Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 10.8.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 10.8.2015

Jyväskylän lausunto Kelan esityksestä vakuutuspiirien yhdistymisestä

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Kansaneläkelaitoksen (Kelan) vakuutuspiirien yhdistämisesityksestä. Kelan suunnitelmissa Keski-Suomen, Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan vakuutuspiirit muodostaisivat yhdessä Itäisen vakuutuspiirin. Kelan selvitysten mukaan lyhentäisi asioiden käsittelyaikoja ja nykyinen palveluverkko ja työpaikat säilyisivät. Eläköitymisen myötä vapautuvia paikkoja ei kuitenkaan välttämättä täytettäisi ja esimiestason tehtävät vähenisivät jonkin verran. Kelan hallitus käsittelee lopullista ratkaisua vakuutuspiirien yhdistämisestä lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2015 aikana.

Jyväskylän kaupunki valmistellut lausuntoaan yhdessä Keski-Suomen liiton kanssa. Kaupunginhallitus antoi asiasta kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisen lausunnon:

  1. Jyväskylän kaupunki pyytää Kelan hallitusta huomioimaan uudistukselle asettamiensa tavoitteiden mukaisesti muiden viranomaistoimintojen aluejako. Keski-Suomen maakunnan tulisi sijoittua mahdollisuuksien mukaan samalle maantieteelliselle alueelle valtion muiden aluehallintojen kanssa. Keski-Suomen maakunta on sijoitettu useissa valtion aluejaotteluissa Länsi-Suomen suuntaan (mm. Aluehallintovirasto, poliisi, Hätäkeskuslaitos).
  2. Mikäli Itäinen vakuutuspiiri muodostetaan ja sille määritetään keskuspaikkakunta, tulisi vakuutuspiirin keskukseksi nimetä Jyväskylä.
  3. Myös vakuutuspiirien uudistuksen aikataulua esitetään uudelleenharkittavaksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu siirtyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksessa yksikanavaiseen järjestelmään, sekä sote-itsehallintoalueiden perustaminen. Kelan vakuutuspiirien uudelleenjärjestely olisi luontevaa toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevien sote-alueiden rajojen mukaisena.

Lisälausunto Korpilahden päiväkotikorttelin asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa

Jyväskylän kaupunginvaltuuston helmikuussa hyväksymästä Korpilahden päiväkotikorttelin asemakaavan muutoksesta ja tonttijaosta tehtiin keväällä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon asiasta 4.5.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lisälausuntoa valituksessa esitettyyn menettelyvirheeseen asian käsittelyssä, sekä selvitystä siitä, onko alueella voimassa olevaa lainvoimaista yleiskaavaa.

Kaupunginhallituksen antamassa lisälausunnossa kuvataan seikkaperäisesti valtuuston päätöksentekotilanne ja todetaan, että asian käsittelyssä ei ole menetelty virheellisesti. Alueen yleiskaavatilanteesta todetaan, että valituksenalaisen asemakaavan muutoksen alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Valituksenalaisen asemakaavan internet-sivut: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/860

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen

Esityslista liitteineen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=749

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

10.8.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje