Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 5.5.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 5.5.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 5.5.2015 käsiteltiin muun muassa keskussairaalan ja Palokan keskuskorttelin kaavamuutoksia.

Keskussairaalan asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa keskussairaalan asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Suunnittelualue kattaa Keski-Suomen keskussairaalan alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden sairaalan rakentaminen, sairaalaympäristön täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyjen parantaminen sekä alueen ympäristö- ja rakennussuojeluarvojen turvaaminen. Suunnittelualueen koko on noin 36 hehtaaria.

Asemakaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aloitteesta. Kaavan laadinta on edellyttänyt maakauppoja ja maankäyttösopimuksia kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja yksityisten maanomistajien kesken.

Rakennusoikeutta ehdotuksessa on yhteensä noin 270 000 kerrosneliömetriä, josta uuden sairaalan korttelialueen osuus on 100 000 kerrosneliömetriä ja nykyisen sairaalan korttelialueen osuus 88 000 kerrosneliömetriä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/05051630.1/frmtxt122.htm

Palokan keskuskorttelin asemakaavan muutos ja tonttijako nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Palokan keskuskorttelin asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue monipuoliseksi senioriasumiseen painottuvaksi asuin- ja palvelurakennusten kokonaisuudeksi. Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 12 500 kerrosalaneliömetriä.

Kaavamuutosalue sijaitsee Ritopohjantien ja Koivutien risteyksessä Palokan koulukeskuksen vieressä. Suunnittelualue on pääosin rakentamaton. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaava laaditaan monikumppanuuskaavana, jossa osapuolina ovat Jyväskylän kaupunki, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso ry, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja SRV Oy.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/05051630.1/frmtxt123.htm

Kukkumäentie 24:n asemakaavan muutos ja tonttijako hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kukkumäentie 24:n asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalojen korttelialueelle muodostuu yksi uusi asuinkerrostalotontti. Rakennusoikeutta uudelle tontille on osoitettu 1850 kerrosalaneliömetriä. Asemakaavan muutoksen mahdollistama uusi asuinkerrostalo täydentää muodoltaan ja materiaaleiltaan jo rakennettua kokonaisuutta.

Alue on rakentunut aiemman asemakaavan mukaisesti. Alueella sijaitsee tällä hetkellä viisi asuinkerrostaloa, joista uusin on rakennettu vuonna 2004.

Asemakaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Alueen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/05051630.1/frmtxt124.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/05051630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=5%2e5%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

5.5.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje