Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylässä lapsiperheillä mahdollisuus saada kotipalvelua 1.9. alkaen myös pidempiaikaisesti – samalla uudet maksuperusteet voimaan

Jyväskylässä lapsiperheillä mahdollisuus saada kotipalvelua 1.9. alkaen myös pidempiaikaisesti – samalla uudet maksuperusteet voimaan

Jyväskylässä lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada 1.9. alkaen myös pidempiaikaisesti ns. säännöllisenä kotipalveluna. Samalla tulevat voimaan lapsiperheiden kotipalvelun uudet maksuperusteet – kuukausimaksu ja palvelusetelin enimmäisarvo. Jyväskylässä lapsiperheiden kotipalvelua on järjestetty vuodesta 2009 alkaen tilapäisenä ja lyhytaikaisena tukena.

Säännöllistä kotipalvelua lapsiperhe voi saada pitkittyneisiin ja välttämättömiin tuentarpeisiin. Niitä voivat olla esimerkiksi pitkittynyt sairaus, uupumus tai väsymys.
– Säännöllisen kotipalvelun tarvetta arvioitaessa palveluohjaajalla on mahdollisuus tehdä kotikäynti perheeseen. Tilapäisen kotipalvelun osalta arviointi ja maksupäätös tehdään pääosaltaan palveluohjaajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella, kertoo varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Sari Paananen.

Palvelusetelille enimmäisarvo, joka nopeuttaa perheiden avun saamista

Jyväskylän kaupungissa lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään pääosin palvelusetelillä eli ostetaan yksityisiltä yrityksiltä ja pieneltä osin kaupungin omana toimintana. Kotipalvelu on asiakkaalle lähtökohtaisesti maksullista. Palvelun hintaan vaikuttaa myönnetty tuntimäärä, perheen koko ja tulotaso.

Säännöllisen kotipalvelun osalta käyttöön otetaan nyt prosenttiperusteinen kuukausimaksu, jossa tulorajat määrittyvät asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Maksutaulukko on nähtävissä kotipalvelun nettisivuilla. Kotipalvelussa palvelusetelin arvo on aina vähintään 20 euroa/tunti ja enimmillään 32 euroa/tunti. Palvelutuottajan hinnan ja setelin arvon välisen summan perhe maksaa itse, mikäli perheelle tulojen perusteella määrittyy omavastuuosuus.

Kaupungin omasta kodinhoitajan työstä perittävä tuntihinta tilapäisessä kotipalvelussa on 9 euroa/tunti ja säännöllisessä kotipalvelussa maksu määräytyy maksutaulukon mukaisesti.

Palvelusetelin enimmäisarvo on määritelty palvelusetelituottajien keskihinnan ja todellisten kustannusten perusteella. Enimmäisarvon määrittäminen vahvistaa palvelun oikea-aikaisuutta ja sujuvoittaa palveluseteliprosessia.
– Asiakkaan ei tarvitse enää ilmoittaa valitsemaansa yritystä, joten hän saa päätöksen ja palvelun nopeammin, selvittää palveluesimies Paananen.

Kotipalvelun tarpeen arvioidaan kasvavan

Vuoden 2015 ensimmäisen kolmanneksen aikana lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on Jyväskylässä kaksinkertaistunut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
– Osa kotipalvelua saaneista perheistä on ollut pitkäaikaisen tuen tarpeessa. Lapsiperheiden tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun tarpeen on ennakoitu kasvavan lähivuosina, arvioi palvelupäällikkö Virve Hongisto.

Kotipalvelu vahvistaa perheen omia voimavaroja

Kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden omaa toimintakykyä, hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelu perustuu aina asiakkaan kanssa tehtyyn palvelutarvearviointiin ja -suunnitelmaan. Palvelun tarve voi tulla esimerkiksi sairauden, synnytyksen, uupumuksen, vamman, perheenjäsenen tai lähiomaisen menehtymisen, vanhempien eron tai muun erityisen tilanteen vuoksi.

Kotipalvelu on konkreettista perheen arjessa auttamista lastenhoidon ja välttämättömän kodinhoidon keinoin. Kodinhoito voi olla esimerkiksi imurointia, pyykinpesua, ruoanvalmistusta tai kaupassa käyntiä.

Miten kotipalvelua haetaan?

Kotipalvelun hakeminen käynnistyy soittamalla palveluohjaajalle. Palveluohjaaja arvioi perheen avun tarvetta ja selvittää täyttyvätkö kotipalvelun saamisen kriteerit.
Lapsiperheiden kotipalvelun soittoaika on arkisin kello 8–10, p. 014 266 3501

Mahdollisuus säännölliseen kotipalveluun sekä uudet maksuperusteet perustuvat Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan 11.6.2015 tekemään päätökseen. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään lapsiperheiden kotipalvelua myös säännöllisessä perheen kotipalvelun tarpeessa.

Maksutaulukko löytyy nettisivuilta:
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheidenvarhainentuki/kotipalvelu


Lisätietoja:
palveluesimies Sari Paananen, p. 014 266 3502, Jyväskylän kaupunki, varhaisen tuen palvelut
palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377, Jyväskylän kaupunki, perheneuvola
palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 014 266 3600, Jyväskylän kaupunki, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut

31.8.2015Tuija Ijäs

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje