Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 8.2.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 8.2.2016

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ratkaissut yleiskaavaa koskevat valitukset päätöksellään 23.10.2015. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta yhden valituksen (Liisa ja Seppo Lapinkero) sekä Eino Lahtisen ym., Seppo Leander ym. ja Jouko Lahtisen vasta selitysvaiheessa esitetyt uudet valitusperusteet. Hallinto-oikeus on hyväksynyt Riihimäkien valituksen osittain ja poistanut luo-net -merkinnän Mason tilan pohjoisosasta. Hallinto-oikeus on muilta osin hylännyt kaikki valitukset ja hylännyt kaikki oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty viisi jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus päätti
- antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalla olleet valituskohtaiset selitykset;
- vaatia valitusten hylkäämistä ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen pysyttämistä niin selityksissä kuin kaupunginhallituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausutun perusteella, sekä
- vaatia korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään perusteettomina kaikki Jyväskylän kaupunkia kohtaan esitetyt oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat
vaatimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa koskevat jatkovalitukset ratkaistaisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa mahdollisimman pikaisesti ja että ratkaisu annettaisiin mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituksena vireillä olevan Maatianvuoren tuulivoima-alueen tuulivoimarakentamista koskevan suunnittelutarveasian kanssa.

Katujen sulkeminen Neste Ralli 2016 -tapahtuman aikana

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

Neste Ralli 2016 -tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan seuraavat kadut ja alueet:
- Ihantolantie ja Harjun viheralue suljetaan 25.7.2016 klo 21:00- 31.7.2016 klo 15:00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.
- Sepänpuiston pysäköintialue (LP-alue) suljetaan 22.7.2016 klo 8:00 - 2.8.2016 klo 18:00. Pysäköintialueelle jätetään pysäköintipaikkoja Grillin asiakkaille. Pysäköintialue on kokonaan suljettu keskiviikkona 27.7.2016 klo 21:00 – lauantaina 30.7.2016 klo 02:00.
- Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 28.7.2016 klo 10:00 - lauantai 30.7.2016 klo 02:00:
· Yliopistonkatu 2–26, Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus.
· Sepänkatu, Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus.
· Pitkäkatu 39–67, Kortesuonkadun ja Nisulankadun välinen osuus.
· Kortesuonkatu, Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus.

Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 29.7.2016 klo 00:00-12:00 seuraavat kadut:
· Yliopistonkatu 2-8, Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus. Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne.
· Sepänkatu
· Pitkäkatu
· Kortesuonkatu

Siltä osin kun on tarpeen sulkea liikenteeltä erikoiskokeen kilpailureittiin kuulumattomia katuja, päättää sulkemisesta poliisi.

Ennen päätöstä Matti Vesa Volanen (VAS) esitti Meri Lumelan (VIHR) kannattamana, että Neste Ralli 2016 erikoiskokeen toteuttamiselle keskellä kaupunkia ei ole urheilullisia perusteita. Se on turvallisuusriski, ekologisesti haitallista ja katujen julkisen käytön kyseenalaista rajoittamista. Kaupunginhallitus ei anna lupaa katujen sulkemiseen. Keskusta-alueen sijaan MM-rallin erikoiskoe olisi mahdollista järjestää esimerkiksi Killerin alueella.
Äänin 11-2 kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen seminaariin ja neuvotteluihin

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen kaupunginhallituksen puheenjohtajiston Riitta Mäkinen, Jaakko Selin ja Meri Lumela Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen seminaariin ja neuvotteluihin vuonna 2016.

Vanhusneuvoston varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston uudeksi varajäseneksi Sirpa Teräväisen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaisa Peltosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Kumppanikoodarit osaksi tietohallintoa

Valtuutettu Kaisa Peltonen ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi kumppanikoodarien tarve, kustannukset ja vaikutukset tietohallintoon.

Tiivistys vastauksesta: Kaupungin talousarviossa vuoden 2016 yhtenä painopistealueena on digitalisaatio ja siihen liittyvät hankkeet. Digitalisaatiohankkeisiin varattua erillismääräraha voidaan tarvittaessa käyttää myös määräaikaisissa työsuhteissa toimivien kumpaanikoodarien palkkakustannuksiin. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa hankkeita, joissa näin voitaisiin tehdä. Yhteistyökumppaneina toimivat ict-alan yritykset. Jyväskylän yliopiston kanssa on käyty keskustelua avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksista. Code for Finland laajentaa kumppanikoodaritoimintaa kansallisella tasolla. Tietohallinto on selvittänyt alustavasti mahdollisuuksia päästä mukaan verkostoihin. Mukaan ohjelmaan voivat hakea kaupunkiorganisaatioiden lisäksi myös muut julkisen sektorin toimijat ympäri Suomea.

Kaupunginhallitus päätti saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Ahti Ruoppilan (SDP) ym. valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin hankintakäytännöistä

Ahti Ruoppila ja 57 muuta valtuutettua ovat jättäneet 21.10.2013 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupungin ruuan ja raaka-aineiden hankinnoissa tullaan ostamaan mahdollisimman paljon suomalaisia elintarvikkeita ja oman alueen lähiruokaa. Lisäksi vaaditaan, että ruuan laatukriteereiden perusteeksi nostetaan ruuan alkuperä.

Vastauksesta poimittua:Jyväskylän kaupungin ruokapalveluita tuottavan Kylän Kattaus –liikelaitoksen ruokastrategian mukaan sen toiminta-ajatuksena on toteuttaa ruokapalvelut kestävästi ja vastuullisesti. Ravitsemuksellisen seikkojen ja ympäristöasioiden huomioon ottamisen lisäksi elintarvike- ja tuotevalinnoissa kiinnitetään huomiota kotimaisuusasteeseen ja esimerkiksi jälkiruuat valmistetaan itse käyttämällä mahdollisuuksien mukaan kotimaisia marjoja, jogurttia ja rahkaa.

Ruuan alkuperää ei suoranaisesti voida asettaa kilpailutuksissa kriteeriksi. Kaupungin itse suorittamissa kilpailutuksissa kriteereinä on käytetty esimerkiksi tuoretuotteiden osalta tuoreutta. Tulevissa kilpailutuksissa, joissa tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi lähiruokatuottajia, varsinaisten laatukriteerien sijaan hankittavien tuoteryhmien rajaus ja tuotteiden valinta ohjaa hankintaa paremmin lähialueen tuottajille. Tuoretuotteiden kyseessä ollessa tuoreus on edelleen käyttökelpoinen kriteeri.
Tuotteiden kartoitusta jatketaan yhteistyössä Mukulaarin ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa.
Lähiruokahankintojen myötä suorat ja/tai epäsuorat kustannukset kasvavat. Tästä syystä lähiruokaa koskevat hankinnat on arvioitava kokonaisuutena.

Kaupunginhallitus päätti saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Juhani Starczewskin (Rehobot-valtuustoryhmä) ym. valtuutettujen valtuustoaloite pahoinvoinnin menojen vähentämiseksi

Juhani Starczewski (Rehobot-valtuustoryhmä) ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ns. pahoinvointibudjetin päivittämistä ja ryhtymistä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden alentamiseksi.

Poimintoja vastauksesta:
Jyväskylässä palveluja ja toimintamalleja on uudistettu syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kaupunkistrategian (kv 15.12.2014/122) yhtenä kärkenä ovat aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat. Sen toteutumiseksi korostetaan asukkaiden osallisuutta, omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. Uudistuksia toteutetaan huomioiden talouden reunaehdot.
Palvelutarve ei välttämättä ole vähentynyt, mutta ennaltaehkäisevillä ja varhaisen vaiheen palveluilla on estetty raskaampien palvelujen tarve ja säästetty
myös kustannuksia.
Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeessa vuosina 2013–2015 tartuttiin hyvinvointikertomuksessa 2011 (kv 19.3.2012/27) erityisiksi ongelmakohdiksi havaittuihin liikkumattomuuteen, yksinäisyyteen ja päihteiden käyttöön.
Seuraava laaja hyvinvointikertomus laaditaan tämän valtuustokauden päätteeksi alkuvuodesta 2017. Hyvinvointikertomuksen tulosten perusteella laaditaan hyvinvointiohjelma uudelle valtuustokaudelle.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa vastauksen riittäväksi.

Kati-Erika Timperin (Kok.) valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjausten uudistamiseksi ja hallintosäännön X-luvun 53 §:n lisäämiseksi

Kati-Erika Timperi on tehnyt 28.10.2014 valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjausten uudistamiseksi ja hallintosäännön täydentämiseksi. Valtuustoaloitteen mukaan kaupungin vieraanvaraisuuden linjaukset ovat riittämättömät, jotta hyvän hallinnon avoimuus toteutuisi. Lisäksi aloitteessa esitetään, että lautakunnat ym. toimielimet konserniyhtiöiden hallitukset mukaan lukien velvoitetaan valvomaan edustuskuluja.

Vastauksessa tuotiin esille mm. seuraavaa: Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjaukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.3.2010/137. Vieraanvaraisuuden ohje tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2016 aikana. Kaupunki julkistaa vuosittain kaikki ostonsa avoimena datana, mikä lisää vieraanvaraisuuden/edustamisen läpinäkyvyyttä.

Kaupunginhallitus päätti saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Elinkeinopolitiikan ajankohtaiskatsaus kaupunginvaltuustolle

Kaupunginhallitus päätti järjestää elinkeinopolitiikan ajankohtaiskatsauksesta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 22.2.2016 jälkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1509

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

8.2.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje