Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunki antoi vastauksen palvelualoitteeseen Jyväskylän kaupungin teatteritoiminnan kilpailuttamisesta

Jyväskylän kaupunki antoi vastauksen palvelualoitteeseen kaupungin teatteritoiminnan kilpailuttamisesta

Jyväskylän kaupunki sai keväällä käsiteltäväkseen palvelualoitteen Jyväskylän kaupungin teatteritoiminnan kilpailuttamisesta. Aloitteen jättäneet Keijo Petäjäjärvi sekä Jukka Saarman esittivät aloitteessa, että Jyväskylän kaupunginteatterin toiminta kilpailutetaan. Aloitteessa mainitun liiketoimintasuunnitelman mukaisilla toimilla kaupungin toiminta-avustus olisi aloitteen jättäneiden mukaan mahdollisuus pienentää puoleen nykyisestä viidessä vuodessa.

Aloitteen perusteella ei esitetä jatkotoimia

Kaupungin hankintojen ohjausryhmä on antanut aloitteeseen vastauksen, joka on tänään toimitettu aloitteen tekijöille. Hankintojen ohjausryhmä ei esitä jatkotoimenpiteitä Petäjäjärven ja Saarmanin palvelualoitteen johdosta. Vastauksessa todetaan, että teatteritoiminnan kilpailuttamiseksi tarvittaisiin huomattavasti aloitteessa annettua syvällisempää analyysiä teatteritoiminnan kokonaistoteuttamisesta, laadusta ja kustannuksista sekä niiden perusteista. Kilpailuttamisessa jouduttaisiin huomioimaan lisäksi henkilöstö-, tila- ja irtaimistokysymykset. Näihin seikkoihin palvelualoitteessa ei ole otettu mitään kantaa.

Hankintojen ohjausryhmä toteaa, että palvelualoite on hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta tavasta esittää kaupungin oman toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Kaikkia kaupungin toimintoja arvioidaan parhaillaan niin tuotannollisista kuin taloudellisista näkökulmista ja palvelualoitteessa esitetyt muutos- ja parannusehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osana kaupungin toimintojen tuottavuusohjelmaa.

Palvelualoite ja Jyväskylän kaupungin hankintojen ohjausryhmän vastaus ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelualoite (linkki sivun oikeassa reunassa).

Jyväskylän kaupungin vastauksen antaneeseen hankintojen ohjausryhmään kuuluvat kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, kaupunginlakimies Tiina Mikkola, talousjohtaja Ari Hirvensalo, talousjohtaja Seppo Mäkinen, talouspäällikkö Hannu Tuhkanen, palvelupäällikkö Kari Ström sekä hankintajohtaja Marjo Laine. Hankintaryhmän vastauksen pohjaksi asiasta antoi oman lausuntonsa myös sivistyksen toimialalta kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki.

Palvelualoitekokeilu voimassa 31.3.2016 saakka

Kaupunginvaltuuston 26.1.2015 päätöksen mukaisesti Jyväskylässä otettiin käyttöön palvelualoite kokeiluajaksi 1.4.2015 – 31.3.2016. Palvelualoitteen tavoitteena on kehittää julkisia palveluja. Palvelualoitteella ulkopuoliset tahot ja kunnan työntekijät voivat tuoda esille puutteita ja kehittämisen kohteita julkisten palvelujen tuottamisessa. Tällä tavalla saadaan uudenlaista luovuutta, palvelujen uusiutumista ja ulkopuolisten ideoiden välittymistä kunnan käyttöön. Palvelualoite tarjoaa uudenlaisen toimintatavan yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisuus. Palvelualoitteita voi tehdä kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä kaupunkirakennepalveluista siten, että palvelualoite voi johtaa kilpailuttamiseen.


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
hankintajohtaja Marjo Laine, p. 014 266 1406
kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelualoite

27.10.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje