Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Sotemberin ilmiannot: Laukaan vuodeosaston ergonomiatyö

Sotemberin ilmiannot: Laukaan vuodeosaston ergonomiatyö

Laukaan vuodeosastolla toimintaa on kehitetty kiinnittämällä huomiota laajasti työn ergonomiaan. Vuodeosastoilla toimii ergonomiavastaavat, jotka yhdessä muun henkilöstön kanssa ovat miettineet arjen työtä siten, että se tukee potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia.

- Meidän potilailla on käytössä henkilökohtaiset apuvälineet osastojakson ajaksi. Apuvälineet on merkitty paikkanumerolla ja etunimellä, jotta ne ovat aina potilaan saatavilla liikkumisen turvaamiseksi. Tällä varmistetaan, että säädöt ovat aina sopivat ja potilaat saadaan mahdollisimman nopeasti aktivoitua liikkeelle. Samalla käytäntö parantaa osastojen hygieniatasoa, Laukaan vuodeosastolta kerrotaan.

Ergonomiavastaavien vastuulla on apuvälineiden kunto, inventaario ja uusien apuvälineiden hankinta. Apuvälineille on sovittu selkeä säilytyspaikka ja puhdistuskäytäntö. Henkilöstön osaaminen varmistetaan mm. hyödyntämällä ergonomiaosaamisen kartoituskaavaketta, joka on otettu vuodeosastolla laajasti käyttöön.

- Kaikki osastolle tulevat uudet työntekijät ja opiskelijat, sekä kerran vuodessa vakituinen henkilökunta täyttävät kaavakkeen. Saadun tiedon perusteella ergonomiavastaavat kouluttavat niistä aiheista, joista tietoa kaivataan. Lisäksi verkosta löytyy ergonomiakansio, jossa selkeästi löydettävissä tietoa mm. apuvälineistä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että ergonominen työskentely ja kuntouttava työote pysyvät osastolla hyvänä.

Idean taustaa

Idea sai alkunsa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seututerveyskeskusten yhteisestä TURO hankkeesta. (TURO on lyhenne turvallisuusosaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnin edistämisestä vanhus- ja vammaistyössä.)

- Tämän hankkeen myötä saimme asiallemme aikaa ja saimme pysähtyä miettimään ergonomisia työskentelytapoja, potilaan siirtotilanteita ja apuvälineiden tarpeellisuutta sekä kehittää osastomme käytänteitä enemmän potilasta aktivoivampaan suuntaan. Samalla meille syntyi ymmärrys siitä, miten potilastyötä voi keventää, Laukaasta kerrotaan.

Seututerveyskeskusten osastoille koulutettiin ergonomiavastaavat, jotka kukin suunnittelivat osastoilleen sopivat käytänteet. Hankkeen loputtua ergonomiavastaavat ovat jatkaneet kehitystyötä omissa yksiköissään. Kaksi kertaa vuodessa seututerveyskeskusten ergonomiavastaavat tapaavat ja vaihtavat kuulumisia.

Koko työyhteisön yhteinen hyvä käytäntö

Käytäntö on jalkautunut arjen työhön ja sitä noudattaa koko työyhteisö.

- Me ergonomiavastaavat huolehdimme omalla esimerkillämme, että kehittämämme käytännöt pysyvät päivittäisessä työssä mukana ja tarvittaessa myös koulutamme henkilökuntaa.

Ergonomiatyön myötä koko työyhteisö voi paremmin. Fyysinen kuormittavuus on vähentynyt ja henkinen hyvinvointi lisääntynyt. Potilaiden aktiivisuus on ergonomiatyön myötä lisääntynyt ja he kotiutuvat osastolta nopeammin

- Työpäivän jälkeenkin on vielä virtaa. Olemme ylpeitä siitä miten ergonominen työskentelytapa ja kuntouttava työote ovat ottaneet osastollamme aimo harppauksen eteenpäin ja lisänneet työyhteisön hyvinvointia, kerrotaan Laukaasta hymyillen.

Lisätietoja: Mia Huotari, Seututerveyskeskus, Laukaan vuodeosasto, p. 014 267 8674

7.10.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje