Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.1.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.1.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 19.1.2016 käsiteltiin muun muassa kaavamuutoksia sekä satama- ja venepaikkamaksuja.

Kangasvuorentie 12:n asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kangasvuorentie 12:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria. Alue rajautuu etelästä metsäiseen rinteeseen ja ulkoilureittiin, lännestä Liitokurrenkaareen, pohjoisesta Kangasvuorentiehen ja idästä kapeaan puistovyöhykkeeseen ja pientalovaltaiseen Sienakatuun.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan, Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Alueella sijaitsee nykyisin päiväkoti. Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta noin 1000 kerrosalaneliömetriä, niin että alueelle on mahdollista toteuttaa nykyistä suurempi päiväkoti-kouluyksikkö. Lisäksi kaavamuutoksessa tutkitaan tontin kasvattamista nykyiselle puistoalueelle.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti lisäksi, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä ranta-asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaavaehdotus hyväksytään.

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee Oittilan kylässä 23:a eri kiinteistöä. Muutoksen osalta kaava koskee yhtä kiinteistöä, jossa siirretään rantasaunan rakennusala paremmin rakentamiseen soveltuvaan paikkaan. Ranta-asemakaavojen kumoaminen on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.

Ranta-asemakaavat kumotaan koska alueelle on laadittu Korpilahden kunnan aikana osayleiskaavat Kärkisten etelärannan yleiskaava ja Kärkisten etelärannan yleiskaavan muutos, joissa alueen rakennuspaikkojen määriä, kokoa, sijaintia sekä käyttötarkoituksia on muutettu merkittävästi maanomistajien esitysten mukaisesti.

Ranta-asemakaavat tulee kumota kaavatilanteen selkeyttämiseksi. Suurin osa kumoamisalueen rakennuspaikoista on jo toteutunut ja toteutunut tilanne vastaa yleiskaavassa esitettyä maankäyttöä. Kumoamisen myötä alueelle laaditut oikeusvaikutteiset osayleiskaavat tulevat voimaan, jolloin rakennusluvat voidaan jatkossa myöntää osayleiskaavojen mukaisesti.

Kauppatorin hinnoitteluperiaate vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kauppatorin hinnoitteluperiaatteen, jonka mukaan torin vuosittaiset käyttötalousmenot katetaan toripaikkojen vuokraamisesta saatavilla tuloilla.

Toripaikkamaksut vahvistaa vuosittain toimialajohtaja. Hinnastossa otetaan huomioon talousarvion laatimisesta annetut ohjeet ja vahvistettu talousarvio. Kauppatorin vuosisopimuspaikat vuokrataan torijärjestyksen periaatteita noudattaen. Vuokrauksesta tekee päätöksen kaupungininsinööri.

Kauppatorin vuosisopimuspaikat vuokrataan torijärjestyksen mukaan ensisijaisesti aiemmille vuokralaisille. Kaikille halukkaille on viime vuosina voitu vuokrata paikka Kauppatorilta ja vaikka vuosisopimuspaikkojen vuokralaisissa on tapahtunut muutoksia kesken kauden, torikauppiaiden sijoittuminen ja laskutus on saatu hoidettua sopimalla asioista suoraan kauppiaiden kanssa.

Satama- ja venepaikkamaksujen hinnoitteluperiaate vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hinnoitteluperiaatteen, jonka mukaan satama- ja venepaikkamaksuilla katetaan kaupungin satamien ja venepaikkojen vuosittaiset käyttötalousmenot kokonaan ja investointimenot osittain.

Satama- ja venepaikkamaksut vahvistaa vuosittain toimialajohtaja. Hinnastossa otetaan huomioon talousarvion laatimisesta annetut ohjeet ja vahvistettu talousarvio.

Venepaikkojen vuokrausehtoja päivitetään tarvittaessa toimialajohtajan päätöksellä.


Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti, paitsi asia 15, joka poistettiin asialistalta.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1433.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

19.1.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje