Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 2.12.2015

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 2.12.2015

Lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman ja päätti pitää liikunnan taksat entisellään, isot liikuntapaikkahankkeet ilmoitettiin ministeriöön sekä annettiin vastaukset aloitteisiin.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2016. Käyttösuunnitelmassa esitetään kuinka budjetissa annettu määräraha jakautuu palveluihin ja lähes -40 miljoonan euron toimintakate muodostuu. Henkilöstösuunnitelma esitetään tänä vuonna henkilötyövuosina. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaan ensi vuonna 521,3 henkilötyövuotta ja henkilöstökustannukset ovat 21,44 miljoonaa euroa.

Toimintakate on liikuntapalveluissa, lähes -14 miljoonaa euroa. Menot ovat 18,34 miljoonaa euroa ja tulot 4,44 miljoonaa euroa. Yliopiston ja kaupungin välinen sopimus Hipposhallin käytöstä muuttuu ensi vuonna niin, että se aiheuttaa arviolta 200 000 euron tulovajeen. Tästä huolimatta ensi vuoden tuloarvio on 50 000 tätä vuotta korkeampi. Toiminnallisena tavoitteena on ensi vuonna valmistuva uusi liikuntasuunnitelma. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten liikuntaedellytysten sekä seurojen toimintaedellytysten turvaamista. Lisäksi korostetaan erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntapalvelujen ja työikäisten terveysliikuntapalveluja kehittämistä sekä eettisesti kestävän kilpaurheilun edistämistä.

Kirjastopalvelujen toimintakate on -8 miljoonaa euroa, kirjastopalvelujen menot ovat noin 8,6 miljoonaa ja tulot 600 000 euroa. Ensi vuonna omatoimikirjastojen määrää lisätään varustamalla kaksi lähikirjastoa tarvittavalla valvontatekniikalla. Omatoimikirjastot lisäävät kirjastojen aukioloaikoja, parantavat palvelujen saatavuutta sekä nostavat tilojen käyttöastetta. Ensi vuonna valmistaudutaan myös Vaajakosken aluekirjaston tilojen pienenemiseen nuorisopalvelujen muuttaessa osaan tiloista. Myös kirjastoauto Martti tarvitsee väistötilaa Vaajakosken remontin yhteydessä. Lisäksi Vaajakosken kirjastossa tehdään kalusteuudistuksia.

Museopalvelujen toimintakate on -4,3 miljoonaa euroa. Menot ovat lähes 4,7 miljoonaa euroa ja tulot noin 400 000 euroa. Museopalveluista vähenee yksi johtajan virka Jyväskylän taidemuseosta ja hallinto organisoidaan uudelleen. Suomen käsityön museossa kesäkuukausien aukiolotunteja supistetaan kahdella tunnilla viikossa, eli museo on avoinna lauantaisin klo 11–16. Ensi vuonna käynnistyy myös Toivolan Vanhalla pihalla sijaitsevan Sparvinin talon kunnostus ja pihapiirin viimeistely alkuperäisen suunnitelman mukaiseen käyttöön. Lyseon kokoelmat siirtyvät pysyvästi osaksi Keski-Suomen museon kokoelmia ja Keski-Suomen museon peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2016 ja peruskorjaus ja Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museon välinen nivelosa toteutetaan vuosina 2017–2018. Peruskorjauksen myötä uusiutuvien perusnäyttelyiden suunnittelu käynnistyy vuonna 2016.

Jyväskylän kaupunginteatterin toimintakate on -4,3 miljoonaa euroa. Menot ovat noin 5,5 miljoonaa euroa ja tulot 1,2 miljoonaa euroa. Tulotavoite on ensi vuonna 77 000 euroa tätä vuotta enemmän. Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina.

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen ja kuvataidekoulun toimintakate on noin -3,2 miljoonaa. Menot ovat 3,5 miljoonaa euroa ja tulot 271 000 euroa. Menoista lähes puolet, noin 1,5 miljoonaa euroa, on avustuksia. Kuvataidekoulu siirtyy hallinnollisesti vuoden 2016 aikana kansalaisopistoon.

Jyväskylän kansalaisopiston toimintakate on lähes -2,9 miljoonaa euroa. Menot ovat 4,2 miljoonaa ja tulotavoite on 1,4 miljoonaa euroa. Menot pienenevät 115 500 euroa viime vuodesta. Ensi vuoden aikana toteutuu Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulun yhdistyminen hallinnollisesti Jyväskylän kansalaisopistoon.

Jyväskylä Sinfonian toimintakate on -2,66 miljoonaa euroa. Menot ovat lähes 3 miljoonaa euroa ja tulot noin 320 000 euroa. Jyväskylä Sinfonia on Keski-Suomen ainoa ammattisinfoniaorkesteri, jonka ohjelmisto sisältää klassisen musiikin lisäksi viihde- ja lastenmusiikkia sekä kirkkomusiikkiteoksia. Orkesteri vierailee kotikunnan lisäksi esiintymässä lähikunnissa, muualla Suomessa eri festivaaleilla sekä ulkomailla. Jyväskylä Sinfonian toimintaan kuuluu olennaisena osana musiikkikasvatus ja kuulijoidensa tavoittaminen aktiivisesti eri keinoin. Vuonna 2014 käynnistetty Silta Sinfoniaan -musiikkikasvatushanke pyrkii integroimaan koulujen musiikinopetuksen tiiviiksi osaksi Jyväskylä Sinfonian koululaiskonsertteja ja tuomaan orkesterin toiminnan sekä klassisen musiikin osaksi lasten ja nuorten elämää.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen maksut pysyvät ennallaan

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hinnastoon ei tule korotuksia ensi vuodelle. Päätöksen mukaisesti seuroissa harrastavien junioreiden harjoitusvuorojen maksuttomuusperiaatteet säilyvät ennallaan ja iäkkäiden omaehtoiseen liikuntaan tarkoitettu seniorikortti 65+ pysyy hinnastossa. Hinnasto koskee liikuntapalvelujen hallinnoimien tilojen käyttömaksuja, kertamaksuja, ohjatun toiminnan kurssimaksuja, virkistyskalastusmaksuja, virkistysalueiden käyttöön liittyviä maksuja sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksuja.

Hinnastoon tehtiin vain muutamia tuotteita ja palveluja koskevia tarkennuksia, lisäyksiä ja korjauksia. Esimerkiksi uimahallien kohdalle lisättiin edellisestä hinnastosta puuttuneet vammaisliikunnan ryhmät, jotka ovat samassa hintaluokassa eläkeläisten ja opiskelijoiden kanssa. Lautakunta päätti myös, että Vehkahallissa otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen arkipäivävuoromaksu, joka on 80 € tunti.

Laajempaa hinnoittelun perusteiden muutosta valmistellaan ensi vuoden aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2017 alusta hinnoittelu olisi nykyistä selkeämpi. Vuoden 2016 aikana testataan ja kokeillaan uusia lipputyyppejä ja hinnoitteluja, joiden perusteella voidaan tehdä arviointia vaikutuksista.

Esittelytekstissä mainitaan myös lautakunnan 5.6.2015 tekemä päätös, jonka perusteella liikuntapalvelujen ja yliopiston välinen kiinteään vuosikorvaukseen perustunut liikuntatilojen käyttösopimus purettiin. Sopimus purettiin yliopiston aloitteesta, koska vanha kiinteä vuosihinta oli yliopiston todellista liikuntatilojen käyttöä suurempi. Yliopiston yksiköt maksavat 1.1.2016 alkaen liikuntapaikkojen käytöstä kaupungin voimassaolevan hinnaston mukaisen tuntihinnan. Uimahallien osalta uuteen hinnoitteluun siirrytään kuitenkin vasta 1.9.2016 alkaen.

Jyväskylän yliopisto on tehnyt asian tiimoilta aloitteen Jyväskylän korkeakoululiikunnan opiskelijoiden kuntosalin käytöstä ja maksuista. Aloite on valmistelussa liikuntapalveluissa ja otetaan lautakunnan käsittelyyn tammikuun kokouksessa.

Lautakunta ilmoitti vuosina 2016-2019 suunnitelmissa olevat isommat liikuntapaikkahankkeet ministeriöön

Lautakunta ilmoitti tulevien vuosien liikuntapaikkojen perustamishankkeet opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaa varten sekä haki liikuntapaikkojen valtionapua vuodelle 2016.

Valtionapua haetaan vuodelle 2016 Tikkakosken lähiliikuntapaikan ja yhtenäiskoulun piha-alueiden rakentamiseen sekä Vehkalammen 1. kentän tekonurmen uusimiseen. Rahoitussuunnitelmaan Jyväskylästä esitetään vuoden 2017 suunnitelmissa olevaa Harjun urheilukentän juoksuratojen uusimista ja Jyskän tekonurmen uusimista, vuoden 2018 suunnitelmassa olevia Huhtasuon tekonurmen hankintaa sekä seudullista retkeily- ja latureittiä Savonmäki-Kangaslampi ja vuoden 2019 suunnitelmissa siintävää Vääräjärven siltaa.

Jyskän vanhaa tekonurmea ei kannata siirtää Halssilaan

Jyväskylän Nousu ry. on esittänyt, että Jyskän kentän vanha tekonurmi siirrettäisiin Halssilan liikuntapuistoon hiekkakentän päällysteeksi. Siirto vastaisi seuran akuuttiin tarpeeseen paikallisesta jalkapallon ottelu- ja harjoituskäyttöön soveltuvasta tekonurmesta.

Vastauksena Nousun esitykseen liikuntapalvelut toteaa, että vuonna 2017, jolloin Jyskän tekonurmi on tarkoitus uusia, vanha tekonurmi on käytännössä loppuun käytetty. Vanha siirretty nurmi ei ole enää toimiva ottelu- eikä harjoittelualustana. Vanhan nurmen soveltuvia osia olisi järkevämpi käyttää pienempien kenttien pinnoituksiin. Jyskän nykyinen tekonurmi on otettu käyttöön vuonna 2004 ja tekonurmien elinkaareksi lasketaan käytöstä riippuen 8-10 vuotta.

Lohikosken valaistun hiihtoladun pohjaa kunnostetaan budjetin puitteissa

Lohikosken-Huhtasuon Demarit ovat tehneet aloitteen Lohikosken valaistun hiihtoladun kunnostuksesta. Aloitteessa todetaan, että valaistun hiihtoladun pohja
ja kuntoilulaitteet ovat vuosien saatossa pahoin ränsistyneet.

Liikuntapalvelut toteaa vastauksessaan, että alueen ulkoilureitin kunnostus toteutetaan tulevan vuoden talousarvion puitteissa. Liikuntapalveluiden alustava kustannusarvio reitin kunnostuksesta on noin 15 000 €, uusien kuntoiluvälineiden ja opasteiden noin 5000 €. Latujen kunnossapitoa on keskitetty koulujen ja päiväkotien ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaan, jolloin ladut ovat ainakin tuntien aikaan hiihtokunnossa. Jatkuvaan päivittäiseen latujen kunnossapitoon liikuntapalveluiden tämän hetken resurssit eivät anna myöten.

Lautakunta vastasi vuoden takaiseen aloitteeseen kaupungin jäätilanteesta ja Killerin hallihankkeesta

Lautakunta vastasi vuosi sitten Sinuhe Wallinheimon ym. tekemään valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään parannusta jyväskyläläisten lasten ja nuorten jäävuorotilanteeseen. Aloitteessa tilanteeseen esitettiin parannusta Killerin jäähallihankkeesta.

Lautakunta toteaa vastauksessaan, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta on käsitellyt Killerin jäähallihanketta kokouksissaan 6.5. ja 16.9.2015. ja päätti tuoloin, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan suunnitteilla olevasta yksityisestä kaksirataisesta jäähallista 3080 tuntia jääaikaa, jonka kustannukset katetaan jääurheiluseuroilta käyttömaksuina. Vuokrasopimus tehdään 10 vuodeksi. Hankkeen toteutuminen vuoden 2017 alusta edellyttää valtionavun saamista vuodelle 2016. Päätös tästä saadaan keväällä 2016.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1230. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 10.12.2015. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Tarja Viikari, p. 040 753 3065
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

2.12.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje