Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 6.10.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 6.10.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 6.10.2015 käsiteltiin muun muassa keskussairaalan asemakaavan muutosehdotusta ja siihen liittyvää maankäyttösopimusta.

Talousarviomuutos maan oston ja myynnin investointirahoihin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ennalta budjetoimattomista Kankaan alueen osto- ja myyntikaupoista johtuen maan ostorahaa korotetaan 1,6 miljoonaa euroa ja maan myyntirahaa (investointitulon osuus) korotetaan 2 miljoonaa. euroa. Korotusten jälkeen maan ostot ovat 6,1 miljoonaa euroa ja myynti 2,7 miljoonaa euroa.

Keskussairaalan asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että keskussairaalan asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 29.9.2015 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Suunnittelualue kattaa Keski-Suomen keskussairaalan alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden sairaalan rakentaminen, sairaalaympäristön täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyjen parantaminen sekä alueen ympäristö- ja rakennussuojeluarvojen turvaaminen. Kaavoituksen tavoitteena on myös luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti erityisen laadukkaan ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle. Suunnittelualueen koko on noin 36 hehtaaria.

Asemakaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aloitteesta. Kaavan laadinta on edellyttänyt maakauppoja ja maankäyttösopimuksia kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja yksityisten maanomistajien kesken.

Rakennusoikeutta asemakaavan muutosehdotuksessa on yhteensä 268 382 kerrosneliömetriä, josta uuden sairaalan korttelialueen osuus on 100 000 kerrosneliömetriä ja nykyisen sairaalan korttelialueen osuus 88 000 kerrosneliömetriä.

Maankäyttösopimus sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä eräiden keskussairaalan alueella sijaitsevien tonttien ja määräalojen omistajan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken neuvotellussa sopimuksessa sovitaan vireillä olevan keskussairaalan alueen uuden asemakaavan toteuttamisesta sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella.

Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja eli kuntayhtymä osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla kaupungille maankäyttösopimusmaksua 5 433 700 euroa. Lisäksi sopimuksessa sovitaan asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavista alueluovutuksista. Uutta rakennusoikeutta kaavamuutoksella syntyy noin 72 000 kerrosneliömetriä.

Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.

Veteraanien pysäköintilupa pysyy henkilökohtaisena

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että veteraanien pysäköintilupa myönnetään jatkossakin vuodeksi kerrallaan sotiemme veteraanille itselleen eli se on henkilökohtainen ja vain veteraanin henkilökohtaiseen käyttöön. Vuoden 2016 alusta alkaen lupatarra voidaan myöntää käytettäväksi veteraanin tai yhden nimetyn saattajan omistamassa nimetyssä ajoneuvossa. Luvalla voi pysäköidä veteraani tai ennalta nimetty saattaja veteraanin ollessa matkustajana. Kuljetettavalta veteraanilta ei luvansaamiseksi edellytetä voimassaolevaa ajo-oikeutta.

Henkilö jonka liikuntakyky on vaikeasti heikentynyt, voi hakea poliisilta invapysäköintiin oikeuttavaa lupaa. Lautakunnan mukaan näin ollen veteraanipysäköintiluvan ehtoihin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä pysäköintipaikan valintaan liittyviä helpotuksia.

Veteraaniasiain neuvottelukunta oli esittänyt aloitteessaan, että Jyväskylän kaupunki laajentaisi veteraanien ilmaista pysäköintiä Jyväskylän kaupungin alueella. Aloitteessa todettiin, että ikääntyvät veteraanit eivät itse pysty ajamaan autoa, vaan heillä on usein kuljettajana omainen joka omalla autollaan käyttää veteraania asiointimatkoilla. Neuvottelukunta oli esittänyt, että veteraania vakituisesti omalla autollaan kuljettava henkilö voisi saada vastaavan pysäköintioikeuden veteraania kuljettaessaan. Samalla luvalla voisi hetkellisesti pysäköidä lähelle kohteita, joihin on vaikea muuten päästä liian pitkän kävelymatkan takia.

Veteraanien pysäköintilupia on vuonna 2015 myönnetty 37 kappaletta.

Asia 244 poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1030.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen, p. 050 349 5972, mari.pitkanen[at]jkl.fi

6.10.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje