Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.11.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.11.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti muun muassa Palokan terveysaseman uusien välinehuollon tilojen rakentamisesta ja perusturvalautakunnan kokousajoista ja kokousjärjestelyistä kevätkautena 2016.

Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle koskien neuvola- ja kouluterveydenhuollon määräaikaisten terveystarkastusten toteutumista

Perusturvalautakunta päätti antaa päätösliitteenä esitetyn vastauksen selvitys- ja selityspyyntöön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt 28.9.2015 Jyväskylän perusturvalautakunnalle selvitys- ja selityspyynnön neuvola- ja kouluterveydenhuollossa määräaikaisten terveystarkastusten toteutumisesta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa.

Toimenpiteenä vuoden 2016 talousarvioon on esitetty henkilöstölisäyksinä kaksi terveydenhoitajaa neuvolatyöhön, kaksi terveydenhoitajaa kouluterveydenhuoltoon sekä yksi moniammatillisen Nuorisovastaanoton tiimiin. Lääkärityön resurssia keskitetään 1.11.2015 alkaen siirtämällä yksi terveyskeskuslääkärin virka avosairaanhoidosta neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluyksikköön.

Perusturvalautakunta toteaa vastauksessaan selvitys- ja selityspyyntöön, että neuvola- ja kouluterveydenhuollon järjestämiseen liittyen on tehty vuoden 2015 kuluessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvoman lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä, joilla on saatu oikeansuuntaisia tuloksia.

Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vanhusten ympärivuorokautista hoivaa koskevassa valvonta-asiassa/Akseli ja Elina -koti

Perusturvalautakunta päätti antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle päätösliitteenä olevan vastauksen.

Ennen mahdollisiin sosiaalihuoltolain mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 13.10.2015 perusturvalautakunnalta selvitystä Akseli ja Elina -kodin toiminnan järjestelyistä seuraavilta osa-alueilta.

1. Suunnitelmaa kahden hengen huoneiden määrän vähentämisestä sekä perusteluja kahden hengen huonejärjestelyille
2. Selvitystä päiväkeskuksen muuton jälkeen tehtävistä toiminnan ja tilojen muutoksista
3. Selvitystä ovien lukitsemiskäytännön perusteista, kirjauskäytännöistä ja päätöksenteosta, sekä toimenpiteiden valvonnasta ja rajoitteiden purkamiskäytännöistä
4. Perusturvalautakunnan näkemystä itsemääräämisoikeuden, liikkumisvapauden sekä asukasturvallisuuden toteuttamistavoista Akseli ja Elina -kodin toiminnassa
5. Pelastusviranomaisen lausuntoa ovien lukitsemisesta ja kodin paloturvallisuudesta, ottaen huomioon asukkaiden toimintakyvyn ja mahdolliset muistisairaudet
6. Tilapalvelun laatimaa sprinklaushankesuunnitelmaa ja sen aikataulua erityisesti Akseli ja Elina -kodin osalta

Akseli ja Elina koti on profiloitunut hoitamaan lyhytaikaishoitoa tarvitsevia asiakkaita omaishoitajien vapaiden aikana sekä kriisiasiakkaita ja pysyvää tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavia asiakkaita.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on tehnyt selvityksen pyydetyistä asioista päätösliitteenä esitetyn vastauksen mukaisesti.

Palokan terveysaseman uusien välinehuollon tilojen rakentaminen

Perusturvalautakunta totesi lausuntonaan terveysaseman uusien välinehuollon tilojen rakentamisen tarpeen. Perusturvalautakunta antoi Tilapalvelun johtokunnalle päätösliitteenä olevan lausunnon. Terveydenhuollon jaoston esityksen mukaan Perusturvalautakunnan tulee varautua toiminnallisesti ja taloudellisesti tilahankkeeseen.

Hankkeen pohjana on Palokan terveysaseman hankesuunnitelma, joka on hyväksytty 22.1.2013. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen on päädytty keskittämään hammashoitoa Palokan terveysasemalle.

Välinehuollon toimintaa ohjataan 8.5.2015 päivätyn ja 24.9.2015/122 perusturvalautakunnassa hyväksytyn terveyspalveluverkon mukaisesti. Päätöksen mukaan terveysasemien välinehuolto keskitetään Kyllöön ja Palokkaan.

Tilojen toteutussuunnittelu voidaan tehdä loppuvuoden 2015 aikana, jonka jälkeen järjestetään rakennustöiden urakkakilpailu. Muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Avoterveydenhuollon palvelualueen palvelujohtajan viran täyttäminen

Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja lähettää henkilöarviointeihin Harri Saarimaan ja Johanna Bjärregård-Madsenin.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 24.9.2015/125 avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran auki julistamisesta. Lautakunta julisti viran haettavaksi seuraavilla kelpoisuusehdoilla, joita olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus palvelualueen tehtävistä sekä vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Lisäksi edellytettiin näyttöjä vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä, innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä ja vastuun kantamisesta johtamisroolissa sekä hyvästä paineensietokyvystä.

Perusturvalautakunnan kokousajat ja kokousjärjestelyt kevätkautena 2016

Perusturvalautakunta päätti kevätkauden 2016 kokoontumisista ja kokousjärjestelyistä seuraavasti: Lautakunnan kokoukset pidetään klo 15 kaupungintalon kokoushuone Vallesmannissa seuraavina torstaipäivinä: 28.1. 25.2. 31.3. 28.4. 26.5. 16.6.

Iltakoulut pidetään klo 15 seuraavina torstaipäivinä: 7.1. 4.2. 10.3. 7.4. 12.5. Iltakoulujen yhteydessä pidetään tarvittaessa myös kokous. Iltakoulujen kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kokouskutsu lähetetään varsinaisille jäsenille ja varajäsenille sähköisesti neljä arkipäivää ennen kokousta.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä:

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1250

Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Lisätietoja:
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137
toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3634

26.11.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje