Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 27.8.2015

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 27.8.2015

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 27.8. Käsiteltävänä oli muun muassa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvio.


Valtionavustusten jakoperusteet 2015

Joukkoliikennejaosto päätti vuodelle 2015 myönnetyn joukkoliikenteen valtionavustuksen kohdentamisesta seudullisen joukkoliikenteen kustannuksiin. Liikennevirasto on päätöksessään 18.5.2015 myöntänyt Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle valtionavustusta 1 213 000 euroa. Avustus on myönnetty käytettäväksi palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen liikenteen hankintaan, hintavelvoitteiden korvaamiseen ja liikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeiden kustannuksiin ja se saa olla enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Valtionavustus maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäisen erän osuus saa olla enintään 50 % koko vuodelle myönnetystä valtionavustuksesta.

Ajanjaksolle 1.1.–30.6.2015 oli jaettavana 538 713 euroa, josta käytetään palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen liikenteen hankintaan 394 432 euroa. Joukkoliikenteeseen integroituun palveluliikenteeseen kuluu 94 090 euroa sekä hintavelvoitteen korvaamiseen 50 192 euroa. Ajanjakson 1.7.–31.12.2015 tuki on 564 014 euroa, josta jyvitetään PSA:n mukaisen liikenteen hankintaan enintään 394 000 euroa, joukkoliikenteeseen integroituun palveluliikenteeseen enintään 94 275 euroa, hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 310 euroa sekä liikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeisiin enintään 25 425 euroa

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/27081630.1/frmtxt36.htm


Jyväskylän seudun joukkoliikenteen talousarvio 2016

Joukkoliikennejaosto tutustui joukkoliikenteen talousarvioesitykseen ja päätti edelleen esittää Jyväskylän kaupungille sekä Laukaan ja Muuramen kunnille, että kunnat hyväksyvät sen kukin omalta osaltaan. Talousarvio on valmisteltu Jyväskylän kaupungin laatiman talousarvioraamin pohjalta ja siinä on otettu huomioon joukkoliikenteen talouden vuoden 2014 toteuma, kuluvan vuoden alun toteuma sekä tiedossa olevat muutokset. Joukkoliikenteen lipputulot on arvioitu syksyn 2014 ja kevään 2015 toteuman perusteella. Lipputuloissa on mukana yksittäisten käyttäjien ostamat liput ja kertamatkat, Matkahuollon lipputuotteiden käytöstä saatavat korvaukset sekä eri toimialojen (esim. koulujen) maksamat korvaukset joukkoliikenteessä tehdyistä matkoista.

Joukkoliikenteen järjestämisessä tapahtui merkittävä muutos vuoden 2014 heinäkuussa, kun liikenne siirtyi seudullisen viranomaisen hallinnoimaksi. Viranomainen vastaa liikenteen järjestämisestä, suunnittelusta, lipputuotteista ja –hinnoista ja liikennöitsijä vastaa liikenteen ajamisesta. Aiemman kaupunkilipun hinnanalennuksista maksetut korvaukset ovat pääosin poistuneet. Vain Matkahuollon seutulipusta maksettavat korvaukset säilyvät vielä vuonna 2016 ja koskevat lähinnä Laukaan ja Korpilahden suuntiin ajettavaa liikennettä, jossa Waltti-järjestelmän lipputuotteet eivät ole vielä käytössä..

Vuodelle 2016 ennustetaan seudullisen joukkoliikenteen palkkakustannusten nousua, joka on seurausta Linkki-palvelupisteen palkkakustannusten jyvityksestä joukkoliikenteeseen. Vuoden 2016 liikenteen asiakastulot ja liikenteestä maksettavat korvaukset on arvioitu vuoden 2014 lopun sekä vuoden 2015 alun toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Liikenteen kustannuksina on käytetty joukkoliikenteen kilpailutuksen mukaisia yksikköhintoja, joihin on tehty varaus sopimuksen mukaisista indeksikorotuksista sekä liikenteen suoritemäärien kasvusta.

Talousarvion Jyväskylän kaupunkia koskevassa osassa on otettu huomioon järjestämistapamuutoksen vaikutukset ja liikenteen ostokustannusten siirtyminen pääsääntöisesti seudullisiin kustannuksiin. Myös joukkoliikenteen valtionavustukset ohjautuvat jatkossa seudullisen liikenteen hankintaan. Jyväskylän kaupungin vastattavaksi jää vielä informaatiojärjestelmän ja Matkahuollon seutulipusta maksettavien hinnanalennusten kustannukset sekä kaupunkialueen pysäkkikatosten uusimiskustannukset. Jyväskylän alueen palvelu- ja asiointiliikenteeseen joukkoliikenteen toimintamallin muutos ei vaikuta. Liikenteen toimintamenot on laskettu koko vuodelle ja niihin on talousarviossa varattu 435 000 euroa.

Talousarvion seudullinen osuus koostuu henkilökuljetusyksikön ja seudullisen asiakaspalvelupisteen määrärahoista. Myös joukkoliikenteen viestintään ja markkinointiin sekä seudullisen liikenteen hankintoihin ja projekteihin varattavat määrärahat jakautuvat seudullisesti. Liikenteen hankintakustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan seudullisen joukkoliikenteen kustannuksiin, jossa kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen suhteessa. Henkilökuljetusyksikön sekä projektien kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Osa Linkki-palvelupisteen palkkakustannuksista on siirretty seudullisen toiminnan kustannuksiin. Liikenteen kustannuksista Muuramelle ja Laukaalle on kummallekin jyvitetty 5 prosentti ja Jyväskylälle 90 prosenttia, koska lipputulojen osuuden jakautumista ei pystytä vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Laukaan kunnan maksuosuutta on pienennetty, koska esimerkiksi Jyväskylä–Laukaa välillä on vielä siirtymäajan sopimusliikennettä, jossa liikenteestä ei makseta korvauksia, mutta liikenteessä käytetyistä seutulipuista maksetaan vielä lipputukea.

Valtio myöntää kaupunkiseuduille avustusta seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Jyväskylän kaupunkiseutu kuuluu keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoon. Liikenneviraston Jyväskylän kaupunkiseudulle kuluvalle vuodelle myöntämä valtionavustus oli 1 102 000 euroa. Valtiovarainministeriö on esittämässä keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavulle samaa määrärahaa kuin vuonna 2015, joten Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vuoden 2016 valtionavustukseksi on arvioitu 1 085 000 euroa.

Joukko- ja palveluliikenteen seudullisiksi tuloiksi vuodelle 2016 arvioidaan 11 579 000 euroa ja menoiksi 15 789 000. Jyväskylän osuudeksi arvioidaan joukko- ja palveluliikenteen tuloja 195 000 euroa ja menoja 634 500.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/27081630.1/frmtxt37.htm


Kokouksen kaikista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/27081630.1/index.htm,
esityslistan liitteet osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JLJ&pvm=27%2e8%2e2015%2016%3a30%3a00


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

27.8.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje