Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotember-kampanjan 4. tarina: Tukipalveluista apua arkeen - Klemmari helpottaa palveluntuottajien vertailua

Sotember-kampanjan 4. tarina: Tukipalveluista apua arkeen
- Klemmari helpottaa palveluntuottajien vertailua

Jyväskylän kaupungin alueella tukipalveluja tuottavien yritysten on ollut mahdollista saada tietonsa Klemmariin tukipalveluiden tuottajalistalle helmikuusta 2015 alkaen. Klemmari.info-palvelussa asiakkaat voivat helposti vertailla yritysten tarjoamien palvelujen hintoja, tarjontaa ja osaamista.

Netistä löytyvä rekisteri helpottaa ja nopeuttaa kaupungin palveluohjaajien työtä ja lisää yrittäjien mahdollisuuksia markkinoida tarjontaansa. Senioreille ja heidän omaisilleen Klemmari tarjoaa tietoja palveluntuottajan valinnan tueksi.

- Aikaisemmin tiedot palveluntuottajista olivat vain Jyväskylän kaupungin omassa rekisterissä. Ongelmana oli se, että eri palveluntuottajien vertailu oli vaikeaa ja esimerkiksi hintatiedot puuttuivat. Nettiä ei toki vieläkään tarvitse ikäihmisen välttämättä käyttää, sillä palveluohjaaja voi lähettää listan asiakkaalle tukipalvelujen tuottajista postitse tai tarjota tietoa arviointikäynnillä. Asiakas tekee valinnan aina itse ja sopii tarvitsemastaan avusta palveluntuottajan kanssa. Usein senioreiden lapset ja omaiset ovat apuna, kun päätöksiä tehdään", kertoo palveluesimies Miia Autiomäki Jyväskylän kaupungin OIVA-keskuksesta.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan arkea helpottavia palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Senioreiden lisäksi tukipalveluja hyödynnetään lapsiperheiden sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten arjen tukemisessa.

Kysyntä lisääntyy lähivuosina

Tukipalveluja tuottavien yrittäjien määrä on Jyväskylässä kasvanut nopeasti. Elokuussa 2014 yrityksiä oli 24, syksyllä 2015 jo lähes 60. Autiomäki uskoo, että tukipalvelujen kysyntä lisääntyy tulevaisuudessa.

- Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat tottuneet ostamaan palveluja omarahoitteisesti. Uskon, että tulevaisuudessa juuri he hyödyntävät aktiivisesti tukipalveluja.

NeuvokasKoti auttaa hienovaraisesti

NeuvokasKoti on yksi Jyväskylän alueella tukipalveluja tarjoavista yrityksistä. Yrittäjä Katri Savolainen on huomannut, että monet ikäihmiset pyrkivät monesti sinnittelemään liiankin pitkään ilman ulkopuolista apua.

- Ahkeruus ja arjesta suoriutuminen itsenäisesti ovat kunniakysymyksiä senioreille. Siinä vaiheessa, kun arkiaskareet alkavat tuottaa vaikeuksia, ulkopuolinen apu on tarpeen. Monesti kynnys pyytää ulkopuolista apua on aluksi suuri, mutta kun luottamus auttajan kanssa syntyy, elämään tulee väljyyttä ja uutta iloa, Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan yrittäjän on tehtävä työtään hienotunteisesti.

- Tässä työssä olen todella lähellä asiakasta, koska useimmiten työskentelen hänen omassa kodissaan. Siksi asiakkaan luottamuksen saavuttaminen on olennaista onnistuneelle yhteistyölle. Monesti elämänhalu vähenee ikääntymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä, minkä vuoksi konkreettisen avun lisäksi haluan tarjota sosiaalista tukea ja tuoda esille elämän hyvä puolia.

Savolainen perusti yrityksensä vuonna 2013. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa kotitalousneuvojana, opiskeli restonomiksi ja suoritti ammattiopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot. Yrityksen toimintaan tyytyväisten asiakkaiden "puskaradion" kautta uusia asiakkuuksia on tullut lisää.

Lue koko tarina osoitteesta:http://www.jyvaskyla.fi/sotember/tukipalvelut

Joko olet ilmiantanut sinun työyhteisön hyvän käytännön?

Pieni on suurta ja omasta osaamisesta on lupa olla ylpeä käynnissä olevan Sotember -kampanjan aikana. Sotemberia vietetään Keski-Suomessa 5.10.–3.11.2015. Kampanjalla halutaan tuottaa positiivista ”me-henkeä” ja nostaa esille alan osaamista. Tarkoituksena on saada aikaan yhteisiä oivalluksia siitä, miten asioita on eri yksiköissä saatu toimimaan paremmin välillä jopa sangen pienillä muutoksilla.

Kampanjan aikana kerätään tarinoita, joissa tulee esille ammattiosaaminen, arjen hyvät käytännöt ja muutosten tekeminen arjessa. Tarinoita työyksikköjen kehittämistyöstä ja arjen toiminnasta voi kertoa osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/sotember tai kampanjan facebook -sivuilla osoitteessa www.facebook.com/sotember. Sivuilla on jo julkaistu yli 10 tarinaa. Uusia tarinoita julkaistaan sivuilla päivittäin!

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin osalta: palveluesimies Miia Autiomäki, p.014 266 8816

Lisätietoja: NeuvokasKodin osalta: Katri Savolainen, p. 044 737 7830

Lisätietoja: Sotember-kampanjasta: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä, p. 0400 546 613 ja hankesuunnittelija Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525

15.10.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje