Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 7.12.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 7.12.2015

Kaupunginhallitus ohjeisti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen edustajia

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 11.12.2015. Kokouksen esityslistalla ovat muun muassa uuden sairaalan tilaohjelman päivitys ja laajuuden muutos, uuden sairaalan ruokapalveluselvitys sekä talousarvio vuodelle 2016. Esityslista on luettavissa osoitteessa: http://www.ksshp.fi/fiFI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään seuraavilla huomioilla:
- Uuden sairaalan ICT-hankkeiden osalta vuoden 2016 talousarvioon tulee kirjata muutoksena, että sairaanhoitopiiri ei tule tekemään lopullisia hanke- tai investointipäätöksiä ennen kuin SOTE-ratkaisun vaikutukset ovat selvillä.
- Tilaohjelman laajuuden muutokseen tulee kirjata muutoksena, että tilojen laajentumisen on toiminnan osalta korvattava vanhoja tiloja, jotta näistä voidaan luopua uuden sairaalan valmistuttua. Lisäksi tavoitteen tuottavuuden paranemisesta 10 %:lla tulee edelleen toteutua.

Kaupungin edustajina yhtymävaltuustossa ovat Leena Yksjärvi (Jouni Arnberg), Pekka Tamminen (Marja Leena Makkonen), Terhi Pulli (Merja Hautakangas), Rauno Hänninen (Seppo Hytönen) ja Marja Komppa (Maia Fandi).

Keski-Suomen tulkkikeskus siirtyy Oulun kaupungin Monetra Oy:lle 1.2.2016

Kaupunginhallitus päätti, että Keski-Suomen tulkkikeskuksen toiminnot siirtyvät Oulun kaupungin Monetra Oy:lle liiketoimintasiirtona 1.2.2016. Tulkkikeskuksen kaikki kahdeksan vakituista ja kaksi määräaikaista työntekijää siirtyvät entisin työsuhteen ehdoin vanhoina työntekijöinä Monetra Oy:n palvelukseen. Samalla Jyväskylän kaupunki merkitsee yhden Monetra Oy:n osakkeen ja varmistaa tällä mahdollisuuden hankkia palveluja suorahankintana Tulkkipalveluilta.

Tulkkikeskuksen toiminnan vaihtoehtoja jouduttiin tarkastelemaan kuntalain velvoitteen mukaisesti, koska merkittävä osa Keski-Suomen tulkkikeskuksen toiminnasta koostuu palvelun myynnistä kaupungin ulkopuoliselle taholle.Vaihtoehtoina yhtiöittämisen ohella tarkasteltiin ulkopuolisen myynnin ja toiminnan supistamista sekä toiminnan ulkoistamista joko kaupunkikonsernin sisällä tai kaupunkikonsernin ulkopuolelle.

Keski-Suomen tulkkikeskuksen yhteensä noin 1,3 miljoonan euron liikevaihdosta kaupungille tuotettavien palvelujen osuus on ollut vajaat 19 prosenttia eli 249 960 euroa. Loput liikevaihdosta on tullut korvauksista valtiolta (50,5 prosenttia) ja myyntituloina ulkopuolisilta, pääosin kuntayhtymiltä ja muilta kunnilta (31,6 prosenttia).

Lausunto Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittämisestä

Kaupunginhallitus antoi äänestyksen jälkeen äänin 8-5 esittelijän pohjaesityksen mukaisen lausunnon Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittämisestä. Lausunto on sivistyslautakunnan 25.11.2015 antaman lausuntoehdotuksen mukainen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa omistajakunniltaan. Kehittämisen perusratkaisuina kuntayhtymän lausuntopyynnössä on kirjattu oppilaitostulosaluemalli kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa tai liikelaitosmallin edelleen kehittäminen.

Kaupunginhallituksen antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että molemmat lausuntopyynnössä esitetyt järjestämismallit ovat mahdollisia. Keskeistä on, miten lukiokoulutuksen ohjaus kuntayhtymässä sovitetaan sulavasti muuhun organisaatioon, johtamisjärjestelmään ja sääntökokonaisuuteen siten, että lukiokoulutusta on edelleen mahdollista kehittää sen omista lähtökohdista yleissivistävänä koulutusväylänä.

Esityslista liitteineen

Kaupunginhallituksen esityslista ja liitteet: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1311

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan 15.12.2015 internetissä osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm ja pidetään nähtävillä kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32.

Lisätietoja:
-
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
- kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
- kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

7.12.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje