Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keski-Suomen pelastuslaitoksen organisaatiouudistus

Keski-Suomen pelastuslaitoksen organisaatiouudistus

Keski-Suomen pelastuslaitos – liikelaitos toimii yhtenä Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena, joka on vastuutettu kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoskelle. Pelastuslaitoksen johtokunnassa on 13 jäsentä.

Pelastuslaitos on uusinut organisaatiotaan vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia huomioiden myös omistajakuntien taloudellinen tilanne. Keski-Suomen kunnat maksavat pelastuslaitoksen pelastustoimen kustannukset asukasluvun suhteessa. Ensihoito toteutetaan pelastuslaitoksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Samalla uudistuksessa on huomioitu Jyväskylän uusi hallintosääntö ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymä uusi pelastuslaitoksen johtosääntö. Pelastuslaitokselta on poistunut kaksi osastopäällikön virkaa eli henkilöstöpäällikkö ja aluepalopäällikkö. Pelastuslaitos pyrkii kuitenkin säilyttämään palvelutason vähintään nykyisellä tasolla.

Uusitussa organisaatiossa pelastuslaitoksessa on neljä osastoa, joita johtavat asianomaiset päälliköt: riskienhallinta, riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, pelastustoiminta pelastuspäällikkö Risto Helminen, ensihoito, ensihoitopäällikkö Risto Ylönen ja hallinto- ja talous, hallinto- ja talouspäällikkö Ari Karsikas.
Aiemmin pelastuslaitos oli jaettu kehitys-, palvelu- ja hallintoprosesseihin.

Alueellisesti ja pelastustoimen osalta Keski-Suomi on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen toiminta-alueeseen, joita johtavat toiminta-alueen palopäälliköt Mikael Monthan (pohjoinen) ja Pertti Loivamaa (eteläinen). Toiminta-alueet jakautuvat edelleen paloasemaryhmiin, joita johtavat aluepalomestarit. Alla olevassa kartassa on toiminta-alueet, paloasemaryhmät ja paloasemat numeroituina. Pelastuslaitos huolehtii maakunnan alueen pelastustoimen tehtävistä siten, että päällystö on kerätty kuntaa laajempiin työpisteisiin, jolloin kaikissa pienemmissä kunnissa ei ole enää pysyvästi päällystömiehitystä. Periaate on, että alueen ja paloasemaryhmän henkilöstö huolehtii oman alueensa toiminnasta, tehtävistä sekä vastaa taloudesta.

Uudistuksessa muokattiin sekä pelastuslaitoksen toimintaorganisaatiota että myös joitakin nimikkeitä. Nykymuotoinen pelastuslaitosrakenne muodostettiin vuoden 2004 alusta, jolloin nimikkeitä ei juurikaan muutettu. Muun muassa ’palopäällikkö’ säilyi nimikkeenä vaikka organisaatio muuttuikin. Useimmissa maamme pelastuslaitoksissa myös palopäällikkö-nimikkeet muutettiin jo 10 vuotta sitten.

Uudessa organisaatiossa kuitenkin tehtävät ovat muuttuneet niin, että varsinaisia palopäällikkö -tehtäviä ei ole enää aikaisempaa määrää. Tässä uudistuksessa valtaosa aiemmista palopäällikön nimikkeistä muutettiin aluepalomestareiksi ja paloinsinööreiksi. Paloinsinööri-nimikkeellä toimitaan sekä riskienhallinnan (ml. onnettomuuksien ehkäisy) että pelastustoiminnan tehtävissä. Organisaatiouudistuksessa päällystölle on pyritty jakamaan oman tehtävän lisäksi laajempia, maakunnallisia vastuita.

Lisätietoja:
pelastusjohtaja Simo Tarvainen, puh. 040 589 8033

18.6.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje