Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 26.1.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 26.1.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 26.1.2016 käsiteltiin muun muassa maa-aines- ja ympäristölupia.

Viranhaltijoiden tekemien päätösten nähtävillä pitämisestä päätettiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaupunkirakenteen toimialan rakentamisen ja ympäristön viranhaltijoiden tekemien päätösten nähtävillä pitämisestä. Päätökset ovat nähtävinä päätöspäivän jälkeisenä keskiviikkona kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17 lukuun ottamatta rakennuslainsäädäntöön perustuvia rakennusvalvonnan sekä lakimiehen tekemiä päätöksiä.

Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tekemistä julkipanon jälkeen annettavista päätöksistä ilmoitetaan arkipäivisin päätöksen antamista edeltävänä päivänä virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla osoitteessa Vapaudenkatu 32.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden tekemistä julkipanon jälkeen tiistaisin ja torstaisin annettavista päätöksistä ilmoitetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin palvelupiste Hannikaisen ilmoitustaululla osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Muut rakennuslainsäädäntöön perustuvat lakimiehen ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävinä arkipäivisin rakennusvalvonnassa osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle maa-ainesluvan kalliokiven ottamiseen Jyväskylän Seudun Puhdistamon alueelta, joka sijaitsee Nenäinniemessä osoitteessa Raivionsuntti 10.

Ottotoiminta tapahtuu vuosina 2016–2018 siten, että varsinaista ottamistoimintaa on vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 50 työpäivän ajan. Alueen jälkihoito maisemointeineen ajoittuu todennäköisesti vuodelle 2018. Ottamisalueen pinta-ala on 0,67 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 20 000 kiintokuutiometriä. Kalliokiviaines hyödynnetään samalla tilalla olevan puhdistamon saneerauksessa ja laajentamisessa.

Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristölupa kaivumaiden läjittämiseksi Nuuttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristöluvan pilaantumattomien kaivumaiden läjittämiseen nykyisen Palokan Nuutissa sijaitsevan louhosalueensa eteläpuolella olevalle kiinteistölleen Arvola 179-404-37-5.

Maankaatopaikka muotoillaan melua torjuvaksi maavalliksi tilan lounais- ja eteläreunaan. Rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita ajetaan noin 2,0 hehtaarin alueelle yhteensä 127 000 kiintokuutiometriä eli 227 000 tonnia vuosittaisen määrän ollessa alle 50 000 tonnia. Lupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana.

Rudus Oy:lle ympäristö- ja maa-ainesluvat Palokankaalle

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Rudus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kivenlouhintaan ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa tilalle Sillanpää 179-401-25-28.

Alue sijaitsee Palokankaan alueella noin 8 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen noin 500 metriä Karhujärven eteläpuolella.

Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään kuusi kuukautta vuodessa. Vuosittain murskeita valmistetaan keskimäärin 337 500 tonnia ja enintään 432 000 tonnia. Kyseessä on uusi toiminta.

Lautakunta myönsi Rudus Oy:lle myös maa-ainesluvan 10 vuodeksi kalliokiven ottamiseen samalta kiinteistöltä. Ottamisalueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 1,25 miljoonaa kiintokuutiometriä. Kyseessä on uusi toiminta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1438


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

26.1.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje