Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittämistä koskevan selvitystyön raportti on valmistunut ja julkaistu verkossa

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittämistä koskevan selvitystyön raportti on valmistunut ja julkaistu verkossa

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittämistä koskevan selvitystyön raportti on valmistunut. Keskeisinä toimenpiteinä esitetään, että Vaajakosken terveysaseman uudisrakennuksen koko arvioidaan uudelleen ja uuteen sairaalaan tulevien tilojen määrää Jyväskylän osalta pienennetään.

Selvityksen mukaan Vaajakosken terveysasema pystyttäisiin toteuttamaan noin 60% suunniteltua pienempänä. Tällöin investointitarve on arviolta 4-5 miljoonaa euroa, kun kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman kustannukset ovat 11 miljoonaa euroa.

Vaikka Vaajakosken tiloja supistettaisiin merkittävästi, palveluiden laajuus ei vähenisi. Uusissa tiloissa olisi mahdollista järjestää väestön vaatimat palvelut nykyisessä laajuudessaan, jos tilojen käyttö suunnitellaan uudella tavalla ja terveysaseman aukioloaikoja pidennetään.

Tilojen uudenlaisella käytöllä tarkoitetaan vastaanottohuoneiden keskittämistä potilaan tutkimiseen ja varsinaiseen vastaanottotoimintaan. Vastaanottohuoneet ovat yhteiskäyttöisiä. Sen sijaan reseptien uusiminen, lausunnot tms. työpisteessä tapahtuva työ tapahtuu niin sanotuissa taustatyöpisteissä. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus hiljaiseen keskittyneeseen työhön ja puhelinkeskusteluihin. Toimintamalli vähentää vastaanottohuoneiden määrää ja neliötarvetta.

Selvityksen mukaan aiemmat kaavailut siirtää Vaajakosken terveysaseman piiriin osa Kuokkalan alueen väestöstä, ei ole kannattavaa, sillä julkisen liikenteen reitit eivät mahdollista sujuvaa siirtymistä Vaajakoskelle. Näin ollen myös väestöpohja, jolle palveluita Vaajakoskella suunnitellaan, pienenee huomattavasti.

Vaajakosken terveysaseman toteutus pienemmissä tiloissa huomioi kuitenkin mahdollisen sote-ratkaisun vaikutukset. Tiloissa voidaan järjestää palvelut terveysaseman alueen väestöpohjalle sekä lisäksi 600:lle terveysasemaa vaihtavalle kuntalaiselle, mikäli he haluavat Vaajakosken terveysasemalla asioida.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelman täytäntöönpanon lykkäämistä 25.5.2015 olevassa kokouksessaan. Valtuustolle esitetään, että hankkeen aloitusta siirretään, kunnes tarvittavat lisäselvitykset on tehty.

Mikäli valtuusto hyväksyy esityksen, Tilapalvelu aloittaa hankesuunnitelman uudelleen arvioinnin, jonka myötä nykyisen suunnitelman rinnalle tehdään uusi hankesuunnitelma. Uusi suunnitelma tuodaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi ja arvioitavaksi perusturvalautakunnan käsittelyn kautta. Samalla käynnistetään erilliset neuvottelut henkilöstöjärjestöiden kanssa siitä, ovatko työaikamuutokset mahdollisia.

Uuden sairaalan tilojen vähentäminen

Terveyspalveluverkon kehittämissuunnitelman pohjalta uuden sairaalan terveysaseman tiloista vähennetään 14 vastaanottohuonetta ja noin 80 m2 terapiatilaa. Tiloja voidaan vähentää, sillä avosairaanhoidon kiireellisen vastaanoton keskittämisellä sairaalaan ja muilla selvityksessä esitettävillä muutoksilla Kyllön ja Palokan terveysasemalla vapautuu tilaa, joka voidaan ottaa avoterveydenhuollon käyttöön. Terveyskeskussairaala toimii tulevaisuudessa sekä nykyisissä tiloissaan Kyllön terveysasemalla että uudessa sairaalassa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tilojen vähentämisen kokouksessaan 27.4.2015.

Muut kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet

Terveydenpalveluverkossa esitetään, että Huhtasuon, Säynätsalon, Tikkakosken ja Korpilahden monipalvelupisteiden tilojen koko tarkastetaan vastaamaan palvelutarvetta. Muutokset ovat pieniä, lähinnä yksittäisten hoitohuoneiden tiivistämistä, eivätkä vaikuta annettujen palveluiden määrään.

Terveydenpalveluverkossa esitetään lisäksi, että Jyskän koulun hammashoitolasta, Keljon vanhainkodin fysioterapiasta sekä Keljonkankaan neuvolasta ja hammashoitolasta luovutaan. Hammashoitoloiden palveluita voidaan selvityksen mukaan korvata esimerkiksi liikkuvilla palveluilla tai siirtää ne muihin toimipisteisiin.

Myös Halssilan neuvolaa esitetään lakkautettavaksi. Tämä tapahtuisi kuitenkin vasta lähempänä uuden sairaalan valmistumista, jolloin selvityksen mukaan tulee tarkentaa neuvolapalveluiden ja mahdollisten muiden lähipalveluiden järjestämistavat Kuokkalan, keskustan ja rakentuvan Kankaan alueen osalta.

Asemakadulla sijaitsevista lasten fysio-, toiminta- ja puheterapiatiloista voidaan selvityksen mukaan luopua keskittämällä nämä palvelut uuteen sairaalaan.

Selvityksen mukaan Keskustan ja Kuokkalan terveysasemista voidaan luopua uuden sairaalan valmistuttua perusturvalautakunnan 22.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Sama koskee Hannikaisenkadun hammashoitolaa, jonka siirrosta perusturvalautakunta päätti 29.1.2015.

Selvityksen taustaa

Terveyspalveluiden yksityiskohtainen toimipisteverkon tarkastelu käynnistyi vuoden 2014 lopulla valtuuston hyväksyttyä vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa todetaan, että Keskustan terveysaseman tiloista luopuminen tulee selvittää jo ennen uuden sairaalan valmistumista.

Selvitystyössä on huomioitu Jyväskylässä keväällä 2014 tehdyt päätökset siitä, että Keskustan ja Kuokkalan toimipisteistä luovutaan viimeistään vuonna 2020, kun tilat uuteen sairaalaan valmistuvat.

Lisäksi valtuuston hyväksymissä palvelulinjauksissa määritellään, että terveyspalvelut keskittyvät tulevaisuudessa Kyllön terveysasemalle, uuteen sairaalaan sekä Palokan ja Vaajakosken terveysasemille. Vaajakosken terveysasema on päätetty korvata uudisrakennuksella. Lisäksi monipalvelupisteet tarjoavat väestölle terveyspalveluita Tikkakoskella, Huhtasuolla, Säynätsalossa ja Korpilahdella.

Toimipisteverkon tarkastelun yhteydessä on selvitetty uudenlaisten toimintatapojen ja palveluaikojen pidentämisen vaikutuksia terveyspalvelujen tilatarpeisiin. Palveluverkon selvitystyön on toteuttanut Haahtela-kehitys Oy kaupungin virkamiehistä koostuvan työryhmän ohjauksessa.

Tilaverkkoselvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75378_jkl_terveyspalveluverkko_loppuraportti_8.5.2015.pdf

Lisätietoja: perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001 ja Tilapalvelun johtaja Esko Eriksson, p. 014 266 8233

8.5.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje