Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 1.12.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 1.12.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 1.12.2015 käsiteltiin muun muassa Kauramäen asemakaavamuutosta.

Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset vuonna 2016

Kaupunkirakennelautakunta päätti pitää kokouksensa vuonna 2016 tiistaisin alkaen kello 16.00 lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin kokouksia ei pidetä. Kokouspäivät ovat 19.1., 9.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5., 14.6., 9.8., 30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Lautakunnan kokoukset pidetään Rakentajantalon kokoushuone Vireessä osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Tilapäisesti kokous voidaan pitää muussakin tilassa. Pöytäkirja tarkastetaan Rakentajantalossa kokousta seuraavana torstaina ja mikäli se on pyhäpäivä, edellisenä arkipäivänä viimeistään kello 12.00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla, osoitteessa Vapaudenkatu 32. Pöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina ja jos se on pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asunto- ja yritystonttien sekä erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 1.1.2016 alkaen voimaan astuvat tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot. Tonttien luovutuksessa otetaan huomioon loppukäyttäjän tarve ja tonttien ostajia ja vuokraajia kohdellaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Myös valtiontukisäädöksien asettamat rajoitukset huomioidaan luovutuksissa.

Omakoti- ja asuinpientalotonttien luovutustapa on vuokraus tai myynti ja luovutustapa määritellään aluekohtaisesti. Tonttien vuokra-aika on 50 vuotta. Rivi- ja kerrostalotontit luovutetaan pääsääntöisesti myymällä.

Pientalotontteja haetaan pääsääntöisesti erillisellä hakemuslomakkeella. Lomakkeen perusteella pystytään selvittämään hakijoiden asunnontarvetta sekä rakennushankkeen taloudellista realistisuutta ja sen mukaan luovuttamaan tontit niitä eniten tarvitseville.

Rivi- ja kerrostalotontit varataan hakemuslomakkeen perusteella tapauskohtaisesti. Varauksessa huomioidaan hakijan olemassa oleva tonttivaranto ja tonttitarve.

Tontteja on mahdollista luovuttaa myös arvonnan perusteella. Kaupunkirakennelautakunta voi erikseen päättää tonttien luovuttamisesta tarjouskilpailulla tai huutokaupalla.

Yritystonttien luovutustapa on myynti tai vuokraus. Yritystontteja haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Tonttien vuokra-aika on 30 vuotta.

Erityisryhmien asumisen ja palveluiden tontit myydään tai vuokrataan. Erityisryhmien asumisen ja palveluiden tontteja haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Luovutusperusteena on erityisryhmien alueellinen tasapaino sekä toimijoiden ja palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu palveluverkko huomioon ottaen. Erityisryhmien asumisen ja palveluiden tonttien vuokra-aika on 30–50 vuotta.

Kauramäki I -alueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Etelä-Keljossa sijaitsevan Kauramäki I -alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alueeksi 1990-luvun alussa kaavoitettu alue ei ole toteutunut kaavan mukaisesti. Tekeillä oleva asemakaavan muutos mahdollistaa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rakentamisen alueelle. Lisäksi sinne kaavoitetaan tontteja palveluasumiselle sekä päiväkotikoulua varten, sillä väestömäärän kasvaessa Keljonkankaan suuralueen oletetaan tarvitsevan lähivuosina uuden päiväkodin tai päiväkotikoulun.

Suunnittelussa otetaan huomioon valtatien melualue ja kaavaluonnoksessa valtatien varteen esitetäänkin tontteja yrityksille, joiden toiminta soveltuu melualueelle ja asumisen lähelle. Kankaan tilan pihapiiri, rakennukset ja perinnebiotooppi sekä muut luontoarvot suojellaan.

Alueen maat ovat lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaupungin maankäyttöä ohjaavan KymppiR 2015 -ohjelman mukaan omakotitalojen rakentaminen alkaa vuonna 2018. Samoihin aikoihin rakennetaan myös koulupäiväkoti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa kaavamuutosalue on aluekeskusaluetta ja kestävän liikkumisen taajama-aluetta. Mikäli alue toteutuu kokonaan kaavaluonnoksen mukaan, sen asukasmäärä on noin 700 asukasta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Alueen tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Kokouksen päätökset tehtiin esitysten tai muutetun päätösesityksen mukaisesti (asia 290).

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1302.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

1.12.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje