Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 6.5.2015

tJyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 6.5.2015

Lautakunta valitsi Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi Hilkka Hyttisen, hyväksyi Killerin jäähallihankeen jatkovalmistelun ja Tikkakosken liikuntakeskuksen alueen yleissuunnitelman omalta osaltaan. Lisäksi päätettiin Jyväskylän lähtemisestä jäseneksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon sekä päätettiin varata rahaa liikuntasuunnitelman tekoon. Lautakunta myös linjasi periaatteet, joilla Jyväskylän yliopisto maksaa kaupungin liikuntapaikkojen käytöstä. Mämminiemeen pääsee pienveneellä ensi kesänäkin, mutta uusi päälaituri valmistuu vasta kesäksi 2016.

Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi Hilkka Hyttinen

Lautakunta valitsi yksimielisesti Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi filosofian maisteri, taidealojen opettaja, näyttelijä Hilkka Hyttisen. Hyttinen oli kuusihenkisen valmistelu- ja haastatteluryhmän yksimielinen ehdotus 21 hakijan ja kuuden haastatellun joukosta. Hyttisen kanssa neuvotellaan vielä tehtävässä aloittamisen ajankohdasta, joka on kuitenkin viimeistään 1.1.2016 alkaen. Valinta tehtiin 5 + 3 vuoden määräajaksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Varasijalle tehtävään valittiin teatterinjohtaja/ohjaaja Tiina Luhtaniemi. Teatterinjohtajan kokonaispalkaksi päätettiin 5.800 €/kk. Muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt41.htm
Esityslistan liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+41+1

Killerin jäähallihankeen jatkovalmistelua voidaan jatkaa uuden ehdotuksen pohjalta

Lautakunta päätti, että Killerin jäähallihankkeen jatkovalmistelua voidaan jatkaa Killerin liikuntakeskus Oy:n esittämän uuden ehdotuksen pohjalta. Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelussa tulee muun muassa selvittää esitettyä tarkemmin se, miten suunniteltu halli vaikuttaa kaupungin omien jäähallien käyttöön ja tulokertymään. Lisäksi tulee tarkentaa sitä, missä määrin uusi halli vastaa kaupungin omaan sisäiseen jääajan tarpeeseen. Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti asia tuodaan tarkennettujen suunnitelmien ja laskelmien jälkeen lautakunnan käsiteltäväksi uudelleen syksyllä 2015. Hankkeen toteutuminen edellyttää myös valtionavun saamista vuodelle 2016. Päätös valtionavusta saadaan keväällä 2016.

Killerin liikuntakeskus Oy:n uuden ehdotuksen mukaan Killerin Nuorisohalli Oy rakentaisi hallin ja vastaisi sen toiminnasta ja ylläpidosta ja Jyväskylän kaupunki vuokraisi 490.000 euron (alv. 0%) kiinteällä vuosihinnalla 44 viikkoa vuodessa toisen radan vuoroista 50 tuntia viikossa (arkisin klo 15 - 21 sekä la ja su 10 tuntia/pv) ja toisen radan vuoroista 20 tuntia viikonloppuisin (la ja su 10 tuntia/pv) 10 vuoden ajan. Muita kuluja kaupungille ei jäähallista ehdotuksen mukaan tulisi. Kaupunki jakaisi ostamansa vuorot edelleen seuroille sopimuksen mukaisesti.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt37.htm
Esityslistan liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+37+1

Suunnitelmat Tikkakosken liikuntapuiston uudistamisesta hyväksyttiin

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi osaltaan Tikkakosken koulukeskuksen ja liikuntapuiston alueen yleissuunnitelman. Liikuntapuiston osalta yleissuunnitelmassa esitetään muun muassa, että nykyisten toimintojen rinnalle liikuntapuistoon tuodaan uusia ulkoliikuntamahdollisuuksia. Näitä ovat skeittipuisto, ulkokuntoiluvälineet, katukoripallo sekä BMX-rata. Jalkapallokentälle suunnitellaan tekonurmipinnoitetta. Suunnitelma tukee myös Tikkakosken lähiliikuntapaikan kehittämistä, joka on ajoitettu Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelmassa vuosille 2016-2018.

Noin 18ha:n suunnittelualueelle sijoittuvat koulut, päiväkoti ja liikuntapuisto sekä niihin liittyvät yleiset alueet. Suunnitelman mukaan koko alueesta kehitetään lähiliikuntaa edistävä, monipuolinen kokonaisuus, jossa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat laadukkaita ja turvallisia. Myös Koulukadulle esitetyt toimenpiteet parantavat nykyisin hyvin maantiemäisen tien turvallisuutta. Koulupihat ja liikuntapuisto on suunniteltu viihtyisiksi sekä leikkiin ja liikkumiseen kannustaviksi. Tavoitteena on, että koulupihat ovat käytössä asukkaiden lähiliikuntapaikkoina myös iltaisin. Laajennettu liikuntapuistoalue palvelisi myös viereisten koulujen opetusta sekä varuskunnan toimintaa.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt43.htm
Esityslistan liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+43+1

Jyväskylän yliopiston maksamat kaupungin liikuntapaikkojen käyttömaksut muuttuvat käyttöön perustuviksi

Lautakunta päätti, että Jyväskylän yliopiston kanssa 1990-luvun alussa tehty sopimus kaupungin liikuntapaikkojen käytöstä puretaan 1.1.2016 alkaen. Jatkossa yliopiston yksiköt maksavat liikuntapaikkojen käytöstä kaupungin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen tuntihinnan. Yliopisto on hintaluokassa ’muut’, johon kuuluvat myös muun muassa ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat, järjestöt, yritykset, yksityishenkilöt ja kaupungissa toimivat oppilaitokset. Erillistapahtumista ja normaalista varauskäytänteistä poikkeavasta käytöstä (esim. tutkimuskäyttö) sovitaan erikseen liikuntapalvelujen kanssa. Lisäksi päätöksessä on huomioitu yliopisto-opetukseen liittyviä näkökulmia.

Jyväskylän yliopisto on merkittävä Jyväskylän kaupungin ja erityisesti Hippoksen alueen liikuntatilojen käyttäjä. Kaupunki on tehnyt yliopiston kanssa sopimuksen Hipposhallin käytöstä vuonna 1992 ja Hippoksen alueen tilojen käytöstä vuonna 1993. Sopimuksen mukaan yliopisto on maksanut vuosittain Hipposhallin käytöstään kiinteän, noin 1700 käyttötunnin mukaisen hinnan. Yliopiston lausunnossa todetaan, ettei tämä vastaa yliopiston todellista hallin käyttöä, joka on vuonna 2014 ollut 1295 tuntia. Myös Hippoksen alueen muiden tilojen käytöstä yliopisto on maksanut kiinteän hinnan. Yliopiston edustajat ovat olleet vuonna 2014 yhteydessä palvelujohtajaan sekä liikuntajohtajaan ja pyytäneet neuvotteluja sopimuksen päivittämiseksi.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt38.htm
Esityslistan liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+38+1

Mämminiemeen pääsee pienveneillä myös ensi kesänä rikkoontuneesta laiturista huolimatta

Pohjois-Päijänteen veneseurat ovat vedonneet kaupunkiin, että Mämminiemeen rakennettaisiin jo tulevana kesänä uusi päälaituri jäiden lähtemisen yhteydessä tuhoutuneen tilalle. Päälaiturin kunnostukseen oli varattu tälle kesälle 40 000 euroa, mutta se ei riitä uuden laiturin rakentamiseen jäiden tuhoaman laiturin tilalle.

Lautakunta antoi veneseuran vetoomukseen vastauksen, että kevään 2015 aikana Mämminiemessä tehdään toimenpiteet, joilla rantautuminen onnistuu edelleen pienveneillä ja uuden päälaiturin rakentamiseen varataan määräraha vuoden 2016 budjettiin.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt40.htm
Esityslistan liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+40+1

Jyväskylän kaupungille laaditaan uusi liikuntasuunnitelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi lausunnon liikuntasuunnitelman laatimista koskevaan valtuustoaloitteeseen, varaa vuoden 2016 talousarvioon talousarviokäsittelyn edetessä tarkentuvan määrärahan liikuntasuunnitelman laatimista varten ja nimesi liikuntasuunnitelman ohjausryhmään Anneli Puskalan, Caius Forsbergin sekä Antti Salevan ja puheenjohtajaksi Antti Salevan.

Valtuustoaloitteen liikuntasuunnitelmasta tekivät 13.2.2015 Kimmo Suomi ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua. Aloitteessa todetaan, ettei Jyväskylällä ole tällä hetkellä voimassa olevaa liikuntasuunnitelmaa. Laajasti sekä fyysiset, toiminnalliset että sosiaaliset toimintaympäristöt huomioiva ja vuorovaikutteisesti eri toimijatahojen kanssa tehtävä suunnitelma tulisi aloitteen mukaan tehdä vuosina 2015-2016.

Lautakunnan antamassa lausunnossa todetaan, että liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti aloitteeseen ja toteaa, että liikuntasuunnitelman laatimiselle on välitön tarve. Uuden liikuntasuunnitelman suunnittelu on aloitettu liikuntapalveluissa helmikuussa 2015 nimeämällä työryhmä hankkeen käynnistämiseksi. Liikuntasuunnitelma laaditaan aikajaksolle 2016–2025 ja sen toteutumista arvioidaan suunnitelmakauden aikana säännöllisin väliajoin. Liikuntasuunnitelmatyön toteuttamista varten lausunnossa esitetään varattavaksi vuoden 2016 talousarvioon 50 000 euroa. Liikuntasuunnitelman laatimisessa hyödynnetään liikuntapalvelujen omaa hallinnon henkilöstöä ja lisäksi palkataan aineiston keruuta varten opiskelija työharjoitteluun 3-6 kuukauden ajaksi.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että suunnitelman tarkoitus on olla strateginen apuväline liikuntapalveluja kehitettäessä. Se määrittelee Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen toiminnan periaatteet, arvot ja tavoitteet. Suunnitelma toimii palveluja ja toimintaa ohjaavan asiakirjana sekä päätöksentekijöille, viranhaltijoille että työntekijöille. Liikuntasuunnitelman tausta-aineistoksi tehdään selvitys kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta sekä selvitetään liikuntapaikkojen nykytila. Tausta-aineiston tietoihin perustuen arvioidaan peruskorjaus- ja kehittämistarpeet tuleville vuosille. Myös järjestettävät liikuntapalvelut, henkilöstöresursointi sekä yhteistoimintaverkostot ovat liikuntasuunnitelmassa tarkastelun kohteena. Uudessa liikuntasuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmat Jyväskylän seudulla tehdyt liikuntasuunnitelmat sekä liikuntapaikkaverkkoa ja liikuntapalveluja koskevat kyselyt, selvitykset ja tutkimukset.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt39.htm
Asian liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+39+1

Lautakunta päätti liittymisestä Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy perustajajäseneksi 19.5.2015 perustettavaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon. Suomessa on toiminut vuodesta 2003 Lastenkulttuurikeskusten verkosto. Verkoston tavoitteena on parantaa taidekasvatuksen saavutettavuutta, tuoda taide ja kulttuuri mahdollisimman monen lapsen arkeen sekä lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Keskukset ovat toimineet läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki on ollut lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsen sen perustamisesta alkaen.

Perustettava valtakunnallinen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry vahvistaa olemassa olevaa lastenkulttuuriverkostoa. Jyväskylän kaupunki on merkittävä lastenkulttuuriverkoston jäsen ja luonteva taho Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n perustajajäseneksi. Yhdistyksen perustaa Lastenkulttuurikeskusten verkosto ja perustamiskokous on 19.5.2015 Espoossa.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/frmtxt46.htm
Asian liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KLLTK+6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00+46+1

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi tehtäväalueensa tarkastetun toimintasäännön. Toimintasääntö sisältää mm. kuvauksen lautakunnan tehtäväalueen alaisesta palvelukokonaisuudesta sekä määräykset lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimivallasta.

Toimintasäännössä on kirjattu, että sivistyksen toimialajohtaja vastaa sivistyksen toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtaja vastaa palvelualueensa kehittämisestä, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut –palvelukokonaisuuden palvelualueen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Kulttuuri ja liikuntapalvelujen palvelualueen palveluyksiköt ovat kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, museopalvelut, Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kansalaisopisto. Sisällöllisenä muutoksena aiempaan toimintasääntöön entinen kulttuuripalvelut –yksikkö poistuu palveluyksikkönä ja kulttuurijohtajan nimike vaihtuu kulttuuri- ja kehittämispäälliköksi.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 6.5. kokouksen esityslista liitteineen

Myös kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.
Esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KLLTK&pvm=6%2e5%2e2015%2016%3a00%3a00

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville perjantaina 15.5. kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
sivistyksen toimialan toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

6.5.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje