Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän uusi energiatase valmistunut: uusiutuvan energian käyttö ennätyslukemissa, energiankäyttö ja päästöt matalalla tasolla

Jyväskylän uusi energiatase valmistunut: uusiutuvan energian käyttö ennätyslukemissa, energiankäyttö ja päästöt matalalla tasolla

Jyväskylä kaupungin alueen energiankulutus oli 4664 GWh vuonna 2014. Kulutus laski 2 % vuodesta 2012 ja oli viime vuosiin nähden matalalla tasolla teollisuuden pienentyneen kulutuksen ja lämpimän sään vuoksi. Alueen suurimmat energiankäyttäjät olivat rakennusten lämmitys (52 % energian kokonaiskulutuksesta) ja tieliikenne (20 %).

Jyväskylän alueen merkittävimmät energialähteet olivat puupolttoaineet (32 % energialähteistä), öljy (27 %) ja turve (21 %). Voimalaitosten metsähakkeen käyttö jatkoi voimakasta kasvuaan, jonka vauhdittamana puupolttoaineiden käyttö ja samalla uusiutuvien energialähteiden käyttö nousivat ennätyslukemiin. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli yhteensä 35 % energialähteistä ja 49 % alueen omasta lämmön ja sähköntuotannosta. Alueen merkittävin uusiutuvan energian käyttäjä oli kaukolämmön ja sähkön tuotanto, joka käytti lähes 90 % uusiutuvista energialähteistä.
Turpeen käyttö laski edelleen voimakkaasti, noin 30 % vuodesta 2012. Vastaavasti kivihiilen käyttö kasvoi ja sen osuus nousi noin 6 %:iin energialähteistä. Öljyn kulutus pysyi samalla tasolla vuoteen 2012 nähden. Pitkällä aikavälillä öljyn kulutus on laskenut voima- ja lämpölaitosten sekä kiinteistöjen öljyn käytön vähentymisen myötä. Valtaosa Jyväskylässä käytetystä öljystä (67 %) kuluu tieliikenteessä. Tieliikenteen polttoaineiden kulutus ei ole merkittävästi muuttunut, mutta liikenteen bensiiniä ja dieseliä on viime vuosina korvattu nestemäisillä biopolttoaineilla (jakeluvelvoite 6 % vuosina 2011 - 2014).

Hiilidioksidipäästöt ennätysalhaalla, öljytuotteista yhä suurimmat energianhankinnan kustannukset

Jyväskylän alueen energianhankinnan hiilidioksidipäästöt olivat noin 914 000 tonnia vuonna 2014. Päästöt laskivat 12 % vuodesta 2012 turpeen käytön vähentymisen myötä. Suurimmat päästöjen lähteet olivat turve (41 % päästöistä) ja öljy (37 % päästöistä). Päästöt ovat alhaisimmillaan 2000-luvulla, johtuen matalasta energiankulutuksen tasosta ja uusiutuvan energian käytön kasvusta.

Jyväskylän alueella käytettyjen energialähteiden rahallinen arvo oli noin 245 miljoonaa euroa (M€) vuonna 2014, 2 % suurempi kuin 2012. Tuontienergialähteet kattoivat tästä yhteensä 73 %. Rahallisesti merkittävin energialähde olivat öljytuotteet joiden arvo oli 146 M€, josta 78 % koostui liikenteen bensiinistä ja dieselistä. Öljytuotteiden arvo laski 8 % vuodesta 2012 hintojen laskun vuoksi, mutta pidemmällä aikavälillä hinnan nousu on kasvattanut niiden rahallista arvoa selvästi. Käytettyjen kiinteiden puupolttoaineiden arvo oli noin 34 M€ ja turpeen 18 M€. Puupolttoaineiden arvo kasvoi kasvanut aikaisemmista vuosista selvästi kasvaneen käytön ja hintojen nousun myötä, ja on nyt kaikkien aikojen huipussaan.

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa jatkossakin vahvasti, tulevaisuuden tavoitteina hiilineutraali energiantuotanto ja liikenne

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta, hiilineutraaliutta ja jätteettömyyttä. Energiataseen laadinnan osana arvioitiin Jyväskylän energialähteiden ja päästöjen kehitystä vuoteen 2020 sekä Jyväskylän resurssiviisauden tiekartan vuosien 2030 ja 2050 tavoitetilojen mukaisesti. Vuoteen 2020 mennessä voima- ja lämpölaitoksissa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä lisätään uusiutuvien polttoaineiden ja energiamuotojen käyttöä merkittävästi, jolloin uusiutuvien energialähteiden osuus nousee lähes 50 %:iin ja hiilidioksidipäästöt laskevat 20 % vuodesta 2014. Jyväskylän resurssiviisauden tiekartan tavoitetilaksi on asetettu hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. Tällöin uusiutuvan energian osuus tulisi olemaan lähes 80 % ja hiilidioksidipäästöt noin 80 % nykyistä alemmat, kun voima- ja lämpölaitokset sekä kiinteistöjen lämmitys ovat siirtyneet pitkälti uusiutuvaan energiaan. Samalla vuotuiset tuontienergian kustannukset olisivat 95 M€ nykyistä alemmat, energian nykyhinnoilla laskettuna. Vuoden 2050 tavoitetilana on lisäksi hiilineutraali liikenne, jolloin liikenteen öljyn käyttö on korvattu uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköautoilla. Tällöin uusiutuvien energialähteiden osuus tulisi olemaan yli 90 %, hiilidioksidipäästöt 99 % nykyistä pienemmät ja tuontienergian kustannukset 160 M€ nykyistä alemmat.

Keski-Suomen Energiatoimisto laati päivitetyt Keski-Suomen maakunnan ja Jyväskylän kaupungin energiataseet. Energiataseet kuvaavat alueen energiantuotannon, -lähteiden ja -käytön nykytilaa ja kehitystrendejä, sekä näiden rahallista arvoa ja hiilidioksidipäästöjä. Taseet laadittiin vuoden 2014 tilasto- ja energialaitostietojen mukaan, vertailuvuosina käytettiin vuosia 2012 ja 2004. Lisäksi arvioitiin Jyväskylän energialähteiden ja päästöjen kehitystä vuoteen 2020 sekä Jyväskylän resurssiviisauden tiekartan 2030 ja 2050 tavoitetilojen mukaisesti.
Energiataseita esitellään Keski-Suomen energiapäivässä 17.2.2016. Jyväskylän ja Keski-Suomen 2014 energiataseet sekä aiemmin laaditut energiataseet löytyvät Energiatoimiston sivuilta: www.kesto.fi/tietopankki

Lisätietoja: Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto, p. 0440 277666, lauri.penttinen@benet.fi

16.2.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje