Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotemberin ilmiannot: Hoitotyön johtamisen uudistaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Sotemberin ilmiannot: Hoitotyön johtamisen uudistaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä hoitotyön johtamista uudistettiin keskussairaalan päivystysalueella. Esimiesten työt jaettiin uudestaan suuremmiksi, koko toimialueen kattaviksi kokonaisuuksiksi.

Kehittämispäivänä esiin noussut idea eteni toiminnan muutokseen

Idean lähtökohtana on ollut henkilöstöltä tullut palaute esimiesten riittämättömästä ajankäytöstä henkilöstön jaksamisen ja hoitotyön kehittämisen tukemiseen. Myös esimiehillä oli kokemus työn kuormittavuudesta ja päällekkäisten tehtävien runsaudesta. Kehittämisprosessia vauhditti myös sairaanhoitopiirin uuden sairaalan suunnittelun vaade henkilöstöresurssin tehokkaammasta käytöstä, siihen liittyvästä koordinointitehtävästä, lähiesimiehille koko ajan siirtyvistä uusista henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä aikapaine töistä suoriutumisesta.

- Omaa työtä haluttiin kehittää etupainotteisesti ja ennakoiden, idean ilmiantaja Mari Manninen kertoo.

Prosessi alkoi kehittämispäivänä, jossa päivystysalueen esimiehet listasivat keskeiset tehtävät ja samalla miettivät omia vahvuuksiaan. Tehtäväkokonaisuuksista etsittiin yhteiset ja keskeiset prosessit. Hoitotyön johtamisen kokonaisuudeksi muodostuivat seuraavat ydinprosessit: henkilöstöresurssin ja toimintaa tukevien sähköisten toimintamallien hallinta, henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työhyvinvoinnin ja jaksamisen tuki, läsnäolosuunnittelu ja päivittäinen työnjohto ja hoitotyön johtaminen.

- Toimintamalli on käytössä päivystyksen toimialueella ja se elää ja kehittyy koko ajan. Lukumäärältään suuren henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan on haasteellista, mutta pääsääntöisesti palaute on ollut hyvää, Manninen kuvaa.

Johtaminen tärkeässä roolissa

Johtajuus on keskeinen menestystekijä ja yksi tärkeimmistä keinoista terveydenhuollon strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Päivystyksen toimialueen yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön tuottama päivystyspotilaan laadukas hoito. Tätä tavoitetta pyritään tukemaan johtamisen uudistamisella.

- Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on ollut voimaannuttavaa. Jokainen meistä esimiehistä on prosessin aikana kasvanut, löytänyt uusia puolia itsestään ja saanut tilaisuuden vahvistaa osaamistaan. Olemme entistä vahvempi, yhtenäinen päivystyksen hoitotyön johtotiimi!, Manninen iloitsee.

Lisätietoja: Mari Manninen, p. 050 3165 998, mari.manninen@ksshp.fi

16.10.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje