Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.1.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.1.2016

Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.2.2016 alkaen

Kaupunginhallitus päätti 11.1. äänestysten jälkeen, ettei sairaanhoitajan vastaanotosta perittävää käyntimaksua oteta käyttöön. Muilta osin asiakasmaksut peritään perusturvalautakunnan 10.12.2015/150 tekemän päätöksen mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.2.2016 alkaen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen päätti 21.12.2015 ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi perusturvalautakunnan päätöksen perusturvan toimialan asiakasmaksuista 1.1.2016 alkaen.

Ennen päätöstä keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset:

Matti Vesa Volanen (VAS) esitti Tapani Mäen (PS) kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että perusturvan asiakasmaksuja korotetaan vain indeksien mukaisesti. Lisäksi sairaanhoitajan käyntimaksu poistetaan kokonaan. Maksut tulevat voimaan 1.2.2016 alkaen.

Riitta Mäkinen (SDP) esitti Tony Melvillen (SDP) kannattamana, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusturvan toimialan asiakasmaksut päätösliitteen mukaisesti lukuun ottamatta lääkäripalvelun käyntimaksua, jonka suuruudeksi päätetään 16,40 euroa. Lisäksi sairaanhoitajan käyntimaksu poistetaan kokonaan. Maksut tulevat voimaan 1.2.2016 alkaen.

Meri Lumela (VIHR) esitti Jaakko Selinin (KOK) kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, ettei sairaanhoitajan vastaanotosta perittävää käyntimaksua oteta käyttöön. Muilta osin asiakasmaksut peritään perusturvalautakunnan 10.12.2015/150 tekemän päätöksen mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.2.2016 alkaen.

Äänestyksessä Volasen ja Mäkisen esitysten välillä Mäkisen esitys voitti äänestyksen äänin 2–4 (7 tyhjää).
Äänestyksessä Mäkisen ja Lumelan esitysten välillä Lumelan esitys voitti äänestyksen äänin 6–7.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesityksen ja Lumelan esityksen välillä Lumelan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6–7.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kauko Tuupaisen oikaisuvaatimuksen.

Tapani Mäki ja Matti Vesa Volanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallituksessa olleet muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti:

Myllyjärven sähköaseman asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 12.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Sinuhe Wallinheimon (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Killerin jäähallihankkeen kustannusten selvittämiseksi vuonna 2015 ja varautuminen mahdollisiin budjettitoimenpiteisiin tulevina vuosina

Jääurheiluseuroja kuultuaan, lautakunta päätti sitoutua vuokraamaan suunnitteilla olevasta yksityisestä kaksirataisesta jäähallista 3080 tuntia jääaikaa, jonka kustannukset katetaan jääurheiluseuroilta käyttömaksuina. Vuokrasopimus tehdään 10 vuodeksi.

Hankkeen toteutuminen vuoden 2017 alusta edellyttää valtionavun saamista vuodelle 2016. Päätös tästä saadaan keväällä 2016.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Kilpisenkadun paikoitusalueen muuttamisesta linja-autojen taukopaikaksi

Kirkkopuiston Kilpisenkadun puoleista pysäköintialuetta ei muuteta linja-autojen taukopaikaksi. Aloitteen perusteella kartoitetaan Jyväskylän keskustan tai keskustan välittömässä läheisyydessä tarkoitukseen sopivien alueiden käyttö taukoalueena paikallisliikenteen linja-autoille vuoden 2016 aikana.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Paikallisliikenneterminaalin korokealueen käyttöönotosta pysäkkialueeksi

Paikallisliikenneterminaalin korokealueen käyttöä pysäkkialueeksi ei toteuta. Aloitteen perusteella paikallisliikenneterminaalin lisäpysäkkien tarve otetaan huomioon alueen muun suunnittelun yhteydessä.

Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston kokous

Kaupunginhallitus päätti, ettei se anna kaupungin edustajille erityisiä ohjeita maakuntavaltuuston kokoukseen liittyen.

Viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen

Kaupunginhallitus päätti, että viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävänä seuraavasti:
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja konsernihallinnon viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävänä kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Vapaudenkatu 32.
- Päätökset ovat nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavan viikon maanantaina tai ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, jos maanantai on pyhäpäivä.


Kaupunginhallituksen 11.1. esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1381

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

11.1.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje