Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.8.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.8.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 11.8.2015 käsiteltiin muun muassa Korpilahden Ikolanmäen ja Keljon koulun asemakaavan muutoksia.

Korpilahden Ikolanmäen asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Korpilahden Ikolanmäen asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 31.7.2015 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tarkoituksena on uudistaa alueen vanhentunut kaava ja mahdollistaa Ikolanmäen täydennysrakentaminen kestävällä tavalla. Suunnittelualue sijaitsee Korpilahden Ikolanmäellä, noin kilometrin Korpilahden keskustasta itään. Alue sijoittuu Päijänteentien eteläpuolelle Ainolantien, Rantapukkalantien, Kalevantien, Kalevankujan ja Ikolantien varteen. Suunnittelualue on suuruudeltaan noin 13 hehtaaria.

Suunnittelualueen maa-alueet ovat pääosin yksityisomistuksessa, ja Jyväskylän kaupunki omistaa valtaosan katualueista. Keski-Suomen museon inventoinnissa Ikolanmäen alue on todettu paikallisesti arvokkaaksi jälleenrakennuskauden asutusalueeksi.

Suunnittelualueella tonttien rakennusoikeus on pääsääntöisesti 250 kerrosneliömetriä. Kaavan huomattavimmat vaikutukset kohdistuvat alueen pohjoisosaan, jossa Rantapukkalantien rakentumaton ympäristö muuttuu rakennetuksi. Uusi rakentaminen tiivistää alueen rakennetta maltillisesti; uudet tontit on suhteutettu kooltaan alueen yleiseen tasoon ja rakentaminen on kaavamääräyksin sopeutettu ympäristön rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan.

Keljon koulun asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Keljon koulun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Keljossa Korkeakoskentien ja Rantaväylän välisellä alueella. Suunnittelualueen koko on noin 2,8 hehtaaria. Asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta ja sen taustalla on koulutoiminnan loppuminen Keljon koulussa. Kaava-alue on kaupungin maanomistuksessa. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Keljon koulun tontille muodostetaan asuinkerrostalojen, yleisten rakennusten ja liikerakennusten kokonaisuus. Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan kolme asumisen tonttia, joilla rakennusoikeutta on yhteensä 11 000 kerrosneliömetriä. Rakennusten kerrosluvut kasvavat maastonmuotojen mukaisesti. Lähelle Korkeakoskentietä osoitetaan kaksi-kolmikerroksia ja lähemmäs rautatietä kuusikerroksia rakennuksia. Kaava-alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 200–300 henkilöä.

Asemakaavassa suojellaan koulurakennuksen vanha osa. Uudisrakennukset eivät ylitä koulurakennuksen räystäs- ja harjakorkeutta. Asuinkortteleiden eteläpuolelle osaksi muuta lähivirkistysaluetta sijoittuu urheilukenttä.

Keljon koulun asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 12.8. kello 18.00 alkaen Kilpisen koulun ruokasalissa osoitteessa Honkaharjuntie 6.

Lidl Suomi Ky:n kanssa maankäyttösopimus Palokkaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin ja Lidl Suomi Ky:n kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Lidl Suomi Ky omistaa Palokanorsi-nimisen tien varrelta kuusi tilaa. Tilojen alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutoksen myötä alueen käyttötarkoitukseksi muodostuu 2 900 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta käsittävä vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle. Uutta rakennusoikeutta kaavamuutoksella syntyy siten noin 1 900 kerrosneliömetriä.

Maankäyttösopimuksessa sovitaan vireillä olevan asemakaavan toteuttamisesta sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimusmaksua 324 600 euroa. Lisäksi on sovittu asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavasta alueluovutuksesta sopimusalueella.

Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.

Rusokinkadun ja Paperitehtaankadun katusuunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Rusokinkadun ja Paperitehtaankadun katusuunnitelmat. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rusokinkatu ja Paperitehtaankatu sijaitsevat Tourulassa Kankaan vanhan paperitehtaan alueella. Uudet katuyhteydet toimivat Kankaan alueen pääsisäänkäyntinä alueen ensimmäisessä rakentamisvaiheessa. Katujen rakentamisen aloituksen on suunniteltu ajoittuvan syksylle 2015.

Asia 198 poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=757.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

11.8.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje