Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.8.2015

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.8.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 4.8.2015 käsiteltiin muun muassa lausuntoja asemakaavojen muutosehdotuksista.

Lautakunnalla ei huomautettavaa vanhan paperitehtaan kaavasta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole huomautettavaa vanhan paperitehtaan asemakaavamuutoksesta.

Kaavamuutosalue sijoittuu entisen Kankaan paperitehtaan alueelle ja se muodostuu vanhan paperitehtaan rakennuksesta ja sitä välittömästi ympäröivistä piha-alueista ja vierusaukioista. Kankaan vanha paperitehdas on pääosin asemakaavalla suojeltu.

Asemakaavan muutoksella muodostuu keskustatoimintojen korttelialue ja määräyksissä täsmennetään erikoistavarakaupan suuryksikön määritelmää. Erillisellä merkinnällä osoitetaan uusi 9000 kerrosneliömetrin suuruinen uudisrakennusala suojellun tehdasrakennuksen pohjoispäähän. Rakennukseen ja kanavarakenteisiin kohdistuvia suojelumääräyksiä ei muuteta. Useilla erillismääräyksillä ohjataan uudisrakennusosan massoittelua, julkisivuja ja arkkitehtuuria. Velvoite rakentaa väestönsuojatilat yhteisväestönsuojana poistetaan. Alueen kokonaisrakennusoikeus lisääntyy 5 470 kerrosneliömetriä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/04081630.1/frmtxt68.htm

Lautakunnalla ei huomautettavaa Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole huomautettavaa Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavamuutoksesta.

Asemakaavan muutoksen tavoite on mahdollistaa Kuokkalan koulun ja Pohjanlammen koulun yhdistäminen Kuokkalan yhtenäiskouluksi. Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Jyväskylän Tilapalvelun aloitteesta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 23. kaupunginosan korttelin 53 tontit 22 ja 23 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja virkistysalue.

Alue sijaitsee Kuokkalan keskustan itäreunassa, ja se rajautuu lännessä Pohjanlammentiehen, pohjoisessa viereisiin rakentamattomiin korttelialueisiin ja Liitukujaan, idässä Kuokkalanpellon pientaloalueeseen sekä etelässä laajaan Pohjanlammen urheilu- ja virkistysalueeseen sekä yleiseen pysäköintialueeseen.

Alueella on kolme koulurakennusta, Pohjanlammen koulu, Kuokkalan koulu sekä tilapäisluvalla rakennettu viipalekoulurakennus. Keski-Suomen museo on todennut kaksi ensin mainittua rakennusta maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteiksi.

Asemakaavan muutoksella muodostuu yleisten rakennusten korttelialue opetustoimintaa ja lähipalveluita varten, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalvelualue, yleinen pysäköintialue, yleisten pysäköintilaitosten korttelialue, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja sekä ohjeellisia jalankululle ja pyöräilylle varattuja alueen osia.

Alueen sisällä on määritelty pysäköimispaikkoja, maanalaisten johtolinjojen alueita sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusala. Asemakaavaehdotuksessa annetaan erillismääräyksiä koulurakennuksen laajennusosan julkisivuihin ja arkkitehtuurin korkeaan laatuun sekä piha-alueiden korkeatasoisen toteuttamiseen liittyen.

Kaavamuutosalueen rakennusoikeus lisääntyy 7 688 kerrosneliömetriä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/04081630.1/frmtxt69.htm

Vapo Oy:n Länsirannan lämpökeskukselle ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Vapo Oy:lle ympäristöluvan Tikkakosken Länsirannan lämpökeskusta varten. Lämpökeskus on vara- ja huippukuormalaitos, joka tuottaa kaukolämpöä kahdella 3,5 megawatin kevytpolttoöljykattilalla. Lämpökeskus sijaitsee Tikkakosken Länsirannalla osoitteessa Parolantie 1. Alue on Länsirannan II luokan pohjavesialuetta.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/04081630.1/frmtxt71.htm

Laukaan Betoni Oy:n Vaajakosken valmisbetoniasemalle ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Laukaan Betoni Oy:n Vaajakosken valmisbetoniasemalle ympäristöluvan.

Asema toimii osoitteessa Asematie 13. Betoniaseman aikaisempi ympäristölupa on päättynyt. Toiminta jatkuu samanlaisena kuin tähänkin saakka. Asema tuottaa valmisbetonia noin 5 000–10 000 kuutiometriä vuodessa.

Aseman toiminta-aika on pääsääntöisesti arkisin kello 6.00–18.00. Suljetun prosessin ansiosta ympäristövaikutukset ovat vähäiset koostuen lähinnä betoniautojen pesuvesistä ja liikenteen aiheuttamasta häiriöstä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/04081630.1/frmtxt72.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/04081630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RAKYMPLTK&pvm=4%2e8%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

4.8.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje