Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 12.5.2015

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 12.5.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 12.5.2015 käsiteltiin muun muassa oikaisuvaatimuksia, jotka koskevat TuuliWatti Oy:lle myönnettyjä rakennuslupia tuulivoimalaitosten rakentamiseksi Korpilahdelle.

Oikaisuvaatimukset tuulivoimaloiden rakennusluvista jätettiin tutkimatta

Lupainsinööri on myöntänyt 8.1.2015 julkipanon jälkeen annetuilla päätöksillä TuuliWatti Oy:lle rakennusluvat neljän nimellisteholtaan 5 megawatin tuulivoimalaitoksen rakentamiselle kolmelle määräalalle Maatianjärven itäpuolelle.

Myönnetyistä rakennusluvista on jätetty rakennus- ja ympäristölautakunnalle kaksi oikaisuvaatimusta, joissa on vaadittu rakennuslupapäätösten kumoamista lainvastaisina.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti jättää oikaisuvaatimukset puuttuvan valitusoikeuden vuoksi tutkimatta ja hylkäsi oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset lakiin perustumattomina.

Rakennusluvissa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti määrätty, ettei rakentamista saada aloittaa ennen kuin tuulivoimaloiden rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu on tullut lainvoimaiseksi. Suunnittelutarveratkaisu on annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014. Päätöksestä on tehty sekä oikaisuvaatimus Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle että jatkovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on julkipanon jälkeen 22.4.2015 annetulla päätöksellään kumonnut kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 26.8.2014/231 ja hylännyt TuuliWatti Oy:n suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen.

Asian esittelytekstit:
- http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/12051630.1/frmtxt41.htm
- http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/12051630.1/frmtxt42.htm

Ympäristölupa ja maa-aineslupa louhokselle Köykänmäelle

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Olavi ja Kalevi Rippalalle tilalle Osmontalo 179-448-2-69

Ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden ja asfaltin pienimuotoiseen vastaanottoon myönnettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Louhinta ja murskaus tapahtuvat noin kuukauden kestävissä jaksoissa ja mursketta tehdään vuosittain keskimäärin 27 000 tonnia. Jaksojen tiheys riippuu markkinatilanteesta.

Maa-aineslupa kalliokiven ottamiseen myönnettiin 10 vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on noin 0,68 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 100 000 kiintokuutiometriä. Olemassa oleva louhos sijaitsee Särkijoen kylässä Köykänmäellä noin 3,5 kilometriä Korpilahden keskustasta lounaaseen.

Asian esittelytekstit:
- http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/12051630.1/frmtxt43.htm
- http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/12051630.1/frmtxt44.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/12051630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RAKYMPLTK&pvm=12%2e5%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

12.5.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje