Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.12.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.12.2015


Puheenjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta perusturvalautakunnan 10.12.2015 tekemään asiakasmaksupäätökseen

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen on käyttänyt otto-oikeutta Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan tekemään päätökseen perusturvapalvelujen vuoden 2016 asiakasmaksuista. Tämä tarkoittaa sitä, että perusturvalautakunnan 10.12.2015 tekemän päätöksen mukaiset vuoden 2016 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut eivät tule voimaan vuoden vaihteessa. Asian uudelleenkäsittelyyn saakka sosiaali- ja terveyspalveluissa on voimassa vuoden 2015 asiakasmaksut. Vuoden 2016 asiakasmaksut pyritään tuomaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi vuoden ensimmäiseen kokoukseen 11.1.2016.

Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta eli TYP-toiminnasta

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän osalta sopimusluonnoksen työllistymistä edistävän yhteispalvelun järjestämisestä 16:ssa eteläisen Keski-Suomen kunnassa. Sopimusta on ollut tekemässä kuntien lisäksi Kela ja TE-keskus.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos arvioivat yhdessä työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Uudistuksen taustalla on tänä vuonna uudistunut laki, joka otetaan kaikilta osin käyttöön 1.1.2016. Keski-Suomen TE-toimisto on aiemmin tänä vuonna arvioinut, että Jyväskylässä on lähes 2500 TYP-kriteerit täyttävää asiakasta.

Sopimuksen mukaisesti asiakas saa palvelua Luhankaa lukuun ottamatta kaikissa muissa sopimuksen piirissä olevissa kunnissa (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski). Ainoa kaikkea tarjolla olevaa monialaista palvelua tarjoava palvelupiste on Jyväskylässä osoitteessa Vapaudenkatu 58 A. Jyväskylän yhteisessä toimipisteessä asiakkaalle ovat monialaisen palvelutarvearvion pohjalta tarjolla sopimusosapuolten tuottamat lakisääteiset palvelut. Lisäksi Jyväskylä tarjoaa työ- ja toimintakykyarvioita ostopalveluna sopimuskunnille. Jyväskylän toimipiste työllistää 10 henkilöä. Kelan ja TE-toimiston palvelut ovat tarjolla monikanavaisesti eli monialaisissa asiakastapaamisissa ei välttämättä ole paikalla organisaation edustajia, vaan yhteys toteutetaan etäpalveluvälineillä. Kaikki palvelua tarjoavat kunnat sitoutuvat varaamaan tarvittavan määrän kuntahenkilöstöä ja riittävät tekniset välineet palvelun turvaamiseksi. Kunkin kunnan toimintaan osoittamat työntekijät eivät siirry verkoston työntekijöiksi, vaan palvelussuhde jatkuu kunnassa.

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden vuoden 2016 talousarviossa on otettu huomioon uuden TYP:n ja 31.12.2015 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun hyväksi havaittujen käytäntöjen vakiinnuttamisen vaatimat henkilöstötarpeet. Uudistuksen jälkeenkin lähes puolet pitkäaikaistyöttömistä jää edelleen Keski-Suomen TE-toimiston vastuulle. Asetelma edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin ja TE-toimiston välillä.

Kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämispäätösten delegointi ja päätösten maksullisuus

Kaupunginhallitus päätti, että jatkossa myös kaupungin tonttipäälliköllä on toimivalta päättää Jyväskylän kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Aiemmin päätöksen on voinut tehdä vain kaupungingeodeetti, nykyinen kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelujohtaja. Samalla päätettiin, että etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä ja etuostolain 8 §:n mukaista ennakkolausuntoa koskevat päätökset määrätään maksullisiksi. Maksut on määrättävä kustannusperusteisesti ja linjassa muiden kaupunkirakenteen toimialan tontit ja maanhallinta -yksikön palveluiden maksullisuuden kanssa.

Jyväskylän ehdotukset valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan

Kaupunginhallitus ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2017 suunnitelmissa olevaa Harjun urheilukentän juoksuratojen uusimista sekä Jyskän tekonurmen uusimista, vuoden 2018 suunnitelmassa olevia Huhtasuon tekonurmen hankintaa sekä seudullista retkeily- ja latureittiä Savonmäki-Kangaslampi ja vuoden 2019 suunnitelmissa siintävää Vääräjärven siltaa. Lisäksi vuodelle 2016 haetaan valtionapua Tikkakosken lähiliikuntapaikan ja yhtenäiskoulun piha-alueiden rakentamiseen sekä Vehkalammen 1. kentän tekonurmen uusimiseen. Kaupunginhallituksen päätös on 2.12.2015 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tekemän esityksen mukainen.

Hallitus valitsi edustajat Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan, nimesi Keski-Suomen Sairaskotisäätiön hallituksen sekä edustajat Tulevaisuuden kunta -seminaariin

Kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2016–2017. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet ovat: jäsen Kati Rannanpiha, Joel Lehtonen (hkvj.), jäsen Emilia Lakka, Tommi Liinalampi (hkvj.), jäsen Niilo Nissinen, Veera Ylimaunu (hkvj.) ja jäsen Teemu Torssonen, Sonja Karppinen (hkvj.).

Kaupunginhallitus nimesi Keski-Suomen Sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2016–2017 kuusi jäsentä: Pertti Reinikainen, Erkki Fredriksson, Jukka Ojalainen, Riitta Matikainen, Kaija Heikura ja Timo Sorjonen. Heistä Pertti Reinikaista esitetään puheenjohtajaksi. Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin edustajaksi nimettiin Timo Sorjonen.

Hallitus on asettamassa Tulevaisuuden kunta -hanketta, jonka tavoitteena on määritellä hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen työn pohjalta kuntien roolin ja aseman muutos sekä kuntien tehtävät ja suhde itsehallintoalueisiin. Tulevaisuuden kunta -hanke käynnistetään 20.1. 2016 Finlandia-talolla Helsingissä pidettävällä starttitilaisuudella, johon kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän edustajiksi Riitta Mäkisen, Kati-Eerika Timperin sekä Meri Lumelan.

Esityslista liitteineen

Kaupunginhallituksen esityslista ja liitteet: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1377
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tiistaina 29.12.2015 internetissä osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm ja pidetään nähtävillä kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504 (vain perusturvalautakunnan päätöksen otto-oikeus)
Muut kokouksen asiat:
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

21.12.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje