Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.2.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.2.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 9.2.2016 käsiteltiin muun muassa torin siirtämistä Asema-aukiolle sekä kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetointia vuodelle 2016.

Tori siirtyy Asema-aukiolle

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Jyväskylän kauppatori siirretään Asema-aukiolle ja suunnittelu käynnistetään vuoden 2017 alusta.

Torin rakentaminen ajoittuu alustavasti vuodelle 2018. Torin siirtäminen Asema-aukiolle mahdollistaa kaupungin keskustaan toimivan ja vetovoimaisen kauppa- ja tapahtumapaikan. Uusi sijainti on keskeinen ja lähellä kävelykatua. Paikallisliikennekeskus, matkakeskus ja satama sijaitsevat lähietäisyydellä, ja näköyhteys Kompassille kytkee kävelykadun ja torin. Nykyisellä paikallaan tori on sijainnut vuodesta 1931 alkaen.

Investointimäärärahaa esitetään uudelleen budjetoitavaksi 3,4 miljoonaa

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 kunnallistekniikan investointimäärärahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2016 yhteensä 3 430 000 euroa. Summa jakautuu seuraaviin kohteisiin: Kankaan alue 1 750 000 euroa, Sääksvuori 290 000, joukkoliikenteen liikennevaloetuus 40 000, Blomstedtinkatu 100 000, siltojen peruskorjaus 400 000, Hämeenlahdentie 225 000, Vuorenlahdenkatu 100 000, ruutukaava-alueen valaistus 45 000 ja Vaajakoskentie 480 000 euroa

Uudelleen budjetoinnin jälkeen vuoden 2016 kunnallistekniikan investointien kokonaismenot ovat 19 030 000 euroa. Ne jakautuvat palveluittain seuraavasti: katupalvelut 16 280 000 euroa, viherpalvelut 3 550 000 euroa ja satamapalvelut 100 000 euroa

Jyväskylän kaupungin vuoden 2015 kunnallistekniikan investointien bruttomenot alittuivat noin 3 000 000 eurolla. Katu- ja viherpalveluiden merkittävin alitus aiheutui Kankaan hankkeesta, jonka töitä ei kaikilta osin päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa. Investointitulot ylittyivät noin 160 000 eurolla ja käyttötaloustulot eli maankäyttösopimusmaksut ylittyivät noin 454 000 eurolla. Näin ollen nettoinvestoinnit alittuivat noin 3 614 000 eurolla.

Asuntotonttien vyöhykehinnat pysyvät ennallaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti pitää asuntotonttien vyöhykehinnat entisen suuruisina 1.4.2016–31.3.2017. Lautakunta päätti myös, että tonttipäällikkö päättää yksittäisten rakennuspaikkojen hinnoittelusta vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla. Asuntotonttien vyöhykehinnat vahvistetaan kaupunkirakennelautakunnassa vuosittain.

Vanhan Ortopedian alueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Vanhan Ortopedian alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Vanhan Ortopedian kortteliin monipuolista toimintaa toimisto- ja liiketiloista asumiseen ja julkishallinnon toimitiloihin. Kaavamuutosalue sijaitsee Hannikaisenkadun, Vaasankadun ja Cygnaeuksenkadun välisellä alueella.

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Asemakaavan muutosluonnoksen mukaan uudisrakentamisen määrä on 2900 kerrosneliömetriä, joka jakautuu kahteen toisistaan erilliseen rakennukseen.

Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kankaan vanhan paperitehtaan eteläpuolista aluetta lähiympäristöineen sekä alueen Rusokinkadun jatkeelta Paperitehtaankadun molemmin puolin. Muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen ja muutetaan samalla korttelin 43 asemakaavaa uusien tavoitteiden mukaiseksi. Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Alueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria.

Alueelle on suunniteltu rakennettavan tavallisten asuntojen lisäksi 60-paikkainen palvelutalo sekä opiskelija-asuntotorni. Pysäköintitaloon tulee autopaikat noin 600 autolle. Rakennusoikeutta alueelle tulee yhteensä 48 290 kerrosalaneliömetriä.

Yksityistieavustukset ennallaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että yksityistieavustukset myönnetään vuonna 2016 kunnossapitoavustuksina samoilla perusteilla kuin vuonna 2015. Avustusta voi hakea 15.2.–31.10.2016. Avustuksen saamiseksi tiekunnan tai tiehoitokunnan kokous on pidettävä vuoden 2016 aikana. Avustuksien maksamiset aloitetaan maaliskuussa 2016.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1534.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

9.2.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje