Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän Vaajakoskentiellä tehdään Aholaidasta Halssilaan ulottuvaa katu- ja vesihuoltoremonttia

Jyväskylän Vaajakoskentiellä tehdään Aholaidasta Halssilaan ulottuvaa katu- ja vesihuoltoremonttia

Vaajakoskentietä peruskorjataan kesäkaudella 2015 välillä Itä-Päijänteentie–Telkäntie. Alueella on tehty toukokuusta alkaen vesihuollon saneeraustöitä. Korjaustöihin liittyy vielä kesällä 2016 saneerattava Telkäntie – Ilveskuja -osuus.


Pyöräilylle ja jalankululle lisää tilaa

Peruskorjauksessa Vaajakoskentien ajorata kaventuu seitsenmetriseksi Itä-Päijänteentien ja Ilveskujan välisellä osuudella. Tila hyödynnetään Vaajakoskentien moottoritien puoleiseen jalkakäytävään, joka levenee jalankulku- ja pyörätieksi. Uudella pyörätieosuudella pyöräily toteutetaan kaksisuuntaisena ja jalankulusta erotettuna. Pyörätien rakentaminen Vaajakoskentien moottoritien puoleiselle reunalle vähentää myös Vaajakoskentien ylittämistarvetta.

Rakentamisen yhteydessä myös Vaajakoskentien nykyiset tyynyhidasteet ja keskisaarekkeet korvataan korotetuilla suojateillä. Korotettujen alueiden suunnittelussa on otettu huomioon myös joukkoliikenteen tarpeet: korotusosuudet ovat pituudeltaan vähintään kymmenmetrisiä. Hidasteita kadulla on säännöllisin välein, jolloin ajonopeudet pysyvät parannettavalla katujaksolla tasaisina.

Katutöiden yhteydessä Vaajakoskentien ajorata ja kevyen liikenteen väylät saavat uuden päällysteen. Lisäksi katuvalaistus uusitaan välillä Aholaidantie–Tammirinne.

Vaajakoskentien peruskorjaus toteutetaan pääpiirteissään hyväksytyn katusuunnitelman muutoksen mukaisena, alkuperäinen suunnitelmaselostus löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/yhdyskuntatoimi/katujapuisto/kadutjaliikenne/suunnittelu/nahtavilla/vaajakoskentie.


Vesihuoltoa uusitaan pari kilometrin matkalta

Vesihuollon työt käynnistyivät toukokuussa Itä-Päijänteentien ja Runkotien välisen osuuden saneerauksella. Saneerauksen yhteydessä alueen veden laatuun ongelmia aiheuttanut vanha vesijohto poistuu käytöstä. Kokonaisuudessaan saneerattava osuus on pituudeltaan noin 1,8 kilometriä.

Yksi Vaajakosken suunnan vesijohdon päälinjoista kulkee Vaajakoskentietä myöten, ja sen saneerauksella varmennetaan vedentoimitus välillä Ilveskuja–Tourula. Vesijohtoa saneerataan sekä sujutusmenetelmällä että osuuksia kaivamalla. Saneerauskaivantoja tehdään pitkin matkaa koko saneerattavalla osuudella. Alueelle sijoittuvien kiinteistöjen vesihuollon talohaarat uusitaan tontin rajalle saakka.


Hidastuksia matkantekoon odotettavissa

Sekä kadun että vesihuollon peruskorjaustöillä on vaikutusta liikenteen sujuvuuteen. Niin autoilijoiden kuin kevyen liikenteen kulkijoiden on syytä noudattaa työmaa-alueella liikkuessaan varovaisuutta ja seurata asetettuja opasteita. Työt vaikeuttavat ja hidastavat alueen liikennettä kuluvana vuonna loppusyksyyn sekä vielä kesän 2016 ajan.

Autoilijoille suositellaan käytettäväksi mahdollisia vaihtoehtoisia reittejä saneeraustöiden ajan. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle järjestetään esteetön kulku töiden ajan joko pohjoisen tai etelän puoleisella kevyen liikenteen väylällä. Työt pyritään suunnittelemaan ja ajoittamaan siten, että koulumatkalaisille aiheutuva haitta jäisi mahdollisimman pieneksi ja koulumatka on turvallinen.

Vaajakoskentien kadunrakennustöistä vastaa Jyväskylän kaupunkirakenteen toimiala, urakoitsijanaan Altek Aluetekniikka -liikelaitos. Vesihuoltotöistä vastaa Jyväskylän Energia Oy, urakoitsijanaan Jynet Urakointi Oy.

Työmaa-alueen sijoittumista kartalle voi tarkastella osoitteesta www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/68555_Vaajakoskentie_sijaintipaikkakartta.pdf


Lisätiedot:
– Kadunrakennustyö: Olli Natunen, työmaan vastaava, p. 014 266 8161, olli.natunen[at]jkl.fi
– Vesihuollon saneeraus: rakennuttaja Jarmo Pakarinen, p. 050 3100 146, jarmo.pakarinen[at]jenergia.fi

12.8.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje