Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Ensimmäisen ”Adoptoi monumentti” -sopimuksen allekirjoitus Keski-Suomessa

Ensimmäisen ”Adoptoi monumentti” -sopimuksen allekirjoitus Keski-Suomessa

Keski-Suomen ensimmäinen adoptointikohde: Koiviston tilan raunioitunut uuni. Kuva: Miikka Kumpulainen, Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo käynnistää virallisesti ”Adoptoi monumentti”- toiminnan maakunnan alueella perjantaina 13.11.2015.

Ensimmäinen adoptointikohde Keski-Suomessa on Äänekosken Konginkankaalla sijaitseva Koiviston tilan päärakennuksen raunioitunut uuni ja sen välitön ympäristö. Kohteen adoptoijana toimii Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry. Kohteen maanomistaja on Metsähallitus.

Adoptoi monumentti -toiminta rohkaisee jokaista oman, paikallisen ympäristönsä arvostamiseen ja vaalimiseen. Se antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa.

Hoitotoiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten kanssa. Tarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus omakohtaisen ja merkityksellisen suhteen luomiseen heille tärkeään kulttuuriympäristöön.

Millaisia kohteita? Kuka voi toimia?

Adoptoi monumentti -toiminta alkoi Pirkanmaalta v. 2008. Esikuvana on skotlantilaisen kansalaislähtöisen Archaeology Scotland -järjestön organisoima ”Adopt a Monument” -toiminta.

Adoptoi monumentti -toiminnassa hoitotoimet voivat kohdistua muinaisjäännöksiin tai muunlaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä rakennusperintöön. Adoptoitavaksi soveltuvia muinaisjäännöksiä ovat vaikkapa linnavuoret, kiviaidat, röykkiöhaudat, pyyntikuopat, muinaiset asuinpaikat, polttokenttäkalmistot ja puolustusvarustukset. Muinaisjäännösten hoidon tärkeänä päämääränä on tehdä kohde helpommin havaittavaksi. Hoitoon kuuluukin usein kasvillisuuden raivausta, niittoa, vesakon poistoa ja roskien siivoamista.

Rakennetussa kulttuuriympäristössämme on paljon pieniä kohteita, jotka kertovat paikallisesta historiasta ja sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä, näkyvillä paikoilla. Usein huolenpidon tarpeessa ovat erityisesti rakennukset, jotka ovat jääneet pois käytöstä. Adoptoitavaksi sopii Keski-Suomessa sijaitseva, asumaton rakennus tai rakennelma. Kohteen olisi hyvä olla maisemallisesti merkittävä ja kooltaan pienehkö, jolloin hoitotoimetkin pysyvät kohtuullisina.

Rakennusperinnön hoidossa pienillä ja yksinkertaisilla hoito- ja kunnostustöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi katon ja vesikourujen pitäminen puhtaina, kasvillisuuden raivaaminen seinustoilta, maalaus, punamultaus ja ikkunoiden kunnostus sopivat adoptoijien tehtäväksi. Rakennuksen tai muinaisjäännöksen adoptoija voi olla esimerkiksi yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Osaan kohteilla järjestettävistä hoitotapahtumista tai talkoista voi osallistua kuka tahansa.

Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakkotietoja kulttuuriympäristöasioista tai rakennusalan erikoistaitoja. Kiinnostus ja innostus riittävät pitkälle, ja kulttuuriympäristön hoitotyötä oppii parhaiten tekemällä.

Toiminta perustuu adoptoijien, maanomistajan ja maakuntamuseon väliseen sopimukseen. Sopimuksessa voidaan määritellä kohteen hoitajille oikeus käyttää rakennusta tai muinaisjäännöksen ympäristöä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon sen kunto sekä adoptoijien resurssit.

Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu adoptointikohteella Äänekosken Konginkankaan Koivistossa 13.11. klo 12.

Karttalinkki kohteelle

Lisätietoja:

Miikka Kumpulainen
amanuenssi
Keski-Suomen museo
p. 014 266 4357

10.11.2015Johanna Puhakka

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje