Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 29.10.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 29.10.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta päätti palkata viisi nuorta työtöntä sotiemme veteraanien ulkoilutus- ja saattoavuksi. Lisäksi lautakunta käsitteli muun muassa valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa sekä nimesi kaupungin edustajan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitukseen.

Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle terveydenedistämisaktiivisuudesta perusterveydenhuollossa koskien opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastusten toteutumista

Perusturvalautakunta päätti antaa päätösliitteenä esitetyn vastauksen selvitys- ja selityspyyntöön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto on jättänyt 10.9.2015 Jyväskylän perusturvalautakunnalle selvitys- ja selityspyynnön lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden määräaikaisten lääkärintarkastusten toteutumisesta opiskeluterveydenhuollossa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa.

Perusturvalautakunta toteaa vastauksessaan selvitys- ja selityspyyntöön, että nykyisillä lääkäriresursseilla lääkärintarkastuksia on pyritty tekemään asetuksen mukaisesti ja keskittymään laadukkaaseen työhön huomioiden kaikki asetuksen velvoittamat tehtävät. Tavoitteena on opiskeluterveydenhuollon lääkärityön keskittäminen ja sitä kautta palvelun määrän ja laadun varmistaminen.

Opiskeluterveydenhuollossa ajalla 1.1.- 30.9.2015 on tehty 12.8 % enemmän lääkärintarkastuksia lukion, ammatillisten oppilaitosten sekä aikuisopiston opiskelijoille kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Perusturvalautakunta toteaa vastauksessaan, että opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen liittyen on tehty vuoden 2015 kuluessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvoman lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä, joilla on saatu oikeansuuntaisia tuloksia.

Jyväskylän kaupungin veteraaniasiain neuvottelukunnan aloite veteraanien rokottamisesta pneumokokkia vastaan

Perusturvalautakunta päättää, että veteraaneille annetaan maksuttomat pneumokokkirokotteet influenssarokotusten yhteydessä. Jatkossa tämä mahdollisuus on vuosittain. Kustannukset katetaan avoterveydenhuollon talousarvion sisältä.

Jyväskylän veteraaniasiain neuvottelukunta on osoittanut Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnalle 1.7.2015 päivätyn aloitteen, joka koskee sotiemme veteraanien rokottamista pneumokokkia vastaan, kuten vuonna 2014 ja rokotustenjatkamista niin kauan kuin tarvetta on.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan aloite viiden työttömän nuoren palkkaamiseksi työllisyysvaroin sotiemme veteraanien ulkoilutus- ja saattoavuksi

Perusturvalautakunta päätti, että veteraaniasiain neuvottelukunnan aloitteeseen, että vanhuspalvelujen palveluohjauksen ja kotona asumisen tukemisen palveluyksikkö työllistää viisi nuorta veteraanien ulkoilutus- ja saattoavuksi. Työllisyyspalvelut huolehtii työllistettävien palkkauksesta.

Jyväskylän veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Valto Koskinen on tehnyt 25.3.2015 perusturvalautakunnalle aloitteen viiden työttömän nuoren palkkaamiseksi työllisyysvaroin sotiemme veteraanien ulkoilutus- ja saattoavuksi. Kaupungin työllisyyspalvelut sitoutuvat huolehtimaan viiden alle 30-vuotiaan nuoren palkkaamisesta, palkkatukien hakemisesta sekä muista palkkaukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Valtakunnallinen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016–2019

Perusturvalautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu valtakunnalliseen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan, johon sisältyy ympäristöministeriön ja ARA:n valmistelema Jyväskylän hankepilotti (ESR) sekä Varikko -hankkeen (ESR) hankekumppanuus.

ESR-hankkeesta ohjataan resursseja kaupungin ennaltaehkäisevän strategian laatimiseen ja juurruttamiseen, asiakkaiden osallisuuden mahdollistamiseen ja edistämiseen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen. Resursseja ohjataan myös kaupungin valitsemien painopistealueiden käytännön toteutukseen sekä hankkeen valtakunnalliseen koordinointiin sekä yhteiseen kehittämiseen. Alustava kustannusarvio kaupunkia kohden on noin 95 000 €/vuosi, josta omarahoituksen osuus on noin 20 000 €/vuosi.

Jyväskylän hankepilotissa kehitetään KotiKatkoa, joka on kehitetty alkoholinkäyttäjien hoitomuodoksi. KotiKatkon tavoitteena on parantaa asiakkaiden arjen ja alkoholin käytön hallintaa sekä tukea toimintakykyä ja kotona asumista.

Varikko -hanke kehittää toiminnallisia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ja välivuokraa asuntoja kaikkein vaikeimmin asutettaville ryhmille kuten vankilasta vapautuville. Varikko-hankkeen välivuokraustoimintaan voidaan liittää asumisen tueksi myös asiakkaan kotona tapahtuvan katkaisuhoito eli KotiKatko.

Kaupungin edustajan ehdottaminen Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitukseen

Perusturvalautakunta ehdottaa Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallituksen jäseneksi palveluesimies Sari Antilaa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lakimies Tuomo Ratista toimikaudeksi 1.1.2016–31.12.2017.

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on pyytänyt Jyväskylän kaupunkia tekemään ehdotuksen vammaispalvelusäätiön hallituksen jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Jäsenen nimeäminen ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan

Perusturvalautakunta nimesi Jyväskylän kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan 1.1.2016–31.12.2017 palvelupäällikkö Paula Käyhkön.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytänyt Jyväskylän kaupunkia nimeämään jäsenensä Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Lisäksi ilmoitusasioissa perusturvalautakunnalle esiteltiin avoterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden vaihtoehtoisia palvelun tuottamistapoja

Perusturvalautakunnassa käsiteltiin lautakunnan toimeksiannon mukaisesti erilaisia mallinnuksia ja laskentoja avosairaanhoidon ja vanhuspalveluiden palveluntuotantotavoista. Vaihtoehtoiset tuotantotavat pohjautuvat palveluverkkosuunnitelmaan sekä valmistuvaan talousarvioon. Lisäksi valmistelun perustana on palvelutuotannon turvaaminen kaikissa kaupunginosissa. Esitettyjen laskelmien ja mallinnusten pohjalta lautakunnassa keskusteltiin tavoista, joilla palvelut voitaisiin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kuntalaisille järjestää mm. Säynätsalossa. Virkamiestyönä tehtävä valmistelu jatkuu lähetekeskustelun pohjalta. Päätökset on tavoitteena tehdä perusturvalautakunnassa loppuvuoden 2015 aikana.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1129

Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Lisätietoja:
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137
toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3634

29.10.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje