Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.9.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.9.2015

Osallisuusohjelma hyväksyttiin

Osallisuusohjelma perustuu kaupunkistrategiaan, jonka yhtenä kärkenä on aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat. Osallisuus koskettaa kaupungin asukkaita, yhteisöjä, järjestöjä ja kaupunkiorganisaatiota. Avainasioita ovat avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen. Osallisuusohjelma nostaa esiin konkreettisia toimintamuotoja ja kanavia, joiden avulla asukkaat osallistuvat Jyväskylässä asioiden valmisteluun ja suoraan toimintaan. Ohjelma on myös osallisuuden ja vaikuttamisen muistilista kaupungin palveluille ja päätöksenteolle.

Saadun palautteen pohjalta kehittämistoimenpiteitä on aikataulutettu niin, että kiireellisimmiksi arvioitujen toimenpiteiden toteutus aloitetaan heti ohjelman hyväksymisen jälkeen. Kaikkia palautteita hyödynnetään toimialojen ja palvelualueiden kehittämistyössä. Kiireellisimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa asukasyhdyshenkilön työn aloittaminen, osallisuusyhteyshenkilöiden valinnat ja perehdytys, osallisuusasioiden koulutuksen aloittaminen henkilöstölle, valmistelijoiden koulutus sekä päätöksentekoprosessin mallintaminen. Asukasyhdyshenkilö on aloittanut työnsä 1.9.2015. Myös muiden kiireellisimmiksi arvioitujen toimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan kuluvan syksyn aikana.

Kaupunkiorganisaation toimialat ja palvelualueet ovat valinneet osallisuusohjelmasta pääkehittämisteemojen mukaiset omat kehittämiskohteensa sekä valmistelleet konkreettisia toimenpiteitä ja niille tavoitteita ja mittareita. Välittömästi ohjelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan kehittämiskohteiden jatkotyöstö ja toteuttaminen. Osallisuusohjelman toteuttamiseen ja seurantaan nimetään ohjausryhmä. Osallisuusohjelma, valitut kehittämistoimenpiteet ja muu osallisuusmateriaali kootaan Jyväskylän kaupungin internetsivustolle ”osallistu ja vaikuta” –sivuille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman ja päätti, että osallisuusohjelman toimenpiteet toteutetaan talousarviossa osoitettujen resurssien puitteissa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn osallisuusohjelman kerran valtuustokaudessa.

Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kuokkalan yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2015. Hankesuunnitelma käsittää Pohjanlammen koulun laajennuksen ja peruskorjauksen sekä Kuokkalan koulun teknisiä ja toiminnallisia muutoksia. Pohjanlammen ja Kuokkalan koulut yhdistävällä laajennuksella korvataan tilapäisellä rakennusluvalla oleva Koivulan viipalekoulu.

Asemakaavan muutoksella yhdistetään koulujen tontit ja niiden välissä oleva virkistysalue yhdeksi tontiksi, jolloin koulujen välissä kulkeva vilkkaasti liikennöity Pohjanlammen polku poistuu ja alue muuttuu koulun piha-alueeksi. Koulun tonttiin rajautuvalle virkistys- sekä urheilualueelle on laadittu lähiympäristösuunnitelma, jonka myötä alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia kehitetään jatkossa
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 19 315 000 € (alv 0 %) hintatasossa 78,8/1.4.2015. Rakennuskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta. Rahoitus on esitetty vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2016–2019.

Palokan Lidlin asemakaavan laajennus ja muutos hyväksyttiin

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle. Rakennusoikeudeksi on määritetty 2 900 kerrosalaneliömetriä.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/861.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 15.7.2015 tarkistetussa muodossa.

Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin

Asemakaavamuutos mahdollistaa Pohjanlammen koulun ja Kuokkalan koulun yhdistämisen Kuokkalan yhtenäiskouluksi. Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevien koulurakennusten fyysisen yhdistämisen uudella koulurakennuksella. Asemakaavan muutos mahdollistaa myös Pohjanlammen virkistysalueen kehittämisen laaditun lähiympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/746.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 10.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Palokan keskuskortteli, asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin

Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue monipuoliseksi senioriasumiseen painottuvaksi asuin- ja palvelurakennusten kokonaisuudeksi. Keskuskorttelista muodostuu tiivis täydennysrakentamisen alue kaupunkikuvallisesti ja kaupunkirakenteellisesti keskeiselle paikalle Palokkaan.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/834.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 7.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Eron myöntäminen Katja Isomöttöselle sivistyslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Katja Isomöttöselle eron sivistyslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Pipsa Wilhelmsin sekä nimesi lautakunnan jäsenistä uudeksi varapuheenjohtajaksi Santeri Lohen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Katja Isomöttönen jatkaa varajäsenenä.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=830

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924471

28.9.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje