Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2015

Sähköinen hyvinvointikertomus

Kaupunginhallitus päätti merkitä hyvinvointikertomuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti järjestää hyvinvointikertomuksesta kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 26.10.2015 jälkeen. Kaupunginhallitus päätti, että hyvinvointipoliittisen toimikunnan huomiot toteutetaan talousarviossa osoitettujen resurssien puitteissa.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Jyväskylän kaupungin strategian yhtenä kärkenä on hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuosittain valtuustolle. Lisäksi kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. Terveydenhuoltolaki velvoittaa lisäksi kuntia laatimaan omissa strategioissaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.

Kehittämiskohteet hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujärjestelmissä:
Mielenterveys- ja päihdeohjausta tulee lisätä, syrjäytymisuhassa ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien yksilölliset tarpeet pitää ottaa huomioon, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia ja päihteettömyyttä tukevia toimia tulee kehittää, koululaisten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen ja kiusaamisen lopettamiseen tulee keksiä toimivia ratkaisuja, väestön ikääntyminen tulee huomioida palvelutarjonnassa, työttömyyden hoitoon pitää keksiä uusia toimintamalleja ja ihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisääviä toimia pitää kehittää.

Tarkemmin hyvinvointikertomuksen sisällöstä:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?788159

Valmis kertomus valtuustolle esittelyn 26.10.2015 jälkeen on luettavissa www.hyvinvointikertomus.fi -sivustolta, kohdasta valmiit asiakirjat, Jyväskylä.

Monikulttuurisuusohjelman seuranta

Kaupunginhallitus päätti merkitä Jyväskylän monikulttuurisuusohjelman 2013–2016 arviointiraportin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti järjestää monikulttuurisuusohjelmasta kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 26.10.2015 jälkeen. Kaupunginhallitus päätti, että hyvinvointipoliittisen toimikunnan huomiot toteutetaan talousarviossa osoitettujen resurssien puitteissa.

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät valtio, kunnat, koulutusorganisaatiot, kirkot ja järjestöt. Lain mukaan kunnan tehtävänä on kotouttamiseen liittyvä koordinointi. Jyväskylässä se tarkoittaa monikulttuurisuusohjelman tavoitteiden laatimista ja niiden seuraamista yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Jyväskylässä käynnissä olevat kotoutumista ja monikulttuurisuutta edistävät hankkeet päivitettiin syksyllä 2014 ja samalla sovittiin, että varsinainen ensimmäinen ohjelman seurantaraportti tehdään kevään 2015 aikana.

Monikulttuurisuusohjelman vuoden 2014 arviointi on tehty perusteellisesti. Vuoden 2015 arviointi tullaan toteuttamaan kevyemmin, sillä vuonna 2016 monikulttuurisuusohjelmatyön pääpaino on uuden ohjelman valmistelussa. Uusi ohjelma valmistuu vuonna 2017 ja se tulee olemaan osa hyvinvointikertomusta.

Kuluneena syksynä maahanmuuttajataustaisten ihmisten työllistymisen edistämiseksi kaupungin työllisyyspalvelut on hakenut yhdessä JAMKin kanssa ESR hankerahoitusta, jonka tarkoituksena on myös kehittää toimintamalli maahanmuuttajien kotoutumiseen monialaisessa verkostossa. Toteutuessaan hanke käynnistyy tammikuussa 2016.

Maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi tehdään parhaillaan toimenpiteitä. Valtuuston 2015 hyväksymä osallisuusohjelma edistää maahanmuuttajataustaisten osallisuutta; se kattaa kantasuomalaisten lisäksi myös monikulttuuriset asukkaat. Osallisuusohjelman kehittämistoimenpiteissä todetaan, että maahanmuuttajaneuvoston perustaminen Jyväskylään selvitetään. Selvitystyö on tarkoitus tehdä kevään 2016 aikana. Samassa yhteydessä selvitetään myös hyvinvointipoliittisen toimikunnan ehdottaman laaja-alaisen sektorirajat ylittävän maahanmuuttajakoordinaattorin rekrytointitarve.

Tarkemmin monikulttuurisuusohjelmasta:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?790461

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.1.–31.7.2016

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään parillisten viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Kevätkauden kokoukset pidetään 11.1.–20.6. Lisäksi kokous pidetään viikolla 13, jolloin kokous on pääsiäisen vuoksi tiistaina 29.3. klo 14.00. Tarvittaessa kokous voidaan pitää myös parittoman viikon maanantaina.
Heinäkuussa kokouksia pidetään tarvittaessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta.

- Kaupunginhallituksen iltakouluja pidetään maanantaista 18.1. alkaen kahden viikon välein parittomien viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00. Iltakoulua ei pidetä valtuuston tai hallituksen seminaaripäivinä, Jyväskylän hiihtolomaviikolla (viikko 9) eikä heinäkuussa.
- Kaupunginhallituksen seminaarit pidetään kello 8–16 seuraavina maanantaipäivinä: 14.3 ja 9.5. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen ja lautakuntien talousarvioseminaari pidetään maanantaina 6.6. kello 16.30.
- Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.–31.7.2016

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset kevätkaudella 2016 pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 25.1., 22.2., 21.3., 25.4., 30.5. ja 13.6.
- Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 7.3. ja 23.5.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Kirsi Knuuttilan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lukiokoulutuksen resursoinnista

- asia poistettiin esityslistalta

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuustoaloite liikkuvan suun terveydenhuollon yksikön hankkimiseksi Jyväskylään

Kaupunginvaltuutettu Meri Lumela ja 32 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 1.9.2014 valtuustoaloitteen liikkuvan hammashoitoyksikön hankkimiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen. Aloitteessa esitetään, että liikkuvassa hammashoidon yksikössä annettaisiin terveysneuvontaa, tehtäisiin suun terveystarkastuksia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja korjaavaa hoitoa.

Kaupungin vastauksessa todetaan mm. että autoon rakennetun suunhoitoyksikön pilotointi aloitetaan ensi vuonna Palokan hammashoitolan vastuulla olevissa kouluissa. Koululaisten hammastarkastukset tehdään koulun pihalle pysäköidyssä liikkuvassa yksikössä. Liikkuva suunhoitoyksikkö toteutetaan vuokraamalla Suupirssi Savonian ammattikorkeakoululta yhteensä 5 kuukaudeksi vuoden 2016 aikana.

Kaupunginhallitus saattoi selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja päätti ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Kaupunginhallituksen 12.10. esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=995

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, p. 050 365 4287

12.10.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje