Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotember ilmiannot: Jyväskylässä etsivää vanhustyötä tehdään uudenlaisella verkostoyhteistyöllä

Sotember ilmiannot: Jyväskylässä etsivää vanhustyötä tehdään uudenlaisella verkostoyhteistyöllä

Verkostoyhteistyö alkoi vuonna 2014

Vuonna 2014 alkaneen verkostoyhteistyön seurauksena kuluvan vuoden aikana kutsutaan 80 vuotta täyttävät jyväskyläläiset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ryhmätilaisuuksiin. Tilaisuudet on tarkoitettu niille, jotka eivät ole ikääntyneiden palveluiden piirissä. Idea on osa kaupungin vanhuspalveluiden toimintaa. Verkostoyhteistyössä ovat mukana Oiva-keskus, JYTE (keskustan terveysasema), Osallisuutta lähiympäristöstä -hanke (Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter), Diakonian vanhustyönkehittämishanke sekä alueseurakuntien diakoniatyö.

- Ryhmätilaisuudet järjestetään alueittain noudattaen alueseurakuntien rajoja, Pirkko Soidinmäki kertoo.

Learning cafe -menetelmällä ikäihmisille tärkeät asiat esille

Ryhmätilaisuuksissa ikäihmiset pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan iäkkäiden hyvinvoinnista ja sen tukemisesta. Niin sanottua learning cafe -menetelmää hyödyntäen ikäihmisille tarjotaan tietoa kaupungin vanhuspalveluista ja erityisesti OIVA-keskuksen toiminnasta, JYTE:n avoterveydenhuollon palveluista, seurakunnan toiminnasta sekä kolmannen sektorin järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan osallisuutta tukevasta toiminnasta.

Myös muistiin ja ravitsemukseen liittyvä neuvonta sekä Muistiliiton lakimiehen luento edunvalvonnan valtuutuksesta ja hoitotahdosta ovat ryhmätilaisuuksien sisältöinä.

Ryhmätilaisuuksissa on mahdollista varata itselleen OIVA-keskuksen palveluohjaajan toteuttama palvelutarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi.

- Ryhmätilaisuuksissa on resurssiviisaasti hyödynnetty ns. "yhden luukun -periaatetta", jossa ikäihmisille tarjotaan monipuolista tietoa ja kuullaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan yhdessä tilaisuudessa ilman, että heidän pitäisi sitä itse osata etsiä tämän päivän palveluviidakosta, OIVA-keskuksesta todetaan.

Etsiväntyön toimintatavat otettu käyttöön tänä vuonna

Tänä vuonna on otettu käyttöön etsiväntyön toimintatapoja niiden 80-vuotiaiden, palveluiden piiriin kuulumattomien ikäihmisten osalta, jotka eivät ole ryhmätilaisuuksiin osallistuneet.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin Osallisuutta lähiympäristöstä -hankkeen, OIVA-keskuksen ja Diakonian vanhustyön kehittämishankkeen työntekijät ovat laatineet kyselen, jonka pohjalta tehdään etsiväntyön puhelinhaastattelut 80-vuotiaille. Haastatteluiden keskeisenä tavoitteena on saada tietoa palveluiden piiriin kuulumattomien ikäihmisten terveydestä, toimintakyvystä, palveluiden tarpeesta sekä yleisestä hyvinvoinnin kokemuksesta mukaan lukien eksistentiaaliset kysymykset.

- Ikäihmisille kohdennettavien palveluiden suunnittelun näkökulmasta on tärkeää saada tietoa niistä ikäihmisistä, joiden terveydentilasta ja toimintakyvystä meillä ei ole tietoa.

Myös omaehtoisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä oikea-aikaisesti kohdennetut palvelut ovat keskeisessä roolissa, Pirkko Soidinmäki selvittää.

Verkostoyhteistyössä on voimaa

Verkostoyhteistyössä toteutettujen ryhmätilaisuuksien lähtökohtana on tarjota ikäihmisille monipuolista ja oikea-aikaista neuvontaa oman terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Yhteistyössä toimiminen on mahdollistanut monipuolisen asiantuntijatiedon kokoamisen yhteiseen tilaisuuteen ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi tilaisuuksiin osallistuneet ikäihmiset ovat myös rohkaistuneet lähtemään mukaan hankkeiden kehittämiin vertaisryhmätoimintoihin.

- Tulevaisuudessa iäkkäiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan yhä määrätietoisempaa kehittämistoimintaa sekä uudelleenajattelua, joka on mahdollista vain monipuolisen yhteistyön keinoilla, OIVA-keskuksen väki korostaa.

Lisätietoja: Pirkko Soidinmäki, Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut, Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen, p. 014 266 3912

26.10.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje