Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 15.12.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 15.12.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 15.12.2015 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakenteen toimialan käyttösuunnitelmaa ja kunnallistekniikan investointiohjelmaa.

Kaupunkirakenteen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakenteen toimialan talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman vuodeksi 2016.

Kaupunkirakenteen toimialan talousarviossa on vuodelle 2016 yksi valtuustoon nähden sitova määräraha. Kaupunkirakenteen toimialan toimintamenot ovat 55,45 miljoonaa euroa, toimintatulot 48,08 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 7,37 miljoonaa euroa.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueet esittävät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy. Kaupunkirakenteen toimialan käyttösuunnitelma käsitellään sekä kaupunkirakenne- että rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kumpikin lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman oman toimivaltansa mukaisten palvelualueiden osalta.

Kunnallistekniikan investointiohjelma vuodelle 2016 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi äänin 8–5 vuoden 2016 kunnallistekniikan investointiohjelman. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 30.11.2015, että kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2016 osoitetaan 16 500 000 euroa, josta käyttötaloustulojen eli maankäyttösopimustulojen osuus on 1 500 000 euroa.

Investointiohjelman kokonaissummasta käytetään katupalveluihin 14,2 miljoonaa euroa, viherpalveluihin 2,2 miljoonaa euroa ja satamapalveluihin 100 000 euroa.

Rajakadun välille Puistokatu–Sepänkatu on laadittu liikennesuunnitelma vuonna 2013. Ensimmäisen vaiheen toteutus on jaettu kahdelle vuodelle ja se käynnistyy Rajakadun ja Sepänkadun liittymän parantamisesta muun muassa kaistajärjestelyillä ja uudella kevyen liikenteen alikululla Viitaniemen puolelle. Samassa yhteydessä Yrjönkadun liittymä Sepänkadulla siirretään kaavan mukaiselle paikalle.

Seppälän alueen liikenneselvityksessä on esitetty Seppäläntien muuttamista 2+2-kaistaiseksi Ahjokadun päiden väliseltä osuudelta. Kytökadun ja pohjoisen Ahjokadun liittymiin tulee liikennevalot. Tavoitteena on parantaa välityskykyä liikenteen lisääntyessä. Hankkeen toteuttaminen on jaettu kahdelle vuodelle.

Keskeneräisiä katuja varaudutaan päällystämään ja viimeistelemään muun muassa Kaijanlammella, Keljonkankaan keskustassa ja Tunnelinmäessä. Ohjelma tarkentuu kevättalven aikana.

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaisia pientalotontteja rakennetaan Tanhukaareen, Mannisenmäkeen, Ruokkeelle ja Koulurantaan. Korpilahdella rakennetaan uusi tonttikatu, Rantapukkalantie. Kankaan alueen rakentamista jatketaan. Työpaikka-alueiden osalta läntisen Palokärjen Innoroad-alueen toteuttamista jatketaan alueen pohjoisosasta Rekkamiehentien osalta.

Lutakonaukiolla rakennetaan rannan puolen portaat ja kaiteet. Kauppakatu väliltä Kilpisenkatu–Vaasankatu on muutettu keväällä 2015 pihakaduksi. Pihakadun toimivuuden parantamiseksi varaudutaan toteuttamaan kevyitä toimenpiteitä, kuten reunakivien poistoja ja kalusteita.

Kankaan ensimmäisen vaiheen toteutuksen yhteydessä rakentuu osa uutta kevyen liikenteen Baanaa välillä keskusta–Seppälä. Investointiohjelmassa varaudutaan jatkamaan Baanaa välillä Vapaaherrantie–Merasin.

Katujen saneeraukset painottuvat pääosin sorapintaisiin, osin ”rakentamattomiin” katuihin, joissa on myös vesihuollon saneeraustarvetta. Kohteet on käyty läpi Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Rahoitustaso on merkittävästi edellisvuotta alhaisempi.

Viherpalveluissa Mäki-Matin perhepuistossa tehdään pieniä parannustöitä. Kotalammen toimintapuisto sekä Sääksmäenpolun, Lukkarin, Tuukkasenlammen ja Härköviidan korttelipuistot saneerataan. Naissaaressa on tarkoitus parantaa infotauluja ja viitoituksia.

Kehävihreän toteutuksen käynnistämiseen varaudutaan. Ensimmäisen vaiheen työt käsittävät Tourujoen varren reittejä Taulumäellä. Kankaan alueen viherrakentamista jatketaan ensimmäisen toteutusvaiheen osalta.

Satamapalveluissa osalta varaudutaan vanhojen laitureiden saneeraukseen ja uusimiseen. Suunnitelmissa on jatkaa Korpilahden sataman laitureiden uusimista.

Käsittelyssä myös asemakaavamuutoksia ja taksoja

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan myös asemakaavojen muutoksia, jotka koskevat alueita Länsi-Päijänteentiellä, Kilkitniementiellä, Kinkovuorentiellä sekä Urheilutiellä. Lautakunta päätti lisäksi muun muassa kaupungin jätetaksasta sekä satama- ja venepaikkojen hinnoitteluperiaatteesta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lukuun ottamatta asiaa 310, joka päätettiin muutetun päätösesityksen mukaisesti niin, että paikallisliikenteen taukopaikkakäyttöön sopivien alueiden kartoitus tehdään vuoden 2016 aikana. Asiat 307 ja 308 poistettiin esityslistalta.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1364.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

15.12.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje