Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.9.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.9.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.9.2015 käsiteltiin muun muassa vuoden 2016 talousarvioesitystä

Vuoden 2016 talousarvioesitys eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle vastuulleen kuuluvan toiminnan talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit vuodelle 2016. Lautakunta esitti maanoston määrärahaksi 4,5 miljoonaa euroa ja maan tasemyynnin määräksi 1 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen toimialan toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan 55,5 miljoonaa euroa ja toimintatulot 48 miljoonaa euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 7,5 miljoonaa euroa. Kaupunkirakenteen toimialan esitetty 2,3 miljoonan euron nettomenojen kasvu on seurausta uudesta hulevesimaksusta Jyväskylän Energia Oy:lle.

Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin koko kaupunkirakenteen toimialalla esitetään käytettäväksi vuonna 2016 yhteensä 155 000 euroa, josta 15 000 euroa kohdistuu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan.

Henkilöstösuunnitelman mukaan toimialan henkilöstön suuruus on ensi vuonna 221,2 henkilötyövuotta.

Kaupungin vuoden 2016 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginhallituksen talousarviokehyspäätöksen mukaisesti. Talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2017, jolloin vuosikatteen tulee vastata poistoja eikä lainakanta saa enää lisääntyä.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2016 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen (äänin 8–3, tyhjää 2) vuoden 2016 alustavan kunnallistekniikan investointiohjelman ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2016 talousarvioon varataan kunnallistekniikan investointimäärärahaa 16,5 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa euroa katetaan tuloilla.

Kokonaissummasta käytetään katupalveluihin 14,3 miljoonaa, viherpalveluihin 2,1 miljoonaa ja satamapalveluihin 0,1 miljoonaa euroa.

Alustavan investointiohjelman mukaan vuonna 2016 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR -ohjelman mukaisesti. Erillisinvestointien – kuten Laukaantien saneerauksen – osuus pienenee huomattavasti edellisvuoden tasosta. Lutakonaukion toteutusta jatketaan välivuoden jälkeen. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta edellisvuotta vähemmän. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla, mutta Kankaan töiden jatkuminen nostaa kokonaistasoa. Satamapalvelujen investoinneissa Lutakon sataman kehittämisessä on välivuosi.

Satamankärjen rakennusala varattiin Fysioline Oy:lle

Kaupunkirakennelautakunta varasi Satamankärjen rakennusalan Fysioline Oy:lle 31.12.2016 asti jatkosuunnittelua varten ja vuokrattavaksi. Varausajan aikana Fysiolinen tai sen määräämän yhtiön tai perustettavan yhtiön on tehtävä vuokrasopimus kaupungin kanssa ja jätettävä rakennuslupahakemus. Vuosivuokra on 17 000 euroa, jota tarkistetaan vuosittain indeksillä. Kaupunki perustaa hankkeen jatkosuunnittelua varten ohjausryhmän, joka ohjaa tilaohjelman työstöä muuta jatkosuunnittelua. Rakennusalan vuokrauksen ja rakennusluvan hakemisen edellytyksenä on, että ohjausryhmä on hyväksynyt suunnitelmat.

Fysioline on liikunta- ja hyvinvointialan kansainvälinen yritys, joka on valmis toteuttamaan Satamankärkeen muun muassa kuntosalin ja muita liikuntapalveluja, kahvilan tai ravintolan sekä sauna- ja pesutilat, jotka palvelevat myös vierasvenesatamaa. Kaupungin vaatimuksesta rakennuksen korkeatasoisuuteen on kohdennettu erityistä huomiota ja suunnitteluun kiinnitetty yksi Suomen johtavista arkkitehtitoimistoista, Lahdelma & Mahlamäki, joka on suunnitellut muun muassa Merikeskus Wellamon Kotkaan.

Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman asemakaavan muutos ja tonttijako nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. Rakennusoikeutta ei kaavamuutoksen myötä tule lisää. Kaavamuutosta hakee Skanska Talonrakennus Oy. Seppälän Prismaa rakennetaan tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Alueen maanomistajia ovat Osuuskauppa Keskimaa ja Skanska Talonrakennus Oy.

Ruokkeen kaava-alueen katusuunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Ruokkeen kaava-alueen katujen Ahkiontie, Hiekkaharjuntie, Kalhunkuja, Lylyntie, Sivakkapolku sekä Timolantie katusuunnitelmat.

Ruokkeen kaava-alue sijaitsee Vesangantien ja Ruokkeentien välisellä alueella noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue on yleisilmeeltään haja-asutusluonteista taajamarakennetta, joka koostuu eri-ikäisestä rakennuskannasta. Alueelle on kaavoitettu omakotitalo- ja rivitalotontteja. Asemakaava on saanut lainvoiman 13.3.2015.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu Ruokkeen katujen rakentamiseksi 1,8 miljoonan euron määräraha. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=886.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

22.9.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje