Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.11.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.11.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.11.2015 käsiteltiin muun muassa työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelmaa.

Työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi TYKKI2015-ohjelman eli työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelman. Ohjelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

TYKKI2015-ohjelma tarkastelee työpaikka- ja yritystoimintoihin liittyvän maankäytön kokonaiskuvaa ja toteutuksen tulevia painopisteitä. Ohjelman tavoitteena on varmistaa määrällisesti ja laadullisesti riittävä työpaikkatoimintojen tonttitarjonta. Mukana on sekä teollisuus- ja varastorakentaminen että liike- ja toimistorakentaminen.

Ohjelman hyväksyessään lautakunta totesi erityisesti, että kaupungin yritys- ja työpaikkatonttivaranto on määrällisesti riittävä ja nykyistä tonttitarjontaa on eri puolilla kaupunkia. Haasteena on, että kaikki alueet eivät ole liikenteen tai saavutettavuuden kannalta kaikille toimijoille riittävän houkuttelevia. Erityisesti tonttitarjonnan osalta tulee panostaa alueelliseen monipuolisuuteen. Jatkossa työpaikkarakentamisen tavoitteissa tutkitaan tarkemmin keskustaajaman eteläpuolisten alueiden toteutusta ja ajoitusta.

Lautakunta totesi myös, että teollisuus- ja varastotonttien asemakaavoituksen ja ajoituksen pohjana käytetään keskimäärin 10 hehtaaria vuodessa. Uusien alueiden kaavoituksessa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja muuhun houkuttelevuuteen. Lisäksi tulee tunnistaa erityistoiminnoille soveltuvia alueita sekä nostaa niiden toteutusvalmiutta kaavoitusta käynnistämättä.

Lisäksi lautakunta totesi, että liike- ja toimistotonttien osalta edetään erityisesti kaupunkikehityshankkeiden avulla ja aluekeskuksissa tapahtuvalla rakentamisella. Seuraavassa TYKKI2016-ohjelmassa tutkitaan tarkemmin liike- ja toimistorakentamisen varannon määrällistä ja laadullista riittävyyttä näillä alueilla sekä määritellään, missä määrin kaupungilla tulee olla omaa liike- ja toimistotilatonttivarantoa.

Lautakunta totesi vielä, että seuraavassa TYKKI2016-ohjelmassa yritys- ja työpaikka-alueiden profiloinnilla tutkitaan sijoittumistarjontaa sekä tarjonnan mahdollisia puutteita. Tätä tehdään yhteistyössä Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen sijoittumispalveluiden kanssa.

Vanhan pappilan, keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11:n asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Vanhan pappilan, keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11:n asemakaavan muutosluonnoksen asetettavaksi nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Jyväskylän seurakunta on hakenut asemakaavan muutosta Vanhan pappilan tontille ja keskusseurakuntatalon tontille. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen Vanhan pappilan sekä keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11:n tonteille. Vanhalle pappilarakennukselle halutaan rakennussuojelulain mukainen suojelu ja keskusseurakuntatalon saliosa on inventoitu suojelun arvoiseksi. Molemmat merkitään asemakaavassa suojelluiksi rakennuksiksi.

Keskusseurakuntatalon ja KOAS Kauppakatu 11:n väliin korttelin sisäosaan on kaavassa merkitty kaksi rakennusalaa opiskelija-asuntojen rakentamista varten. Uudisrakennusten kerrosluvut ovat seitsemän ja kahdeksan. Nykyisen KOAS Kauppakatu 11:n rakennuksen rakennusoikeutta ja kerroslukua on tarkistettu siten, että ullakkokerrokseen on mahdollista sijoittaa asuintiloja.

Keskusseurakuntatalon saliosa säilyy entisellään julkisivujen osalta ja tontin takaosan rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä. Tontille sallitaan toimistotiloja, julkisen hallinnon ja palvelun tiloja, kokoontumistiloja, kerhotiloja, seurakunnan toimitiloja ja muita vastaavia.

Pappilan tontilla nykyinen rakennus on merkitty kaavaluonnoksessa suojelluksi. Tontille sallitaan asuin-, liike- ja toimistotiloja, julkisen hallinnon ja palvelun tiloja sekä palveluasumisen tiloja. Tontin takaosaan on mahdollista rakentaa uudisrakennus, jonka on ulkomuodoltaan sovelluttava suojellun pappilan pihapiiriin. Rakennusta on alustavasti suunniteltu townhouse-tyyppisenä asuinrakennuksena.

Hyrkkölän vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Hyrkkölän vesiosuuskunnan 28.10.2015 päivätyn vesijohdon- ja jätevesiviemärin toiminta-alueen. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1239.


Lisätietoja:
- kokouksen puheenjohtaja Jouko Asikainen, p. 050 356 4185, jouko.i.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

17.11.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje