Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 19.5.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 19.5.2015

Jyväskylän sivistyslautakunta palautti perusopetukseen esitetyn koulumatkalippu-uudistuksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta hyväksyi Jyväskylän paikallisen tuntijaon jatkovalmistelun esitetyn pohjalta.

Koulumatkalippu-uudistus uudelleen valmisteltavaksi

Sivistyslautakunta palautti perusopetukseen esitetyn koulumatkalippu-uudistuksen uudelleen valmisteltavaksi ja palaa asiaan kesäkuun kokouksessa 17.6.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/19051600.1/frmtxt38.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?SIVLTK+19%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+38+1

Uuden opetussuunnitelman mukaisen tuntijaon valmistelu etenee

Lautakunta hyväksyi esitetyn tuntijakoehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi äänestyksen jälkeen äänin 8–2. Uusien valtakunnallisten perusteiden mukainen paikallinen tuntijako otetaan käyttöön Jyväskylässä 1.8.2016 alkaen luokille 1–6 ja luokille 7–9 porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Jatkovalmisteluun etenevän suunnitelman mukaan Jyväskylässä tarjottaisiin myös jatkossa enemmän opetusta kuin valtakunnallisen asetuksen vähimmäistuntimäärä edellyttää. Asetuksen mukainen vähimmäistuntimäärä on 1–9 vuosiluokilla yhteensä 222 vuosiviikkotuntia, mutta esitetyn suunnitelman mukaan Jyväskylässä tarjottaisiin opetusta 228 vuosiviikkotuntia, mikä on sama tuntimäärä kuin tällä hetkellä. Päätös 1.8.2016 käyttöönotettavasta tuntijaosta ja minimituntimäärästä tuodaan vielä sivistyslautakunnan päätettäväksi 23.9.2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uusi tuntijako perustuu hallituksen päätökseen tuntijaon uudistamisesta. Uudistuksessa taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimäärää lisättiin. Kieliohjelmia monipuolistettiin ja uskonnon tuntimäärää vähennettiin. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään äidinkielen ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1–6 luokilla vastedes integroituneena ympäristöoppina.

Esitetyn mukaisessa Jyväskylän paikallisessa tuntijakoesityksessä matematiikkaa opiskellaan vuosiluokilla 3–6 yksi vuosiviikkotunti asetuksen vähimmäistuntimäärää enemmän, ympäristöoppia vuosiluokilla 1–6 yksi vuosiviikkotunti asetuksen vähimmäisesitystä enemmän. Musiikin opetusta esitetään vuosiluokille 3–¬¬6 kaksi vuosiviikkotuntia enemmän kuin asetuksen vähimmäistuntimäärä. Kuvataidetta esitetään luokille 1–6 yhteensä kaksi tuntia ja käsityötä kolme tuntia yli vähimmäistuntimäärän vuosiluokilla 1–7. Liikuntaa esitetään vuosiluokilla 1–6 yksi tunti yli esitetyn vähimmäistuntimäärän. Liikunnan tuntimäärää oli lisätty jo lähtökohtaisesti kaikille oppilaille asetuksen tuntijakouudistuksessa. Tieto- ja viestintätekniikkaa esitetään opiskeltavaksi Jyväskylässä kolmannella vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7 ja 8 yhteensä yksi vuosiviikkotunti. Valinnaisia opintoja esitetään viidennelle ja kuudennelle luokalle yhteensä kahta vuosiviikkotuntia. A1-kielen tuntimäärä pidettäisiin asetuksen mukaisena, mutta A1-kieliopinnot alkaisivat yhdellä tunnilla viikossa jo toisella vuosiluokalla.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/19051600.1/frmtxt40.htm
Asian liitteet: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/19051600.1/frmtxt40.htm

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/19051600.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SIVLTK&pvm=19%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 28.5.2015. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

19.5.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje