Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 9.6.2015

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 9.6.2015

Lautakunta käsitteli muun muassa talousasioita ja antoi lausunnon Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vuoden 2015 käyttösuunnitelman muutos

Lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talouden käyttösuunnitelmaan tehdyn teknisen muutoksen. Muutos ei vaikuta tavoitteisiin tai talousarvioon. Muutettu käyttösuunnitelma on nyt kohdennettu kuuteen palveluyksikköön aiemman seitsemän sijaan. Keväisen organisaatiouudistuksen yhteydessä hallinnon ja kulttuuripalvelujen yksiköt yhdistettiin käyttötaloudessa yhdeksi hallinto- ja kulttuuripalvelujen yksiköksi.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/09061700.1/frmtxt53.htm
Asian liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+9%2e6%2e2015%2017%3a00%3a00+53+1

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensimmäinen vuosikolmannes ennustaa, että budjetissa pysytään

Lautakunta merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosiraportin. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut näyttävät pysyvän ensimmäisen kolmanneksen tietojen perusteella budjetissa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahan toimintakatteen toteuma 30.4.2015 mennessä on -13 027 632 euroa, mikä on 33,0 % koko vuoden suunnitelmasta.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/09061700.1/frmtxt54.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+9%2e6%2e2015%2017%3a00%3a00+54+1

Lautakunta antoi lausunnon Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Lautakunta puolsi esittelijän pohjaesityksen mukaisesti koulun tiloihin suunnitellun kirjastotilan monikäyttöisyyttä ja toimintaa itsepalveluperiaatteella. Hankkeelta puuttuvasta rahoitusosuudesta lautakunta toteaa, ettei sen varmistaminen saa vaarantaa tai siirtää muita jo esitettyjä peruskorjaushankkeita. Kulttuurin ja liikunnan kannalta ensimmäinen näistä on vuosille 2016-2018 esitetty Keski-Suomen museon peruskorjaus. Lautakunta pitää myös tärkeänä, että koulun piha-alueelle toteutetaan lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikka. Rakentamisen aikaista piha-alueen käyttöä olisi hyvä tehostaa väliaikaisratkaisulla esimerkiksi hankkimalla siirrettäviä liikuntavälineitä, jotka jatkossa olisivat käytettävissä myös muualla Jyväskylän kouluissa ja päiväkodeissa. Lausuntoa lautakunnalta oli pyytänyt Jyväskylän Tilapalvelu.

Kuokkalan koulu ja Pohjanlammen koulu yhdistyvät hallinnollisesti yhtenäiskouluksi suunnitelman mukaan 1.8.2015. Asemakaavan muutoksella yhdistetään koulujen tontit ja niiden välissä oleva virkistysalue yhdeksi tontiksi, jolloin koulujen välissä kulkeva vilkkaasti liikennöity Pohjanlammen polku poistuu ja alue muuttuu koulun piha-alueeksi. Asemakaavan muutos etenee hyväksymiskäsittelyihin syksyllä 2015. Nykyisten koulurakennusten väliin on suunniteltu laajennusosaa, jota päästään rakentamaan hankesuunnitelmien hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Laajennuksen rakennustyöt on mahdollista aloittaa 2016. Tällöin laajennus valmistuu keväällä 2018 ja voidaan ottaa koulun käyttöön elokuussa 2018. Laajennusosan rinnalla tehdään Kuokkalan koulun muutostyöt vuosina 2016-2018. Pohjanlammen peruskorjaus ajoittuisi vuosille 2018-2019. Hankkeen kustannusarvio on lähes 20 miljoonaa euroa, josta pihatöiden osuus lähes kaksi miljoonaa euroa.

Koulun laajennusosaan on suunniteltu kirjastotilaa, joka muodostaa koulukirjaston ja tietotekniikkaluokan kanssa yhteiskäyttöisen tilakokonaisuuden. Suunnitelman mukaan tiloja käytetään aamupäivisin opetuskäytössä tiedonhaku- ja mediaopetuksen monitoimitilana. Muina aikoina ja viikonloppuisin kirjasto toimii hankesuunnitelman mukaan alueen asukkaiden käytössä itsepalveluperiaatteella, ilman henkilökuntaa. Kirjastotilan muodostaa koulukirjastotila 110 m2 ja kirjastotoimen tilaa 240 m2 ja lisäksi vieressä sijaitseva tietotekniikkaluokka 79 m2. Kirjastotilaan on oma sisäänkäynti, josta on myös yhteys nuorisotilaan.

Koulun piha-alue on mittava ja sen suunnittelua lähiliikuntapaikaksi koordinoidaan kaupungin Pihalla –työryhmän toimesta. Jyväskylän lähiliikuntapaikkaohjelmassa piha-alue on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2016-2018 välisenä aikana. Mikäli hankesuunnitelma etenee toteutukseen esitetyssä aikataulussa, lähiliikuntapaikan rahoitukseen tulee varautua vuosille 2017 ja 2018. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon pihan rakentamisen aikaisen käytön mahdollistaminen, sillä välitunti- ja ulkoliikunta-alueet jäävät useammaksi vuodeksi rakennustyömaan alle.

Esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/09061700.1/frmtxt55.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+9%2e6%2e2015%2017%3a00%3a00+55+1

Kokouksen esityslista ja liitteet

Myös muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/09061700.1/index.htm
Esityslistan liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KLLTK&pvm=9%2e6%2e2015%2017%3a00%3a00

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
sivistyksen toimialan toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

9.6.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje