Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 29.10.2015

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 29.10.2015


Joukkoliikenteen asiakasraadin perustaminen

Joukkoliikennejaosto päätti perustaa asiakasraadin joukkoliikenteen käyttäjien ja palvelun järjestämisestä vastaavien henkilöiden yhteiseksi keskustelu- ja vaikuttamiskanavaksi. Joukkoliikenteen palveluita tarkasteleva asiakasraati tukee asiakaslähtöisyyden periaatetta palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. Raadin näkemykset antavat myös arvokasta tukea päätöksenteolle ja mahdollistavat paremmin joukkoliikenteen käyttäjien näkemysten huomioon ottamisen toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Julkinen jäsenhaku asiakasraatiin käynnistetään loppusyksystä 2015 ja mukaan tavoitellaan mahdollisimman laajaa asiakaskirjoa. Asiakasraatiin otetaan vastaan vapaaehtoisia ilmoittautumisia Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueen eri ikä- ja käyttäjäryhmiä edustavilta henkilöiltä, jotka ovat joukkoliikenteen palvelujen käyttäjiä tai niistä kiinnostuneilta. Joukkoliikennejaosto päättää raadin kokoonpanosta ja kokoontumisajoista.

Alustavan suunnitelman mukaan asiakasraati kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Tapaamiset ajoitetaan ennen joukkoliikennejaoston kokouksia niin, että näkemyksiä voidaan tarvittaessa hyödyntää päätöksenteon tukena. Kokouksissa otetaan esiin raatilaisten toivomia teemoja, joita asiantuntija tarvittaessa alustaa. Aikaa jätetään myös teema-aiheiselle keskustelulle, samoin keskustelulle raatilaisten itsensä tai muiden joukkoliikenteen käyttäjien tietoon tuomista aiheista. Myöhemmin perustettavalle nettisivulle sijoitetaan sähköinen lomake, jonka kautta asiakasraadille voi lähettää tärkeäksi kokemiaan keskustelunaiheita.

Asiakasraati laatii toimintansa alussa tarkemmat vuositavoitteet yhteistyössä joukkoliikenteen järjestäjän edustajien kanssa. Joukkoliikennejaosto päätti nimetä asiakasraadin vastuuhenkilöiksi markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Kristiina Pentikäisen ja joukkoliikenneinsinööri Ari Tuovisen.


Lausunto Keski-Laukaan pohjoisosan yleiskaavasta

Laukaan kunta on pyytänyt Jyväskylän seudun joukkoliikenneviranomaiselta lausuntoa Keski-Laukaan pohjoisosan yleiskaavaluonnoksesta, joka on ollut yleisesti nähtävillä 24.9.-26.10.2015. Lausuntopyynnön kohteena oleva Piilopohja-Kuukkalan alue sijaitsee Jyväskyläntien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu etelässä Leppäveden taajamaan, pohjoisessa Vihtavuoren taajaman länsipuolelle ja sen pinta-ala on noin 664 hehtaaria.

Joukkoliikennejaoston mielestä kaavaluonnoksessa on huomioitu hyvin suunnitteluun vaikuttavat valtakunnalliset, alueelliset ja kuntakohtaiset suunnittelutavoitteet. Myös joukkoliikenteen rooli alueen kulkumuotovaihtoehtona on nostettu hyvin esille. Suunnittelualue on Jyväskylää ja Laukaata yhdistävän seututien 637 vaikutuspiirissä, mikä jo sellaisenaan mahdollistaa nykyisen joukkoliikennetarjonnan hyödyntämisen ja kehittämisen, kun väestömäärä ja liikkumisen tarpeet kasvavat niin Laukaan kuin Jyväskylänkin suuntaan.

Se, että alueen läpi kulkeva kokoojatie voi palvella joukkoliikenneväylänä, parantaa joukkoliikennetarjonnan suunnittelua alueella ja lyhentää asukkaiden kävelymatkaa joukkoliikennereitin varteen. Jos vaihtoehtona olisi vain nykyisten joukkoliikenneväylien ja -reittien käyttö, niin osalle alueen asukkaista joukkoliikenteen palvelut sijaitsisivat turhan kaukana. Kaavaluonnoksen perusteella pisimmät matkat nykyiselle joukkoliikennereitille ovat noin 1,5 kilometriä.


Kokouksen kaikista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa linkistä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1158 (materiaali pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen, p. (014) 266 5115, veli-jussi.koskinen[at]jkl.fi

29.10.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje