Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 29.4.2015

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 29.4.2015

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui keskiviikkona 29.4. Päätettävänä olivat muun muassa paikallisliikenteen kesän 2015 aikataulut.


Kesäajan liikenne 1.6.–9.8.2015

Joukkoliikennejaosto päätti Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kesän 2015 liikenteen hoitamisesta pääosin edellisen vuoden kesäliikenteen mukaisena. Kesäajan uusina linjoina ajetaan linja 4 (Viherlandia–Keskussairaala) ja linja 7 (Sarvivuori–Kauppatori). Merkittävimmät reittimuutokset koskevat linjoja 7 (Sarvivuori–Kauppatori), 16 (Muuratsalo–Kauppatori–Keskussairaala) ja 21 (Jaakkola–Säynätsalo–Kauppatori).

Linjalle 5 (Viitaniemi–Ylistönmäki) on asiakastoiveiden perusteella lisätty kaksi aamulähtöä, kello 6.45 Kauppatorilta Ylistönmäelle sekä 7.00 Ylistönmäeltä Kauppatorille. Linjan 12 (Keltinmäki–Kangaslampi) aamulähdöt ajetaan kesäliikenteessä Keltinmäestä alkaen, jotta linja 27 pysyisi paremmin aikataulussa. Linjan 14 (Verkkoniemi–Keskusta) aikataulu on muutettu vastaamaan enemmän talvikautta ja sen liikennöinnissä otetaan huomioon ELY-keskuksen liikennetarjonta, lisäksi lähtöjä on lisätty linjan sunnuntailiikenteeseen.

Linja 15 (Viherlandia – Tikka – Keskusta) on eriytetty omaksi linjakseen ja on kesäliikenteessä ainoa vuoro, joka ajaa Viherlandiasta Kuokkalanpellon kautta keskustaan. Linja 22 (Tikkakoski–Keskusta) liikennöi kesällä ainoastaan Keskusta–Länsiranta–Keskusta -väliä. Linjan 25 (Palokka–Laajavuori–Keskusta–Kangaslampi/Kaakkolampi) kaikki vuorot ajetaan talviaikataulun mukaisesti Palokkaan saakka, mutta vuoroja on kesäajalla vain kaksi tunnissa. Linjan 36 (Tikkakoski–Matinmäki–Keskusta) vuorotarjontaa lisätään kesän ajaksi sekä aamuun että iltapäivään.

Kesäliikenteestä jää pois viikonloppuisin ajettava linja 16 (Keskusta–Keski-Palokka) ja linja 6 (Matkakeskus–Keskussairaala). Pääosin opiskelijoita palvelevaa linjaa 5K (Kortepohja–Ylistönmäki) ei liikennöidä kesällä. Linjojen 1, 2, 3, 10, 18/18K, 20, 27 ja 32 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 2015, vaan ne liikennöidään kuten kesällä 2014.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/29041630.1/frmtxt17.htm


Jyväskylän vanhusneuvoston aloite maksuttomista matkoista

Jyväskylän vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen, jossa se toivoo kaupungin selvittävän mahdollisuutta tarjota seniori-ikäisille maksuttomat matkat arkisin kello 10.00–13.00. Aloitteentekijöiden mukaan joukkoliikenteen käytön tukeminen noudattaisi vanhuspalvelulain henkeä ja parantaisi ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään. Samalla edistettäisiin ikäihmisten liikkumista sekä kulttuuri- ja terveyspalveluiden käyttöä.

Joukkoliikennejaosto toteaa vanhusneuvostolle kannattavansa kaikkia joukkoliikenteen käyttöä edistäviä aloitteita. Aloitteiden arvioinnin yhteydessä tulee kuitenkin selvittää myös niiden toteuttamismahdollisuudet. Joukkoliikenne on seudullista viranomaistoimintaa, joten maksuttoman joukkoliikenne-edun myöntäminen pelkästään jyväskyläläisille ei ole mahdollinen, vaan etuuksien myöntämisessä on otettava huomioon myös Laukaan ja Muuramen kuntien asukkaat.

Jaosto totesi lausunnossaan, että lippujärjestelmämuutoksen, uusien seniorikansalaisille suunnattujen, edullisten lipputuotteiden sekä liikenteiden yhteiskäyttöisyyden mahdollistamisen lisäksi ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista toteuttaa toivotun kaltaista etuutta seniorikansalaisten maksuttomista matkoista. Jaoston mielestä jo päätetyt muutokset täyttävät kuitenkin kohtuullisen hyvin toiveen seniorien edullisemmasta matkustamisesta.

Vireillä on lippujärjestelmäuudistus, joka käyttöön tullessaan tarjoaa seniorikansalaisille uusia, edullisempia lipputuotteita. Seniorien arvolipputuotteella matkustettaessa ruuhkattomana päiväsaikana kello 9.00–14.00 tehdyt matkat ovat lastenlipun hintaisia, muina aikoina matkustamisesta peritään vastaava aikuisen lippuhinta. Uuden lippujärjestelmän avulla myös joukko- ja palveluliikenteen yhteiskäyttöisyys mahdollistuu: jatkossa joukko- ja palveluliikenne täydentävät toisiaan ja mahdollistavat käyttäjille monipuolisemmat kulku- ja vaihtoyhteydet.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/29041630.1/frmtxt18.htm


Meri Lumelan aloite koululaisten maksuttomista opintoretkistä paikallisliikenteen linja-autoilla

Meri Lumela on tehnyt aloitteen maksuttomien opintoretkien mahdollistamiselle Jyväskylän kaupungin koululaisille paikallisliikenteen linja-autoilla. Nykyisin opetussuunnitelmaan kuuluvia uimahalli- ja kulttuuriretkiä varten on aina tilattava tilausajo, jonka kustannukset maksetaan toimialan käyttötalouden menoista. Paikallisliikenteen käyttöä varten aloitteen tekijä ehdottaa kouluille annettavaksi oppilasryhmäkohtaisen kortin, jolla ryhmä voisi matkustaa opettajan tai valvojan johdolla.

Joukkoliikennejaosto näkee joukkoliikenteen käyttöä edistävät aloitteet kannatettaviksi, kunhan samalla arvioidaan niiden toteuttamismahdollisuudet. Joukkoliikennejaosto seudullisena viranomaisena ei voi myöntää maksutonta kokeilua pelkästään jyväskyläläisille, vaan sen on tasapuolisuuden nimissä otettava huomioon laukaalaisten ja muuramelaisten tarpeet sekä varmistettava jäsenkuntien sitoutuminen joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Periaatteessa ehdotus koulukohtaisesta tai jopa useammasta kortista on jaoston mielestä kannatettava: koulu voi antaa kortin opettajalle tai valvojalle, joka matkustaa ryhmänsä kanssa paikallisliikenteen autoissa haluamiinsa kohteisiin. Kortilla tehtävät matkat kirjautuvat järjestelmään ja erikokoiset ryhmät voivat tehdä matkoja. Tämä mahdollistuu uuden lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton myötä syksyllä 2015. Kun matkat tehdään paikallisliikenteen vuoroilla, on isomman ryhmän kohdalla otettava huomioon se, että koko ryhmälle ei pystytä takaamaan istumapaikkaa. Autot eivät myöskään täytä koulujen tilausajoja koskevaa vaatimusta istuinkohtaisista turvavöistä. Uusi lippu- ja maksujärjestelmä nostaa lastenlipun yläikärajan 16 vuoteen, jonka jälkeen kaikki peruskoululaiset matkustavat lastenlipuilla ja paikallisliikenteen käyttö tulee kouluille tilausajoja edullisemmaksi.

Esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti joukkoliikennejaosto päätti olla myöntämättä myönnä koululaisten opintoretkille maksuttomia matkoja paikallisliikenteen linja-autoilla aloitteessa esitetyllä tavalla, koska etuuden kustannusvaikutuksia ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida. Jaosto on kuitenkin valmis tukemaan ja helpottamaan kouluryhmien matkoja uusilla lipputuotteilla, tulevaisuudessa mahdollisesti myös edullisemmalla hinnoittelulla Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta saatujen kokemusten perusteella.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/29041630.1/frmtxt19.htm


Asiasta numero 19 päätös tehtiin esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisena. Kokouksen muista asioista päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/29041630.1/index.htm,
esityslistan liitteet osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JLJ&pvm=29%2e4%2e2015%2016%3a30%3a00


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

29.4.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje