Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 8.9.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 8.9.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 8.9.2015 käsiteltiin muun muassa Kankaan laatuaapista, joka ohjaa Kankaan alueen suunnittelijoita.

Kankaan rakentamista ohjaava laatuaapinen hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kankaan laatuaapisen noudatettavaksi Kankaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kankaan Laatuaapinen on tietopaketti Kankaan alueen suunnittelijoille. Laatuaapisesta toimija saa tietoa, ohjeistusta ja työkaluja, joilla Kangasta rakennetaan yhdessä. Laatuaapisen tarkoitus on tehdä Kankaan laatutavoitteisiin pääsemisestä mahdollisimman helppoa ja yksiselitteistä kaikille osapuolille. Lisäksi se antaa kenelle tahansa lukijalle katsauksen Kankaan rakentamisen ja rakentumisen arvoihin ja teemoihin.

Kankaan rakentuessa useiden vuosien aikana on katsottu tarpeelliseksi laatukäsikirjan kokoaminen alueen laadun ja hallitun ilmeen varmistamiseksi. Laatuaapinen on koottu yhteistyössä kaupungin ja eri toimijoiden kesken. Rakennusvalvonta valvoo Kankaan laatuaapisen toteutumista rakennusluvan yhteydessä.

Sulkulantie 17:n asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Sulkulantie 17:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuokkalassa osoitteessa Sulkulantie 17. Asemakaavan muutoksessa Sulkulantien varteen nykyiselle liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueelle mahdollistetaan yhdistetyn kerrostaloasumisen ja tehostetun palveluasumisen korttelikokonaisuuden toteuttaminen.

Kaavamuutoksessa tonttia siirretään itään päin toteutuksen kannalta paremmalle paikalle. Suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutos on käynnistynyt tarpeesta kehittää tonttia yhteistyössä kaupungin ja tontin varaajan kanssa.

Mannisenmäen katujen ja kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Mannisenmäen kaava-alueen katujen eli Mannisenmäentien, Hippalankujan, Tanssikaaren ja Soittokaaren sekä Hippalankujan ja Soittokaaren välisen kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmat.

Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduilla on aluenopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 Mannisenmäen katujen rakentamiseksi on varattu 850 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Mannisenmäen kaava-alue rajautuu Saarijärventiehen, Palokan keskukseen, Tuomiojärveen ja Mannilan asuinalueeseen.

Maanteitä muutettiin kaduiksi kaupungin hoitoon

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kadunpitopäätöksiä, jotka koskevat Saarijärventietä Löylyjoen ja Ruokkeentien välillä, Koulukatua ja Lennostontietä Tikkakoskella sekä Laajavuorentietä kylpylähotelli Laajavuoren ja Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan vanhan rajan välillä.

Samalla näille väylille vahvistettiin talvihoitotöitä ohjaavat kiireellisyysluokitukset. Päätökset annetaan tiedoksi kadunvarsikiinteistöjen omistajille tai haltijoille kuntalain mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maantie, joka on asemakaavassa osoitettu kaduksi, muuttuu kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä kaduksi. Päätösten nojalla kaupunki vastaa jatkossa näiden väylien hoidosta, kun tähän asti väylät ovat olleet Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulla – joko yksin tai yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä. Jatkossa kiinteistön vastuulle kuuluu esimerkiksi tonttiin rajoittuvan jalkakäytävän talvihoito lukuun ottamatta omakoti- ja paritalotonttien kohdalla olevia jalkakäytäviä, joiden talvihoidosta huolehtii kaupunki.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=836.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

8.9.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje