Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2015

Kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ruokapalveluliikelaitosten yhdistyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti, että kaupunginhallitus hyväksyy ruokapalvelujen yhdistymisen ja edellyttää, että Kylän Kattauksen johtokunta tekee tarvittavat yhdistymisen edellyttämät päätökset.

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttivat vuonna 2014 selvityksen, jonka johtopäätöksenä esitettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Caterina-liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n yhdistymistä kaupungin Kylän Kattaus liikelaitokseen. Valmistelua on jatkettu tavoitteena, että yhdistyminen tapahtuu 1.1.2016 alkaen.

Yhdistyminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää, koska suurempi tuotantoyksikkö pystyy tulevaisuudessa nykyisiä erillisiä yksiköitä paremmin hyödyntämään
kapasiteetin käyttöastetta, toiminnan tehostumispotentiaalia sekä toteuttamaan tulevat investoinnit mahdollisimman järkevästi ja kannattavasti. Yhdistymisen kautta ateriatuotannossa voidaan säilyttää ja edelleen kehittää niitä erityisesti ateriatuotannon laatuun liittyviä vahvuuksia, joita toimijoille on vuosikymmenten aikana kertynyt.

Yhdistyminen toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen ja sen myötä kaupungin liikelaitoksen palvelukseen siirtyy yli 50 vakituista työntekijää entisin työsuhteen ehdoin. Kaupungin liikelaitokseen siirtyvät lisäksi palvelujen tuottamiseen kiinteästi liittyvät sopimukset, sitoumukset, velvoitteet ja vastuut.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Caterina-liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n kahvila- ja kioskitoiminnan siirroista tehdään liiketoimintasiirtosopimukset sekä niitä vastaavat palvelusopimukset. Kokonaisuuteen liittyy vuokrasopimukset molemmista kokonaisuuksista niin, että ne laaditaan erikseen tiloista ja niihin kiinteästi liittyvästä tilatekniikasta ja erikseen koneista ja kalustosta. Varsinaisessa sopimusasiakirjassa ja sen liitteissä määritetään liiketoimintakaupan kohteet, henkilöstön siirtymisessä noudatettavat periaatteet, siirtyvät velvoitteet, vastuut ja oikeudet, siirtymisessä noudatettavat periaatteet sekä muut sopimuksen ja sopimisen ehdot. Sopimusten mukaan SHP maksaa yhdistyneen liikelaitoksen tuottamista palveluista omakustannushintaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltu uuden sairaalan vaatimien keittiötilojen sijoittumisesta ja rakentamisesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on esittänyt soveltuvimmaksi paikaksi ateriatuotannolle uuden sairaalan välittömässä läheisyydessä huoltotunneliyhteyden päähän rakennettavan uuden tuotantokeittiön. Uuden keittiön vuosikapasiteetti voisi olla noin 2,8 miljoonaa ateriaa vuodessa, josta uuden sairaalan osuus olisi noin 715 000 ateriaa eli 24 prosenttia. Pääosa eli noin 2,2 miljoonaa ateriaa (76 prosenttia) tuotettaisiin Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yksiköille. Tämä investointi voisi siten korvata 2020-luvun alkupuolelle suunnitellut Kuokkalan yhtenäiskoulun ja Vaajakummun keittiöinvestoinnit. Uusi keittiö on tarkoitus toteuttaa kaupungin investointina, sairaanhoitopiiri maksaa aterioiden hinnoissa oman osuutensa noin
7 miljoonan euron investointikustannuksista.

Nuorisovaltuuston sääntöjen tarkistaminen ja jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus vahvisti nuorisovaltuuston tarkistetut säännöt ja nimesi nuorisovaltuuston jäsenet esityksen mukaisesti. Edustajista on 12 yläkoulujen, 7 toisen asteen oppilaitosten, 5 nuorisotilojen edustajaa, 2 edellisestä nuorisovaltuustosta sekä 5 huippukokouksessa vapailta paikoilta valittua valtuutettua.

Jyväskylän Paviljonkisäätiön hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi säätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2016–31.12.2017 viisi jäsentä ja valitsi heistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:
Pj Timo Timo Fredrikson, vpj Kaija Haapsalo, Aimo Asikainen, Tapani Mäki ja Tuija Mäkinen.

Jyväskylän Taiteilijatalosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2016–2018

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän Taiteilijatalosäätiön hallitukseen kolme jäsentä toimikaudeksi 2016–2018:
Tuija Mäkinen, Paula Hartman ja Seppo Niittonen.

Edustajien nimeäminen Jyväskylän Asumispalvelusäätiön valtuuskuntaan

Kaupunginhallitus nimesi valtuuskuntaan Timo Hyttisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Ojalaisen sekä Paula Hartmanin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Riitta Matikaisen. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää valtuuskuntaan kolme muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Pj. Timo Hyttinen, Jukka Ojalainen
Vpj. Marja-Liisa Kontio, Tommi Liinalampi
Pertti Reinikainen, Pentti Salmela
Sari Koskinen, Suvi Salo-Porttila
Paula Hartman, Riitta Matikainen

Kirsi Knuuttilan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lukiokoulutuksen resursoinnista

Kirsi Knuuttila (Kesk.) sekä 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.5.2015 valtuustoaloitteen lukiokoulutuksen resursoinnista. Jyväskylän kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa on siirtynyt v. 2010 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle, missä lukiokoulutus on organisoitu liikelaitos -mallilla.

Sellaiset valtuustoaloitteet, joilla on toteutuessaan selkeitä taloudellisia vaikutuksia, käsitellään talousarviovalmisteluprosessin yhteydessä.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen todetaan mm. että
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä saa organisaationa ja lukiokoulutuksen järjestäjänä valtiolta yksikköhintojen mukaisen perusrahoituksen. Koulutuskuntayhtymä ei ole käsitellyt hallitustasolla valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaista kaupungin suoraa rahoitusmallia. Lukioiden kokonaisopiskelijamäärästä on n. 20% eli reilut 500 opiskelijaa muista kunnista. Esitettyä tukea on käytännössä mahdotonta kohdentaa ainoastaan jyväskyläläisille opiskelijoille.
- Ko. valtuustoaloitteeseen teemallisesti liittyvä lukiokoulutuksen toimenpideohjelma suuntaa osan lukio-opiskelusta toteutettavan itsenäisenä opiskeluna. Samaan aikaan valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen sähköisesti. Jyväskylän kaupungin perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittäminen, oppilaiden hyvät ICT-taidot ja laadukkaan perusopetuksen järjestäminen luovat parhaat edellytykset selviytyä lukiokoulutuksen haasteista taloudellisesti tiukempinakin aikoina.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite työttömyyden voittamisohjelman laatimiseksi

Asia poistettiin esityslistalta.

Marjukka Huttusen (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta Jyväskylään

Marjukka Huttunen (Vas) ja 17 muuta valtuutettua on tehnyt 25.5.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuuden perustaa maahanmuuttajaneuvosto kaupunginhallituksen alaiseksi toimielimeksi. Aloitteessa viitataan kaupungin monikulttuurisuusohjelmaan vuosille 2013–2016, jossa tavoitteena on tukea maahanmuuttajayhdistysten toimintaa, kannustaa maahanmuuttajia osallistumaan sekä lisätä heidän osallisuusmahdollisuuksiaan ja osuutta päätöksenteossa. Samoin kaupunkistrategia korostaa osallisuutta ja yhdessä tekemistä sekä asukkaiden osallistumista valmisteluun ja toimintaan.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylän kaupunki suhtautuu myönteisesti aloitteeseen ja näkee tärkeäksi maahanmuuttajien päätösosallisuuden vahvistamisen. Maahanmuuttajaneuvoston perustamisen arviointiin palataan tulevana keväänä osana uuden kuntalain mukaista johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän uudistustyötä, jossa huomioidaan myös tulevan sote-uudistuksen vaikutukset kaupunkiorganisaation päätöksentekojärjestelmään.

Kaupunginhallitus saattaa edellä esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1117

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, p. 050 365 4287

26.10.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje