Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.10.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.10.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 20.10.2015 oli käsiteltävänä muun muassa maankäytön toteuttamisohjelma KymppiR2015.

Maankäytön toteuttamisohjelma vuoteen 2025 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi KymppiR2015-ohjelman ja totesi erityisesti, että uusien kerros- ja rivitalotonttien tarjonta on määrällisesti riittävä ja mahdollistaa monipuolisen asuntotuotannon. KymppiR-ohjelman kokonaistavoitteet huomioiden uusien asumiskohteiden kaavoitusta tulee lähivuosina käynnistää harkiten. Kaupungin vapaasti markkinoitaviin kerros- ja rivitalotontteihin tulee panostaa.

Lautakunta totesi myös, että vuosittain tarjolle tulevien kaupungin omakotitonttien määrä on noin 100 tonttia. Tontinluovutuksen tavoitteissa huomioidaan varanto ja luovutusta säädellään kysynnän mukaan. Päiväkoti- ja kouluverkon kehittäminen on omakotitonttitarjonnan reunaehto. Riittävien päiväkoti- ja koulupalvelujen mitoitusta varten seuraavassa KymppiR2016-ohjelmassa tulee muodostaa tarkempi näkemys Sääksvuoren ja Kauramäen sekä Läntisen Palokan uusien asuinalueiden tontinluovutuksen aikataulutuksesta ja määristä.

Lautakunta totesi lisäksi, että seuraavan KymppiR2016-ohjelman erityisteemana on täydennysrakentamisen edistäminen. Tällä tuetaan kaupunkistrategiassa linjattua tavoitetta kilpailukyvyn vahvistamisesta toimivalla ja eheytyvällä yhdyskuntarakenteella.

KymppiR2015-ohjelma sisältää uusien asuinalueiden rakentamisen ajoituksen vuosille 2015–2025. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä. Tavoitteena on, että yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat ennakoituja ja eri toimijoilla on edellytykset varautua tuleviin muutostarpeisiin.

KymppiR-ohjelma tuottaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle, investointiohjelmille, viherpalveluohjelmalle ja palveluverkkojen muutosten valmisteluun. KymppiR-ohjelma tarkistetaan vuosittain ja sen toteutumista seurataan tiiviisti. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ohjelman kerran valtuustokaudessa tai aina tarpeen vaatiessa, kun tehdään periaatteellisia linjauksia. Lautakunnan hyväksymä ohjelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Savelan teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Savelan teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustasta länteen, rajoittuen Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen. Kaavamuutos koskee ainoastaan teollisuusalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria.

Asemakaavan tarkoituksena on perinteisen työpaikka-alueen rakentamisen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten parantaminen muun muassa selkiyttämällä alueen sisäinen liikenne ja liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon sekä muuhun kaupunkirakenteeseen niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Alueelle kohdistuu yksityisten maanomistajien, kaupungin, Jykes Kiinteistöt Oy:n sekä muiden alueella toimijoiden tavoitteita, jotka pyritään kaavamuutoksen avulla yhteen sovittamaan ja luomaan raamit tulevalle kehitykselle.

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueen luoteiskulmassa on kaupungin omistamia alueita, jotka on vuokrattu pitkäaikaisin sopimuksin Jykes Kiinteistöt Oy:lle. Koko alueella on tällä hetkellä noin 2000 työpaikkaa, joista suurin osa liittyy perinteiseen raskaaseen teollisuuteen, mutta huomattavissa on työpaikkarakenteen muuttuminen toimi- ja palveluvaltaisemmaksi.

Kangasvuorentie 12:n asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kangasvuorentie 12:n asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria. Alue rajautuu etelästä metsäiseen rinteeseen ja ulkoilureittiin, lännestä Liitokurrenkaareen, pohjoisesta Kangasvuorentiehen ja idästä kapeaan puistovyöhykkeeseen ja pientalovaltaiseen Sienakatuun.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan, Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Alueella sijaitsee nykyisin päiväkoti. Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta noin 1000 kerrosneliömetriä, niin että alueelle on mahdollista toteuttaa nykyistä suurempi päiväkoti-kouluyksikkö. Lisäksi kaavamuutoksessa tutkitaan tontin kasvattamista nykyiselle puistoalueelle.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1059.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

20.10.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje