Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.5.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.5.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 19.5.2015 käsiteltiin muun muassa kunnallistekniikan investointiohjelman muutosta.

Vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelmaan muutos

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos 1 hyväksytään. Muutoksen syynä ovat aiemmin tehdyt uudelleen budjetoinnit ja viime vuonna kesken jääneen Väinönkatu–Harjukatu–Sepänkatu-hankkeen lisääminen vuoden 2015 ohjelmaan. Lisäksi Huhtasuon keskuspuiston rahoitusta lisätään vuodelle 2016 siirrettävän Esbjergin puiston rahoitusvarauksella.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/frmtxt132.htm

Hallinto-oikeuden tuulivoimalapäätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kaupunkirakennelautakunta päätti vaatia korkeimmalta hallinto-oikeudelta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvän päätöksen kumoamista ja kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 26.8.2014/231 pysyttämistä voimassa sellaisenaan.

Kiinteistönmuodostuksen päällikkö on 24.6.2014 annetulla päätöksellä hyväksynyt TuuliWatti Oy:n suunnittelutarvehakemuksen neljän nimellisteholtaan enintään viiden megawatin tuulivoimalaitoksen rakentamiseksi Korpilahden Heinosniemeen. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 26.8.2014/231 hylännyt tästä suunnittelutarveratkaisusta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Tästä lautakunnan hylkäävästä päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka on 22.4.2015 annetulla päätöksellä kumonnut kaupunkirakennelautakunnan päätöksen sekä hylännyt TuuliWatti Oy:n suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen.

Lautakunnalla on erityinen intressi viranhaltijoiden suunnittelutarveratkaisuista tehtyjä oikaisuvaatimuksia käsittelevänä viranomaisena saada korkeimman hallinto-oikeuden perusteltu kannanotto maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnasta valituksenalaisessa asiassa.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/frmtxt133.htm

Vapaudenkatu 48–52:ta koskeva asemakaavan muutos ja maankäyttösopimus

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä tontin 179-1-1-11 omistajien Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48–50:n ja MT Vapaudenkatu Oy:n kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Tontin alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen Vapaudenkadun reunaan nykyiselle paikoitusalueelle. Uutta rakennusoikeutta kaavamuutoksella syntyy 5 100 kerrosneliömetriä, jonka osalta hyväksyttiin maankäyttösopimus.

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 7.5.2015 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan korttelin 1 tontteja 11 ja 12 osoitteissa Vapaudenkatu 48–50 ja 52.

Asioiden esittelytekstit:
- http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/frmtxt135.htm
- http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/frmtxt134.htm

Asemakaavan muutoshakemus tontilleajon järjestämiseksi kevyenliikenteen väylää pitkin Luhtisenpuiston kohdalla

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti vahvistaa kävelykeskustan käyttösuunnitelman (19.5.2015) ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.6.2015. Käyttösuunnitelmalla ohjataan kävelykeskustaan sijoitettavien terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat.

Hyväksytyn käyttösuunnitelman muutokset edelliseen verrattuna ovat seuraavat: kiinteistön Kauppakatu 30 kohdalla oleva anniskeluterassialue laajennetaan Kauppakadun puoleisella seinustalla koko kiinteistön levyiseksi, Jyväskeskuksen (Kauppakatu 31) alueella oleva anniskeluterassialue merkitään käyttösuunnitelmaan myönnetyn toimenpideluvan mukaisesti ja entinen anniskeluterassialue poistetaan ja Osuuspankin (Kauppakatu 22) kiinteistön alueella oleva kahvilaterassialue merkitään käyttösuunnitelmaan myönnetyn toimenpideluvan mukaisesti.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/frmtxt142.htm


Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/19051630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea tästä.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

19.5.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje