Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sosiaali- ja vanhuspalvelujen sekä perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoselvityksen tuloksia esiteltiin perusturvalautakunnan iltakoulussa 10.3.2016 - Päätökset palveluverkosta tehdään perusturvalautakunnan kokouksessa 31.3.2016

Sosiaali- ja vanhuspalvelujen sekä perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoselvityksen tuloksia esiteltiin perusturvalautakunnan iltakoulussa 10.3.2016
-Päätökset palveluverkosta tehdään perusturvalautakunnan kokouksessa 31.3.2016

Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden, vanhuspalveluiden sekä perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittelusta on laadittu yhteinen selvitys, jota esiteltiin perusturvalautakunnalle 10.3.2016 olleessa iltakoulussa.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja vanhuspalvelujen sekä perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kehittämiseen perustuva esitys tilatarpeista sekä tilojen kehittämistarpeesta lähitulevaisuudessa. Selvitystyö on tehty Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelujen ja Jyväskylän Tilapalvelun toimeksiannosta.

Verkon keskeisimmät uudistukset on esitelty seuraavassa.

Sosiaalipalveluissa ja perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa suunnitteilla perhetalo

Sosiaalipalveluiden ja perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeinen palveluverkkoon liittyvä yhteinen kehittämiskohde on perhetalon/perhekeskuksen perustaminen. Perhetaloon koottavia palveluja ja toimintoja on suunniteltu olevan muun muassa lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö sekä lastensuojelun avopalveluyksikön tukitilat, varhaisen tuen palvelut, perheneuvola, lapsioikeudelliset palvelut ja perhesuunnitteluneuvola. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintoja, järjestötoimijoita, yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita voisi olla mukana perhetalossa.

Perhetalon uudenlaiset monitoimitilat vahvistavat lapsiperhepalvelujen yhteistyötä, tehokasta tilankäyttöä ja digitaalisia ja liikkuvia palvelumahdollisuuksia. Perhetalo tarjoaa palvelutarpeen arviointiin perustuvaa kohdennettua tukea ja hoitoa sekä huolehtii palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta.

Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle tulossa tilamuutoksia toimeentulotuen siirtyessä Kelalle

Sosiaalipalvelujen osalta palveluverkkosuunnitelman mukaan vuonna 2017 vammaispalvelujen sosiaalityö, toimistotyö ja sosiaaliohjaus sijoitetaan Keljon A-talosta Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle. Myös talous- ja velkaneuvonnan sijoittuminen sosiaaliaseman tiloihin selvitetään. Lisäksi käynnistetään kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan selvitys.

Selvityksessä esitetään myös, että kotoutumispalvelujen tilatarpeen kasvuun vastataan nykyisessä Ailakinkadun kiinteistössä. Sosiaalista kuntoutusta, kotiin annettavia asumispalveluita ja asumisohjausta pyritään lisäämään aikuissosiaalityön palveluissa. Kesällä 2016 Sallaajärven palvelukodin tilalle valmistuvat voimassa olevien päätösten mukaisesti Lahjaharjuntien ja Kynnystien uudisrakennukset.

Kehitysvammaisten Ahokodin korvaava 12-paikkainen ryhmäkoti ja kuusi tukiasuntoa valmistuvat Kaijanlammelle keväällä 2017. Verkkoselvityksessä esitetään, että vuoden 2016 aikana laaditaan selvitys, jossa arvioidaan nykyisten päivä- ja työtoiminnan tilojen tehokkuus, toimivuus ja mahdollisuudet toimintojen keskittämiseen.

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena uudistaa palveluja kokonaisuutena

Jo aiemmin terveyspalveluverkon yhteydessä on linjattu, että neuvolapalvelut tullaan toteuttamaan pääosin keskitetysti terveysasemilla. Kouluterveydenhuollon palveluihin ei esitetä muutoksia, vaan ne säilyvät lähipalveluna koulujen yhteydessä. Opiskeluterveydenhuolto toimii pääosin keskitettynä palveluna ja lukioiden yhteydessä. Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ollut osaltaan uudistaa lasten, nuorten, aikuisten sekä lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena siten, että perustason palveluiden vahva osaaminen nivotaan yhteen kehitystä tukeviin, ongelmia ja häiriöitä ehkäiseviin ja korjaaviin palveluihin yli sektorirajojen. Perhetalo/perhekeskus kokoaa palveluja samoihin toimitiloihin ja verkostoi mukaan erillään työskentelevien toiminnan.

Keskustaan suunnitellaan vanhusten hyvinvointi- ja palvelukeskusta ”Uusi Kyllikki” -nimellä

Vanhuspalveluissa palveluverkkoselvityksen tärkeänä päämääränä on, että palvelurakennetta ja palvelukäytäntöjä muutetaan enemmän kotona asumista tukeviksi iäkkäiden määrän noustessa voimakkaasti.

Tapionkadun terveysaseman eli Keskustan terveysaseman palveluista on perusturvalautakunnassa päätetty vuonna 2014, että ne siirtyvät uuteen sairaalaan vuonna 2020. Palveluverkkoselvityksen mukaan Kyllikinkadun asumispalveluiden ja Tapionkadun terveysaseman tilalle visioidaan palveluverkkoselvityksessä perustettavaksi uutta iäkkäiden hyvinvointi- ja palvelukeskusta. ”Uusi Kyllikki” -nimeä kantavasta korttelista visioidaan rakentuvan kaupungin keskusta-alueen uudenlainen iäkkäiden hyvinvointi- ja palvelukeskus, johon sijoittuvat myös koko kaupungin iäkkään väestöosan keskitetyt asiakas- ja palveluohjauspalvelut sekä kuntouttavat toiminnot.

Uudesta Kyllikistä tehdään erillinen tarveselvitys sekä palvelu- ja toimintamallin jäsennys tehdään kesäkuun loppuun 2016 mennessä. Hyvinvointi- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2017.

Palveluverkkoselvityksessä esitetään uutena asiana, että Kankaan toimintayksikköön siirtyy nykyisen Kyllikinkadun palvelutalon asumispalvelut.

Voimassa olevien päätösten mukaisesti pitkäaikaishoidossa Puuppolan hoivasairaalan sekä Keljon B-talon hoitopaikat siirretään Huhtasuon toimintayksikköön, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa 2016.

Palveluverkkosuunnitelmassa mukana on myös Vaajakosken terveysaseman ja vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksikön hankesuunnitelma, joka kulkee nimellä ”Vaajakosken Sampoharju”. Vaajakosken ydinkeskustassa sijaitsevan palvelu- ja toimintayksikön läheisyyteen on suunnitteilla myös muita asumisratkaisuja, jotka tukevat iäkkäiden kotona asumista

Tämän lisäksi esityksen mukaan kotihoidon toimitiloja vähennetään ja kolmella uudella kotihoitoalueella on kussakin kotihoitokeskus. Muista tiloista pääsääntöisesti luovutaan. Tämän lisäksi on yksi toimipiste Korpilahdella. Itäisen alueen kotihoitokeskus on nykyisessä Väkkärän palvelutalossa Vaajakoskella ja pohjoisen alueen kotihoitokeskuksen tilat Luhtisen toimintayksikössä Palokassa. Alueellisten kotihoitokeskusten yhteydessä tulisi olemaan myös palveluohjausta, kuntouttavia palveluja ja päiväkeskuspalveluja sekä mahdollisesti myös vanhusten asumista, jota tuetaan kotihoidolla ja tukipalveluilla

Kaikkia ikääntyvien asumispalveluita tullaan lisäksi täydentämään perhehoidolla, josta osa voi olla ammatillista perheryhmäkotiasumista. Erityisesti Tikkakosken ja Korpilahden osalta tullaan selvittämään mahdollisuutta kehittää ja rakentaa ikäihmisille tarkoitettuja perhekoteja.

Asian käsittely ja päätöksenteko

Asiaa on käsitelty tätä ennen sekä vanhus- että vammaisneuvostossa, terveydenhuollon jaostossa ja perusturvalautakunnan helmikuun iltakoulussa. Ensi viikolla vanhus- ja vammaisneuvosto antaa asiasta viralliset lausunnot perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta tekee palveluverkosta lopulliset päätöksen kokouksessaan 31.3.2016.

Palveluverkkoselvitys on kokonaisuudessaan luettavissa vammaisneuvoston 15.3.2016 olevan kokouksen tai vanhusneuvoston 16.3.2016 olevan kokouksen esityslistoilta osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm

Lisätietoja:

Sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu, p. 014 266 3340

Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen p. 014 266 3600

Vanhuspalveluiden palvelujohtaja Risto Kortelainen, p. 014 266 3634

11.3.2016Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje