Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 1.3.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 1.3.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 1.3.2016 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakenteen toimialan toimintakertomusta ja asemakaavamuutoksia.

Kaupunkirakenteen toimialan toimintakertomus 2015 tiedoksi

Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedoksi kaupunkirakenteen toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2015. Kaupunkirakenteen toimialan vuoden 2015 määrärahatavoite toteutui 2,57 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti, joskin jatkuvat talouden tiukennukset alkavat näkyä asiakastyytyväisyyden laskuna tietyissä palveluissa.

Käyttötaloustulot ylittyivät yhteensä reilulla miljoonalla eurolla. Suurimmat poikkeamat olivat maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut sekä rakennusvalvonnan, jätehuollon ja metsäpalveluiden tulot.

Käyttötalousmenot alittuivat noin 1,37 miljoonalla eurolla. Menot alittuivat muun muassa henkilöstö- ja ostopalvelumenojen tarkalla menokurilla.

Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät merkittävästi eli noin 3 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja viherpalveluiden merkittävin alitus aiheutui Kankaan projektista etenkin vihertöiden osalta, joita ei päästy käynnistämään ollenkaan. Katutyöt Kankaalla etenivät lähes tavoitteen mukaisesti.

Seuraavalle vuodelle siirtyivät myös Sääksvuoren asuntokadut, joukkoliikenteen liikennevaloetuusjärjestelmä, Vuorenlahdenkatu, Vaajakoskentie ja ruutukaavan valaistus. Lisäksi Blomstedtinkadun ja Hämeenlahdentien hankkeet sekä siltojen peruskorjaukset siirtyvät kokonaisuudessaan seuraavalle vuodelle. Niiden osalta on tehty uudelleen budjetoinnit kuluvalle vuodelle.

Vanha paperitehdas 2 -asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 19.2.2016 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan osan tilalle uudisrakentaminen noin 300–400 työntekijän toimipaikkarakentamista varten. Alue on vielä kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, mutta omistajan vaihdosta on tehty alustava sopimus, joka toteutunee kaavaprosessin aikana ja Kankaan Kehitys Oy:stä on tulossa kiinteistön uusi omistaja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,74 hehtaaria.

Kankaan alueen asemakaavan muuttaminen jatkuu tällä vanhan paperitehtaan asemakaavan toisella muutoksella. Kankaan alue asemakaavoitetaan kokonaisuudessaan useassa vaiheessa tulevien vuosikymmenen aikana ja vanhan paperitehtaan asemakaavaa muutetaan sen kehittämistarpeiden myötä. Osa asemakaavojen muutoksista on niin sanotusti tilapäisiä, eli niitä muutetaan uudestaan prosessin kuluessa vaiheittaisen kehittymisen mukaisesti, niin kuin tässäkin tapauksessa.

Kaupunki ostaa maata Ruokkeelta

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että kaupunki ostaa 440 000 euron kauppahinnalla Satu ja Anne Koskelalta Ala-Koskela-nimisen tilan Ruokkeelta puustoineen.

Tilan pinta-ala on noin 78,23 hehtaaria ja se sijaitsee kahdessa palstassa Ruokkeentien molemmin puolin noin viisi kilometriä Palokan taajamasta Ruokkeen suuntaan.

Maanomistajat voivat pidättää kaupan yhteydessä noin 0,8 hehtaarin suuruisen määräalan itsellään. Määräala sijaitsee Majajärven rannalla ja on merkitty oikeusvaikutteisessa Ruoke-Vesanka-Kuohu-osayleiskaavassa erillispientalojen rakennuspaikaksi.

Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen päivitys eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen päivityksen hyväksymistä vuosille 2016 – 2019.

Aiesopimuksen sisällössä korostuvat valtakunnallisten linjausten mukaiset jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintaperiaatteet eli pienin askelin eteneminen sekä erilaisten toimenpiteiden toteuttaminen eri puolilla maakuntaa. Työn painopistettä on tarkoitus viedä sopimuskaudella entistä vahvemmin selvitysten ja strategioiden laatimisesta ihmisten toimintamalleja ja asenteita muuttavaan aktivointityöhön sekä pk-yritysten logistiikan tehostamistoimenpiteiden tukemiseen. Lisäksi on tarkoitus käynnistää kokeiluja ja pilotointeja ja ottaa joustavasti käyttöön uusia toimintamalleja.


Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1663

Lisätietoja:
kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

1.3.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje