Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 29.9.2015

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 29.9.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 29.9.2015 käsiteltiin muun muassa lausuntoa Sulkulantie 17:n asemakaavan muutosehdotuksesta

Lautakunnalla ei huomautettavaa Sulkulantie 17:n asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Sulkulantie 17:n tonttia sekä katu- ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksen tavoite on seniori- ja tehostetun palveluasuinrakentamisen mahdollistaminen. Kaavamuutosalue sijaitsee Kuokkalassa, Kuokkalanpellon asuinalueen kohdalla välittömästi Sulkulantien eteläpuolella. Se rajautuu pohjoisessa Sulkulantiehen, idässä viereiseen pientalokortteliin, etelässä puistoalueeseen ja viereiseen pienkerrostalokortteliin sekä lännessä Lampitiehen.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen sekä yleisten rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa seniori- ja palveluasuntoja sekä hoitolaitostasoisia palveluasumisen asuntoja ja niiden toimintaa tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja. Kaavamuutoksella muodostuu myös puistoa ja katualuetta. Alueelle osoitetaan yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, pysäköimispaikka sekä maanalaisen johtolinjan varaus.

Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle maa-ainesluvan Vesankaan. Altek haki maa-aineslupaa Vesangan kylän tilalle Soranen 1:545. Alue sijaitsee Vesangassa noin 700 metriä Vesalan leirikeskuksen eteläpuolella. Lupa myönnettiin viideksi vuodeksi maa-ainestenottotoiminnassa olleen alueen käyttöön varastointialueena ja alueelle annetun maisemointiajan jatkamiseksi.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=938.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, p. 050 526 0493, pasi.huotari[at]jkl.fi

29.9.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje