Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotemberin ilmiannot: Jyväskylässä on aloitettu mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoketjujen avaaminen ja päivittäminen

Jyväskylässä on aloitettu mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoketjujen avaaminen ja päivittäminen

Jyväskylässä on aloitettu matalalla kynnyksellä mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoketjujen avaamisen ja päivittämisen. Hoitoketjua on muokattu ja konkreettisestikin mietitty ohjauskäytäntöjä, sillä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut toimivat eri kokonaisuuksissa ja yhteiset käytännöt puuttuvat, vaikka kehittämistyötä tehdään paljon arjessa. Hoitoketju on tehty sairaanhoitopiirin käyttämään YED-pohjaan ja siihen on saatu tukea perusterveydenhuollon yksiköstä. Tuloksia esitellään perusturvan johtoryhmässä ja perusturvalautakunnan iltakoulussa syksyllä.

Jyväskylän mielenterveys- ja päihdestrategiaan kärkitavoitteeksi asetettiin palveluprosessien avaaminen ja täsmentäminen ja työnjaon selkiyttäminen. Hoitoketjun päivittämisen tarpeesta on puhuttu vuosia, mutta asia ei ole edennyt. Yleensä hoitoketjun ovat sairaanhoitopiirin vastuulla mutta tämän hoitoketjun työstäminen lähti työntekijöistä. Mukana on mielenterveyden, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon toimijoita, jotka kokevat työn läheiseksi itselleen organisaatiosta riippumatta.

- Kokosimme aiemassa strategiatyöryhmässä mukana olleita hoitoketjuja jatkotyöskentelyyn, jotta saisimme tavoitteita etenemään konkretian tasolle. Työskentely on lähtenyt liikkeelle matalan kynnyksen toimijoista ilman lisäresursseja. Mukana ollut työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet kehittämistyöhön ja nähneet sen hyödyt. Työryhmätapaamisten lisäksi olemme kokoontuneet pienellä työrukkasryhmällä ja konkreettisti istuneet alas päivittämään ketjua. Viestintää on käyty aktiivisesti myös sähköpostitse, kertoo Eeva-Liisa Liimatainen.

Työskentelyn alussa kokosimme laajasti kommentteja yhteistyön ja hoitoketjun toimivuuteen liittyen. Kyselyn toteuttivat työryhmän jäsenet omissa palveluissaan. Tuloksia on hyödynnetty ideoinnissa. Hoitoketjutyön myötä myös palveluprosesseja toimijoiden kesken on yhdenmukaistettu. Luonnosta on esitelty muutamalla terveysasemalla. Ensi vuonna luonnos on tarkoitus avata koekäyttöön 1-2 viikoksi. Terveysporttiin hoitoketju tulee keväällä 2016. Tavoitteena avata kaikki palveluketjut, jotka linkittyvät mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Olemme työskentelyn kautta avanneet palveluprosesseja. Esimerkiksi Kelan kuntoutusprosessiin ohjausta ja yhteistyöhön toimijoiden kesken on laadittu yhteisesti hyväksytty toimintamalli, joka on kaikkien työntekijöiden käytössä. Malli löytyy hoitoketjun lisäksi perehdytyskansioista. Samantyyppisiä työmallien avaamisia on tehty muitakin, muun muassa on yhdistetty kaikki ennaltaehkäisevät sähköiset palvelut ja infosivustot helposti löydettäviksi. Myös kolmannen sektorin toimijat ovat olleet mukana kokoamassa tietoja ja luonnosta on esitelty toukokuussa palveluita esittelevässä infossa.

Hoitoketjussa malliin on yhdistetty myös Kelan kuntoutukseen olennaisesti liittyviä tiedostoja, jotka kaikki löytyvät samalta sivulta. Vaikka hoitoketju on aloitettu Jyväskylän työntekijöiden aloitteesta, siinä on koko ajan huomioitu myös muiden kuntien ja maakunnan tarve. On ajateltu, että pohjatyöskentelyn jälkeen työtä jatketaan maakunnassa.

Hoitoketjutyöskentelystä voi saada hyötyä Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen työhön ja siksi on hyvä että voimme esille sitä kaupungin lautakunnassa ja johtoryhmässä. Tulosten kautta johto on myös kiinnostunut työstämme. On tehty erittäin suuri ponnistus kaikkien mielenterveyttä tukevien palveluiden kokoamiseksi ja aloitteita palveluprosessin sujuvuuden ja yhteistyön tueksi. Työskentely on tuonut uutta näkemystä palveluiden kenttään.

- Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme miettineet palveluiden kokonaisuutta organisaatiosta tai hallintorajoista riippumatta. Tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin asiakasta/potilasta ja luoda ennaltaehkäiseviä työmalleja ja käytäntöjä kaikkien työntekijöiden käyttöön, Eeva-Liisa Liimatainen kertoo.

Lisätietoja: Eeva-Liisa Liimatainen, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut/Psykologipalvelut, eeva-liisa.liimatainen@jkl.fi tai 014 266 3563

2.11.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje