Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotemberin ilmiannot: Ihmislähtöinen ajattelumalli organisaatiomuutoksen ajurina Äänekoskella

Sotemberin ilmiannot: Ihmislähtöinen ajattelumalli organisaatiomuutoksen ajurina Äänekoskella

Äänekosken kaupungin perusturvan toimialan uusi organisaatiomalli tuli vuoden 2013 alusta ja aiheutti suuria muutoksia työyhteisöissä. Vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja mielenterveys-päihdeasumispalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden – Arjen tuen palvelut.

Muutoksen läpiviemiseen tarvittiin pehmeitä arvoja eli jotain "vanhaa menetettiin jotta saatiin uutta tilalle”, Hannele Koski kertaa. Ihmislähtöinen ajattelumalli ja kulttuurimuutos- koulutus toteutettiin 1,5 vuoden projektina koskien koko Arjen tuen henkilöstöä. Kouluttajana oli Taina Semi. Ihmislähtöinen ajattelumalli lähtee siitä, että asiakas on aina ykkönen ja tuntee oman menneisyytensä, voimavaransa ja tarpeensa kaikista parhaiten.

Visionamme on itsenäinen ja aktiivinen elämä kotona. Äänekoskella palvelutarpeen arvioinnissa asiakas on keskiössä, ihmislähtöisyys ja voimavara-ajattelu ovat toiminnan lähtökohtana, Hannele Koski tiivistää.

Moniammatillisessa yhteistyössä on voimaa – asiakas ja omaiset ovat aktiivisessa roolissa

Kaikki arjessa selviytymiseen tarvittavat palvelut on Äänekoskella koottu yhteen palvelukokonaisuuteen. Palveluohjaus on keskitetty Arjen tuessa tilaajatiimiin, jossa kolme palveluohjaajaa ottavat kopin kaikista uusista asiakkaista, jotka hakeutuvat palveluiden piiriin. Sairaalan kautta palveluiden piiriin tulevat ohjautuvat keskitetysti kotiutushoitajan kautta. Tilaajatiimissä arvioidaan asiakkaan palvelutarve, tehdään palvelu- ym. viranomaispäätökset ja hankitaan asiakkaan tarvitsemat palvelut joko omista yksiköistä tai ostopalveluna.

Palveluohjaajat kartoittavat asiakkaan omat voimavarat, lähiverkoston ja mahdollisen kolmannen sektorin palveluntarjoajat. Omaiset voivat olla mukana asiakkaan niin halutessa, jo ensimmäisessä asiakkaan luona tapahtuvassa arviointitilanteessa. Lähtökohtana on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen omaan kotiin. Tavoitteet asetetaan asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli palveluntarvetta asiakkaalla on kunnallisiin palveluihin, palveluohjaajat kartoittavat palvelutarpeen ja myöntävät tukipalvelut. Enemmän palveluita tarvitsevat ohjautuvat palveluvastaaville, joita kaupungissa on Arjen tuessa myös kolme kappaletta. Palveluvastaavat tekevät palvelupäätökset ja maksupäätökset sekä hankkivat asiakkaan tarvitsemat palvelut. Tilaajatiimiin kuuluu myös arjen tuen sosiaalityöntekijä, ja koko prosessin ajan työskennellään moniammatillisesti yhteistyötä tehden. Konsultaatiomahdollisuus on myös arjen tuen fysioterapeutille, toimintaterapeutille, muistihoitajalle, ja tiivistä yhteistyötä tehdään terveyspuolen ja kaupungin muiden hallinnonalojen kanssa.

Tuotantopuoli, johon kuuluvat kotihoito, tukiasuminen, palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoiva- ja hoito, voi keskittyä täysin ihmislähtöisen ajattelumallin mukaisesti laadukkaiden palveluiden kehittämiseen asiakasnäkökulmasta. Palvelukodeissa asiakkailla ja työntekijöillä on mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiaan työssään ja toimintojen kehittämisessä, tästä esimerkkinä ikäihmisten palveluiden puolelta teemayksiköt, esimerkiksi puutarha-asumisyksikkö Konginkangas ja aistielämyksiin erikoistunut laitosyksikkö Hoivala.

Kotihoito, yöpartiotoiminta ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tukiasumisen tiimi luovat turvallisen pohjan kotona asumiselle.

Tulokset puhuvat puolestaan

Uusi organisaatio on ollut toiminnassa kaksi vuotta. Äänekosken kaupungin palvelurakennetta on voitu keventää niin, että laitoshoitoa on purettu ja asiakkaita on ohjautunut kevyempien palveluiden piiriin. Ympärivuorokautisesta tehostetusta palveluasumisesta on siirrytty 12 -tuntiseen palveluasumiseen ja 12-tuntisista palveluasumisesta on siirretty kotiin tuetun asumisen turvin sekä kotihoidon tuella.

Tämä on mahdollistanut resurssien lisäämisen ennaltaehkäisevään toimintaan. Meneillään on päivätoimintojen uudistaminen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tehostetun kotikuntoutuksen aloittaminen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotiin annettaviin palveluihin, kaikki toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti koko ajan, uudistamalla olemassa olevia palveluita ja uutta palvelumuotoilua asiakkaiden tarpeista lähtien. Toimintamalli ei ole valmis, eikä ehkä koskaan tulekaan täysin valmiiksi, mutta hyvällä kehityspolulla ollaan.

Meillä viihdytään töissä ja asiakkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt. Olemme voineet kohdistaa resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja saaneet siten taloudellista säästöä aikaiseksi, Äänekosken Arjen tuesta ylpeänä kerrotaan!

Lisätietoja: Hannele Koski, Äänekosken kaupunki Arjen tuki, p. 0400 115656.

23.10.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje