Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.1.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.1.2016

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden perusteiksi ja SOTEuudistuksen askelmerkeiksi

Kaupunginvaltuusto päätti esittää vastauksenaan Jyväskylän kuuluvan Keski-Suomen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen. Kaupunginvaltuusto antoi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle liitteen mukaisen vastauksen lausuntona pyydettyyn kyselyyn.

Hallituksen linjauksen mukaisesti itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa.

Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille. Hallitus on sopinut itsehallintoalueiden määräksi 18 ja sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäväksi 15 alueella.

Itsehallintoalueet on tarkoitus perustaa 1.1.2019 lukien. Itsehallintoalueilla ylimpänä päätöksentekoelimenä on vaaleilla valittu valtuusto ja jokainen itsehallintoalue toimii lain ja järjestämispäätöksen osoittamissa puitteissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä.

Itsehallintoalueet perustetaan monitoimialaisiksi ja niille osoitetaan sote-tehtävien lisäksi seuraavat tehtävät:
- pelastustoimen tehtävät
- maakuntien liitoille kuuluvat alueiden kehittämisen ja sen rahoituksen sekä alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät
- ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät ml. maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät
- mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun hallintosäännön 1.2.2016 alkaen esityslistalla olevien ehdotusten ja liitteen mukaisesti.

Ennen päätöstä Matti Björk (KESK) esitti Miguel Lopezin (SKP) ja Mauri Pekkarisen (KESK) kannattamana, että hallinsäännössä säilytetään kohta Valtuusto päättää kaupunginlaajuisten palveluverkkojen periaatteista palvelulinjauksissa ja talousarviossa. Esityksessä sanat palvelulinjauksissa ja talousarviossa oli poistettu. Äänin 59-7-yksi tyhjä kaupunginhallituksen ehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

Myllyjärven sähköaseman asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 12.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan sähköaseman rakentaminen voimalinjojen risteyskohtaan. Kaavamuutoksessa virkistysalueelle muodostetaan kunnallistekniikkaa palvelevien rakennusten korttelialue ja sähköaseman tontti. Kaavamuutosalue sijaitsee Myllyjärvellä Ronsuntaipaleentien varressa.

Sinuhe Wallinheimon (KOK) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Killerin jäähallihankkeen kustannusten selvittämiseksi vuonna 2015 ja varautuminen mahdollisiin budjettitoimenpiteisiin tulevina vuosina

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Jääurheiluseuroja kuultuaan, lautakunta päätti sitoutua vuokraamaan suunnitteilla olevasta yksityisestä kaksirataisesta jäähallista 3080 tuntia jääaikaa, jonka kustannukset katetaan jääurheiluseuroilta käyttömaksuina. Vuokrasopimus tehdään 10 vuodeksi.

Hankkeen toteutuminen vuoden 2017 alusta edellyttää valtionavun saamista vuodelle 2016. Päätös tästä saadaan keväällä 2016.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Kilpisenkadun paikoitusalueen muuttamisesta linja-autojen taukopaikaksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kirkkopuiston Kilpisenkadun puoleista pysäköintialuetta ei muuteta linja-autojen taukopaikaksi. Aloitteen perusteella kartoitetaan Jyväskylän keskustan tai keskustan välittömässä läheisyydessä tarkoitukseen sopivien alueiden käyttö taukoalueena paikallisliikenteen linja-autoille vuoden 2016 aikana.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Paikallisliikenneterminaalin korokealueen käyttöönotosta pysäkkialueeksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Paikallisliikenneterminaalin korokealueen käyttöä pysäkkialueeksi ei toteuta. Aloitteen perusteella paikallisliikenneterminaalin lisäpysäkkien tarve otetaan huomioon alueen muun suunnittelun yhteydessä.


Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1389

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 592 4471

25.1.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje