Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 25.8.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 25.8.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 25.8.2015 käsiteltiin muun muassa Kuokkalan yhtenäiskoulun ja Palokan keskuskorttelin asemakaavojen muutoksia.

Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutos mahdollistaa Pohjanlammen koulun ja Kuokkalan koulun yhdistämisen Kuokkalan yhtenäiskouluksi. Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevien koulurakennusten fyysisen yhdistämisen uudella koulurakennuksella. Asemakaavan muutos mahdollistaa myös Pohjanlammen virkistysalueen kehittämisen laaditun lähiympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen määräysten mukaisesti julkisesti nähtävillä 9.6.–24.7.2015 välisen ajan.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/746

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 10.8..2015 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Myllyjärven sähköaseman asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan sähköaseman rakentaminen voimalinjojen risteyskohtaan. Kaavamuutoksessa virkistysalueelle muodostetaan kunnallistekniikkaa palvelevien rakennusten korttelialue ja sähköaseman tontti. Kaavamuutosalue sijaitsee Myllyjärvellä Ronsuntaipaleentien varressa rakentamattomalla alueella. Asemakaava on tehty yhteistyössä Fingrid Oyj:n kanssa. Asemakaavan muutosluonnoksessa rakentamista ohjataan kaavamääräyksillä, jotka koskevat rakennuksen sijoittamista, kattomuotoa ja julkisivukäsittelyä. Sähköasema ei aiheuta ympäristöhäiriöitä eikä vaikuta asumisen laatuun lähistöllä.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/882

Kaupunkirakennelautakunta
- päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä –asetuksen 27 §:n (-asetuksen 32 §:n) säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville
- pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot
- päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavanmuutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaan uudelleen nähtäville asettamista, esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Palokan keskuskortteli, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue monipuoliseksi senioriasumiseen painottuvaksi asuin- ja palvelurakennusten kokonaisuudeksi. Keskuskorttelista muodostuu tiivis täydennysrakentamisen alue kaupunkikuvallisesti ja kaupunkirakenteellisesti keskeiselle paikalle Palokkaan. Kaavamuutosalue sijaitsee Ritopohjantien ja Koivutien risteyksessä Palokan koulukeskuksen vieressä. Suunnittelualue on pääosin rakentamaton, alueen pohjoisreunassa sijaitsee lämpövaravoimala, jonka toiminta siirtyy muualle kaavaprosessin aikana.

Asemakaava laaditaan monikumppanuuskaavana, jossa osapuolina ovat Jyväskylän kaupunki, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso ry., Jyväskylän Vuokra-asunnot
Oy ja SRV Oy.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/834

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 7.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Lausunto Laukaan kunnan rakennemalliehdotuksesta

Laukaan kunnassa laaditaan koko kunnan maankäytön rakennemallia. Rakennemallilla muodostetaan kunnan maankäytön kehittämisen raami ja painopistealueet.

Vaikutusten arvioinnin yhteenvedossa todetaan mm.:
- Viuhkamalli tukee Jyväskylän seudun rakennemallia etenkin vahvistamalla Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski -akselin kehittymistä ja huomioimalla naapurikuntien
merkittävät kehittämishankkeet (lentokenttä ja biotuotetehdas).

Rakennemalliaineistoon voi tutustua täällä: http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/laukaa/

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki lausuu Laukaan kunnan rakennemalliehdotuksesta seuraavaa: Jyväskylän
kaupungilla ei ole huomautettavaa Laukaan kunnan rakennemalliehdotukseen.


Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=804.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

25.8.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje